Evanðelje po Mateju 20
Croatian Bible
1 Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. 2Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. 3Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni 4pa i njima reče: 'Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.' 5I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. 6A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: 'Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?' 7Kažu mu: 'Jer nas nitko ne najmi.' Reče im: 'Idite i vi u vinograd.'

8Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: 'Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.' 9Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. 10Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. 11A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: 12'Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.' 13Nato on odgovori jednomu od njih: 'Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? 14Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. 15Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?' 16Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.

17Dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze dvanaestoricu nasamo te im putem reče: 18Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt 19i predati poganima da ga izrugaju, izbičuju i razapnu, ali on će treći dan uskrsnuti.

20Tada mu pristupi mati sinova Zebedejevih zajedno sa sinovima, pade ničice da od njega nešto zaište. 21A on će joj: Što želiš? Kaže mu: Reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uza te, jedan tebi zdesna, drugi slijeva. 22Isus odgovori: Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti? Kažu mu: Možemo! 23A on im reče: Čašu ćete moju doduše piti, ali sjesti meni zdesna ili slijeva - to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj Otac.

24Kada su to čula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata. 25Zato ih Isus dozva i reče: Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. 26Neće tako biti među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. 27I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. 28Tako i Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

29Kad su izlazili iz Jerihona, pođe za njim silan svijet. 30I gle, dva slijepca sjeđahu kraj puta. Čuvši da Isus prolazi, povikaše: Gospodine, smiluj nam se, Sine Davidov! 31Mnoštvo ih ušutkivalo, ali oni još jače viknuše: Gospodine, smiluj nam se, Sine Davidov! 32Isus se zaustavi, dozove ih i reče: Što hoćete da vam učinim? 33Kažu mu: Gospodine, da nam se otvore oči. 34Isus se ganut dotače njihovim očiju i oni odmah progledaše. I pođoše za njim.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Matthew 19
Top of Page
Top of Page