Колосяни 2
Bulgarian
1Защото желая да знаете, какъв голям подвиг имам за вас и за ония, които са в Лаодикия, и за ония, които не са ме виждали лично, 2за да се утешат сърцата им, та, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят тайната Божия, [сиреч], Христа, 3в Когото [[са скрити]] всичките съкровища на премъдростта и на знанието. 4Това ви казвам, за да ви не измами някой с убедителни думи. 5Защото, ако и да не съм с вас телом, пак духом съм с вас, и се радвам като гледам вашата уредба и постоянството на вашата вяра спрямо Христа.

6И тъй, както сте приели Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в Него, 7вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилващи [[в нея с]] благодарение.

8Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните [учения] на света, а не по Христа. 9Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството; 10и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт. 11В него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, [което е] от Христа, като съблякохте плътското тяло; 12погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите. 13И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско [естество], вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления; 14и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста; 15и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.

16И тъй, никой да ви не осъжда за това, което ядете, или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новомесечие, или събота; 17които са сянка на онова, което ще дойде, а тялото е Христово. 18Никой да ви не отнема наградата с измама, чрез самоволно смиреномъдрие и ангелослужение, като наднича в неща, които не е видял и напразно се надува с плътския си ум, 19а не държи главата [Христа], от Когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, [дадено] от Бога.

20Ако сте умрели с Христа относно първоначалните [учения] на света, то защо, като че живеете на света, се подчинявате на постановления, [като], 21"Не похващай", "Не вкусвай", "Не пипай", 22(които всички се развалят от употреба), по човешки заповеди и учения? 23Тия неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват за нищо [в борбата] против угождаването на тялото.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Colossians 1
Top of Page
Top of Page