Колосяни 4
Bulgarian
1Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате Господар на небесата.

2Постоянствувайте в молитва, и бдете в нея с благодарение. 3Молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за словото, тъй щото да говоря тайната, [която е] в Христа, за която съм и в окови, 4да я изявя така, както трябва да говоря.

5Обхождайте се мъдро към външните, като изкупувате благовремието. 6Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.

7Що се касае до мене, всичко що ви каже любезният брат и верен служител и съработник в Господа, Тихик, 8когото пратих до вас нарочно за това, да узнаете моето състояние, и той да утеши сърцата ви. 9[Изпратих с него] и верния и възлюбен брат Онисима, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тука.

10Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мене, и Варнавовият сестрин син Марко, (за когото получихте поръчката: ако дойде при вас приемете го), 11и Исус, наречен Юст. От обрязаните тия [са] единствени [мои] съработници за Божието царство, които са ми били утеха. 12Поздравява ви служителят Исус Христов, Епафрас, който е от вас, и който всякога усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко [що е] Божията воля. 13Защото свидетелствувам за него, че се труди много за вас и за тия, които са в Лаодикия и в Иерапол. 14Поздравяват ви възлюбеният лекар Лука и Димас. 15Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфана с домашната й църква. 16И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в лаодикийската църква; и онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие. 17И кажете на Архипа: Внимавай на службата, която си приел от Господа, да я изпълниш.

18Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. [[Амин]].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Colossians 3
Top of Page
Top of Page