Колосяни 3
Bulgarian
1И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. 2Мислете за горното, а не за земното; 3защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога. 4Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.

5Затова умъртвете [природните] си части, които [действуват] за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство; 6поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните; 7в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. 8Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си. 9Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му, 10и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал; 11гдето не може да има грък и юдеин, обрязани и необрязани, варварин, скит, роб, свободен; но Христос е всичко и във всичко.

12И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. 13Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. 14А над всичко това [облечете се] в любовта, която свързва всичко в съвършенството. 15И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни. 16Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. 17и каквото и да вършите, словом или делом, [вършете] всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца.

18Жени подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. 19Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях. 20Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. 21Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.

22Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, [като работите] не за очи като човекоугодници, но със сърдечна простота, боейки се от Господа. 23Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци; 24понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Христа. 25Защото, който струва неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лицеприятие.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Colossians 2
Top of Page
Top of Page