Philemon 1
Estonian: Genesis and NT

1Paulus, Kristuse Jeesuse vang ja vend Timoteos armsale Fileemonile, meie kaastöölisele 2ja armsale õele Appiale ja Arhipposele, meie kaasvõitlejale, ja sinu majasse kogunevale kogudusele. 3Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

4Ma tänan alati oma Jumalat, kui ma mõtlen sinule oma palveis; 5sest ma kuulen sinu armastusest ja usust, mis sul on Issanda Jeesuse poole ja kõigi pühade vastu, 6et su usu ühendus minuga saaks vägevaks kõige hea tunnetamises, mis meis on Kristuse kohta. 7Sest mul oli palju rõõmu ja troosti sinu armastusest, sest et pühade südamed on kosutatud sinu läbi, vend.

8Sellepärast, kuigi mul on Kristuses palju julgust sind käskida, mida tuleb teha, 9ma siiski armastuse pärast pigemini palun sind, olles, mis ma olen, vana Paulus, ja nüüd pealegi Kristuse Jeesuse vang.

10Ma palun sind oma poja Oneesimose pärast, kelle ma sünnitasin ahelais olles ja 11kes kord oli sinule kasutu, aga nüüd on sinule ja minule väga kasulik; tema ma läkitan sulle tagasi, 12tema, see on, mu oma südame! 13Ma oleksin tahtnud teda pidada enese juures, et ta sinu asemel oleks abiks mulle, kes olen ahelais evangeeliumi pärast. 14Kuid ilma sinu nõustuseta ma ei tahtnud midagi teha, et sinu heategu ei näiks olevat sunnitud, vaid on vabatahtlik. 15Sest ta oligi vist sellepärast mõneks ajaks eraldatud sinust, et sa teda saaksid pidada igavesti, 16mitte kui orja, vaid rohkem kui orja, kui armast venda, iseäranis minule armast, kui palju enam sinule niihästi liha poolest kui Issandas.

17Kui sa nüüd mind pead oma kaaslaseks, siis võta ta vastu kui mind ennast. 18Aga kui ta sulle on teinud mingit ülekohut või kui tal on võlgu sinuga, siis pane see minu arvele. 19Mina, Paulus, olen seda kirjutanud ise oma käega: „Mina maksan!” Ma seda ei ütlegi, et sa iseenesegi oled mulle võlgu. 20Jah, vend, mina tahaksin, et mul sinust oleks kasu Issandas! Kosuta mu südant Kristuses!

21Veendunud olles sinu sõnakuulmises, kirjutan sulle. Ma tean, et sa teed veel enamgi kui ma ütlen.

22Ühtlasi valmista mulle paik küllatulekuks, sest ma loodan, et mind teie palvete kaudu teile tagasi kingitakse.

23Sind tervitavad Epafras, mu kaasvang Kristuses Jeesuses, 24Markus, Aristarhos, Deemas, Luukas, minu kaastöölised.

25Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga!

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Titus 3
Top of Page
Top of Page