Филипяни 4
Bulgarian
1Затова, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени мои.

2Моля Еводия, моля и Синтихия, да бъдат единомислени в Господа. 3Да! и тебе умолявам, искрени [ми] сътруднико, помагай на тия жени, защото се трудеха в [делото на] благовестието заедно с мене, и с Климента, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.

4Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се. 5Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци; Господ е близо. 6Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; 7и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.

8Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно,- ако има [нещо] добродетелно, и ако има нещо похвално,- това зачитайте. 9Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.

10Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти изново вашата грижа за мене; за което наистина сте се грижили, ала не сте имали благовремие. 11Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. 12Зная и в оскъдност [да живея], зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички [обстоятелства] съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. 13За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява. 14Но сторихте добре, като взехте участие в скръбта ми.

15А и вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах [делото на] благовестието, ни една църква, освен едни вие, не влезе във връзка с мене за даване и вземане; 16защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми. 17Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. 18Но получих всичко, и имам изобилно; наситих се като получих от Епафродита [изпратеното] от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога. 19А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса. 20А на нашия Бог и Отец да бъде слава во вечни векове. Амин.

21Поздравете всеки светия в Христа Исуса. Поздравяват ви братята, които са с мене. 22Поздравяват ви всичките светии, а особено тия, които са от Кесаревия дом.

23Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде с духа ви. [[Амин]].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Philippians 3
Top of Page
Top of Page