Acts 26:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4012 [e]Περὶ
Peri
ConcerningPrep
3956 [e]πάντων
pantōn
allAdj-GNP
3739 [e]ὧν
hōn
of whichRelPro-GNP
1458 [e]ἐγκαλοῦμαι
enkaloumai
I am accusedV-PIM/P-1S
5259 [e]ὑπὸ
hypo
byPrep
2453 [e]Ἰουδαίων,
Ioudaiōn
[the] Jews,Adj-GMP
935 [e]βασιλεῦ
basileu
KingN-VMS
67 [e]Ἀγρίππα,
Agrippa
Agrippa,N-VMS
2233 [e]ἥγημαι
hēgēmai
I esteemV-RIM/P-1S
1683 [e]ἐμαυτὸν
emauton
myselfPPro-AM1S
3107 [e]μακάριον
makarion
fortunateAdj-AMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
beforePrep
4771 [e]σοῦ
sou
you,PPro-G2S
3195 [e]μέλλων
mellōn
being aboutV-PPA-NMS
4594 [e]σήμερον
sēmeron
todayAdv
626 [e]ἀπολογεῖσθαι,
apologeisthai
to defend myself.V-PNM/P

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 26:2 Greek NT: Nestle 1904
Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι,

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι,

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι,

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων ἀπολογεῖσθαι σήμερον·

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων ἀπολογεῖσθαι σήμερον,

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι,

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον μέλλων ἀπολογεῖσθαι ἐπὶ σοῦ σήμερον·

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ Ἀγρίππα ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον μέλλων ἀπολογεῖσθαι ἐπὶ σοῦ σήμερον

Acts 26:2 Hebrew Bible
מאשר אני את נפשי המלך אגרפס כי לפניך אצטדק היום על כל אשר שטנים אתי היהודים׃

Acts 26:2 Aramaic NT: Peshitta
ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܡܬܪܫܐ ܐܢܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ ܡܠܟܐ ܐܓܪܦܐ ܤܒܪ ܐܢܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܕܛܘܒܢܐ ܐܢܐ ܕܩܕܡܝܟ ܝܘܡܢܐ ܢܦܩ ܐܢܐ ܪܘܚܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"In regard to all the things of which I am accused by the Jews, I consider myself fortunate, King Agrippa, that I am about to make my defense before you today;

King James Bible
I think myself happy, king Agrippa, because I shall answer for myself this day before thee touching all the things whereof I am accused of the Jews:

Holman Christian Standard Bible
I consider myself fortunate, King Agrippa, that today I am going to make a defense before you about everything I am accused of by the Jews,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Acts 26:2Acts 26:2 NIVActs 26:2 NLTActs 26:2 ESVActs 26:2 NASBActs 26:2 KJVActs 26:2 Bible AppsActs 26:2 Biblia ParalelaActs 26:2 Chinese BibleActs 26:2 French BibleActs 26:2 German BibleBible Hub
Acts 26:1
Top of Page
Top of Page