1 Corinthians 7
Estonian: Genesis and NT

1Aga mis puutub sellesse, millest kirjutasite, siis mehele on hea naist mitte puudutada. 2Kuid hooruspattude pärast olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees. 3Mees täitku oma kohust naise vastu ja n 4Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid mehel; ja n 5Ärge t 6Ent seda ma ütlen andes luba, mitte käskides. 7Sest ma tahaksin, et k

8Ent ma ütlen vallalistele ja lesknaistele: neile on hea, kui nad jäävad n 9Aga kui nad ei suuda endid talitseda, siis nad abiellugu, sest parem on abielluda kui himudes p

10Aga abielulistele ei käsi mina, vaid Issand, et naine ärgu mingu mehest lahku. 11On aga keegi lahutatud, siis ta jäägu abielutuks v

12Aga muile ütlen mina, mitte Issand: kui ühel vennal on uskmatu naine ja naine heal meelel tahab elada temaga, siis ta ärgu hüljaku teda. 13Samuti kui ühel naisel on uskmatu mees ja mees heal meelel tahab elada temaga, siis ta ärgu hüljaku meest. 14Sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi, sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad. 15Aga kui uskmatu pool lahkub, siis ta lahkugu; niisuguseis asjus ei ole vend ega 16Sest mis tead sina, naine, kas sa oma mehe päästad? V

17Ainult n 18On keegi kutsutud ümberl 19Ūmberl 20Igaüks jäägu sellesse kutsesse, milles ta on kutsutud.

21Kui sa oled kutsutud orjana, siis ära hooli sellest. Aga kui sa v 22Sest kes on kutsutud orjana Issandas, on Issandas vabakslastu; samuti, kes on kutsutud vabana, on Kristuse ori. 23Teie olete kallilt ostetud, ärge saage inimeste orjaks! 24Jäägu, vennad, igaüks Jumala ees sellesse, milles ta on kutsutud!

25Ent neitsite kohta ei ole mul Issanda käsku, aga ma annan n 26Siis ma arvan eelseisva kitsikuse pärast hea olevat, et inimene jääb, nagu ta on. 27Kui sa oled naisega seotud, siis ära püüa vabaneda; kui oled vallaline, siis ära otsi naist. 28Aga kui sa ka abiellud, siis sa ei tee pattu; ja kui neitsi läheb mehele, siis ta ei tee pattu. Ent sellised saavad kannatada ihulikku viletsust, mina aga säästaksin teid. 29Ent seda ütlen, vennad, et aeg on lühike; sellepärast olgu nii, et needki, kellel on naised, olgu nagu need, kellel neid ei ole; 30ja olgu nii, et kes nutavad, nagu ei nutakski, ja kes on r 31ja kes seda maailma tarvitavad, nagu ei tarvitakski seda; sest selle maailma nägu kaob.

32Ent mina tahaksin, et te oleksite muretud. Vallaline mees hoolitseb selle eest, mis kuulub Issandale, kuidas ta saaks olla Issanda meele järgi. 33Aga naisemees hoolitseb selle eest, mis kuulub maailmale, kuidas ta saaks olla naise meele järgi. 34Nii on ta jaotatud kaheks. Ja vallaline naine v 35Aga seda ma ütlen teie eneste kasuks, ei mitte, et köit panna teile kaela, vaid et te elaksite viisakalt ja püsiksite takistamatult Issandas.

36Aga kui keegi arvab vääriti käitlevat oma neitsit, kelle paras naimaiga on möödumas, ja kui see peab n 37Aga kes on kindel oma südames ja kellel seda ei ole vaja, vaid on meelevald oma tahtmise üle ning on otsustanud oma südames oma neitsi jätta neitsiks, see teeb hästi. 38Kes siis oma neitsi naib, teeb hästi, ja kes teda ei nai, teeb paremini.

39Naine on seotud niikaua kui tema mees elab; aga kui ta mees on läinud magama, on ta vaba minema mehele, kellele tahab, kui see vaid sünnib Issandas. 40Aga ta on

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

1 Corinthians 6
Top of Page
Top of Page