Римляни 15
Bulgarian
1Прочее, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. 2Всеки от нас да угождава на ближния си, с цел към това, което е добро за назиданието му. 3Понеже и Христос не угоди на Себе Си, но, както е писано:- "Укорите на ония, които укоряваха тебе, Паднаха върху Мене". 4Защото всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. 5А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по [примера на] Христа Исуса. 6щото единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос.

7Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие, за Божията слава. 8Защото казвам, че Христос, заради Божията вярност, стана служител на обрязаните, за да утвърди обещанията [дадени] на бащите,

9и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано:- "Затова ще Те хваля между народите, И на името Ти ще пея".

10И пак казва:- "Развеселете се, народи, с людете Му".

11И пак:- "Хвалете Господа, всички народи, И да Го славословят всички люде".

12И пак Исаия казва: "Ще се яви Иесеевият корен", и, "Който ще се издигне да владее над народите; На Него ще се надяват народите".

13А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.

14И сам аз съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг. 15Но, за да ви напомня, пиша ви донякъде по-дързостно поради дадената ми от Бога благодат, 16да бъда служител Исус Христов между езичниците, и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Светия Дух. 17И тъй, колкото за това, което [се отнася] до Бога, аз имам за какво да се похваля в Христа Исуса. 18Защото не бих се осмелил да говоря за нещо освен онова, което Христос е извършил чрез мене за [привеждане] езичниците в покорност [на вярата] чрез [моето] слово и дело, 19със силата на знамения и чудеса, със силата на Светия Дух [[Божий]], така щото от Ерусалим и околностите [му] дори до Илирик напълно съм проповядвал Христовото благовестие. 20Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така,- не там гдето беше [вече известно] Христовото име, да не би да градя на чужда основа;

21но, както е писано:- "Ония ще видят, на които не се е възвестило за Него; И ония ще разберат, които не са чули"

22Това ме е възпирало много пъти, та не съм дохождал при вас. 23Но сега, като няма вече място за моето [работене] по тия страни, и понеже от много години съм желал да дойда при вас, 24на отиването си в Испания [ще дойда], защото се надявам да ви видя като минавам, и вие да ме изпратите за там, след като се наситя донякъде чрез общение с вас. 25А сега отивам в Ерусалим да послужа на светиите. 26Защото Македония и Ахаия благоволиха да дадат известна помощ за бедните между светиите в Ерусалим. 27Благоволиха наистина, но и длъжни им са, защото, ако езичниците участвуват с тях и в духовните неща, длъжни са да им послужат и в телесните. 28Прочее, когато свърша това, като им осигуря тоя плод, ще мина през вас за Испания. 29И зная, че когато дойда при вас, ще дойда с изобилно благословение от [[благовествуването на]] Христа.

30А моля ви се, братя, заради нашия Господ Исус Христос, и заради любовта, [която е плод] на Духа, да ме придружавате в усърдна молитва към Бога за мене, 31та да се избавя от противниците [на вярата] в Юдея, и моята услуга за Ерусалим да бъде благоприятна на светиите; 32и с Божията воля да дойда радостен при Вас, и да си почина между вас. 33А Бог на мира да бъде с всички Вас. АминBulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Romans 14
Top of Page
Top of Page