Колосяни 1
Bulgarian
1Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей,

2до светите и верни братя в Христа, [които са] в Колоса: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, [[и Господа Исуса Христа]].

3Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, (като се молим винаги за вас, 4понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всичките светии), 5по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието, 6което дойде до вас; както то принася плод и расте в целия свят, тъй и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат, 7както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафраса, който е за нас верен Христов служител; 8който ни и извести за вашата любов в Духа.

9Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме [от Бога] да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване, 10за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога; 11подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите [всичко] с радост; 12като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината;

13Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. 14В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;

15[в Него], Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; 16понеже чрез Него бе създадено всичко, [което е] на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; 17и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. 18И глава на тялото, [то ест], на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. 19Защото [Отец] благоволи да всели в Него съвършената пълнота, 20и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, [пролята] на Неговия кръст.

21И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела, 22примири сега чрез [Неговата] смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни, 23ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, [открита вам] в благовестието, което сте чули, и което е било проповядано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител.

24Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата; 25на която аз станах служител, по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да [проповядвам] напълно словото на Бога, 26[сиреч], тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии; 27на които Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата. 28Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа. 29Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действува в мене мощно.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Philippians 4
Top of Page
Top of Page