Philippians 4:12
New International Version
I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want.

New Living Translation
I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little.

English Standard Version
I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need.

Berean Study Bible
I know how to live humbly, and I know how to abound. I am accustomed to any and every situation—to being filled and being hungry, to having plenty and having need.

New American Standard Bible
I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity; in any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need.

King James Bible
I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.

Holman Christian Standard Bible
I know both how to have a little, and I know how to have a lot. In any and all circumstances I have learned the secret of being content--whether well fed or hungry, whether in abundance or in need.

International Standard Version
I know how to be humble, and I know how to prosper. In each and every situation I have learned the secret of being full and of going hungry, of having too much and of having too little.

NET Bible
I have experienced times of need and times of abundance. In any and every circumstance I have learned the secret of contentment, whether I go satisfied or hungry, have plenty or nothing.

Aramaic Bible in Plain English
I know how to be humbled, I know also what it is to abound; I am trained in everything and in all things, in fullness and in hunger, in excess and in poverty,

GOD'S WORD® Translation
I know how to live in poverty or prosperity. No matter what the situation, I've learned the secret of how to live when I'm full or when I'm hungry, when I have too much or when I have too little.

Jubilee Bible 2000
I know both how to be humbled, and I know how to have an abundance; in everything and by all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.

King James 2000 Bible
I know both how to be abased, and I know how to abound: everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.

American King James Version
I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.

American Standard Version
I know how to be abased, and I know also how to abound: in everything and in all things have I learned the secret both to be filled and to be hungry, both to abound and to be in want.

Douay-Rheims Bible
I know both how to be brought low, and I know how to abound: (everywhere, and in all things I am instructed) both to be full, and to be hungry; both to abound, and to suffer need.

Darby Bible Translation
I know both how to be abased and I know how to abound. In everything and in all things I am initiated both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer privation.

English Revised Version
I know how to be abased, and I know also how to abound: in everything and in all things have I learned the secret both to be filled and to be hungry, both to abound and to be in want.

Webster's Bible Translation
I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.

Weymouth New Testament
I know both how to live in humble circumstances and how to live amid abundance. I am fully initiated into all the mysteries both of fulness and of hunger, of abundance and of want.

World English Bible
I know how to be humbled, and I know also how to abound. In everything and in all things I have learned the secret both to be filled and to be hungry, both to abound and to be in need.

Young's Literal Translation
I have known both to be abased, and I have known to abound; in everything and in all things I have been initiated, both to be full and to be hungry, both to abound and to be in want.

Filippense 4:12 Afrikaans PWL
Ek weet wat dit is om verneder te word; ek weet wat dit is om oorvloed in alles te hê en in alles leer ek: ook om versadig te wees, ook om honger te ly, in oorvloed en in armoede,

Filipianëve 4:12 Albanian
Unë di të jem i përunjur dhe di të jetoj edhe në bollëk; në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri dhe të vuaj në ngushticë.

ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ 4:12 Arabic: Smith & Van Dyke
اعرف ان اتضع واعرف ايضا ان استفضل. في كل شيء وفي جميع الاشياء قد تدربت ان اشبع وان اجوع وان استفضل وان انقص.

ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐ 4:12 Armenian (Western): NT
Թէ՛ գիտեմ նուաստանալ, թէ՛ ալ գիտեմ առատութեան մէջ ըլլալ: Ամէն բանի մէջ՝ ամէն կերպով վարժուած եմ թէ՛ կշտանալ, թէ՛ ալ անօթենալ, թէ՛ առատութեան եւ թէ կարօտութեան մէջ ըլլալ:

Philippianoetara. 4:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta badaquit behera içaten, badaquit abundant içaten-ere: leku gucietan eta gauça gucietan ikassi dut asse içaten eta gosse içaten, eta abundant içaten eta peitu içaten.

D Filipper 4:12 Bavarian
I waiß, was Armuet leidn haisst, und kan grad so guet in n Schwudl löbn. I wisset nix, was i nit kennet, Satet, Hunger, Schwudl, Zaadl.

Филипяни 4:12 Bulgarian
Зная и в оскъдност [да живея], зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички [обстоятелства] съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我知道怎樣處卑賤,也知道怎樣處豐富;在一切事上,在一切情況下,或飽足、或飢餓,或豐富、或缺乏,我都得了祕訣。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我知道怎样处卑贱,也知道怎样处丰富;在一切事上,在一切情况下,或饱足、或饥饿,或丰富、或缺乏,我都得了秘诀。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我知道怎樣處卑賤,也知道怎樣處豐富,或飽足或飢餓,或有餘或缺乏,隨事隨在,我都得了祕訣。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我知道怎样处卑贱,也知道怎样处丰富,或饱足或饥饿,或有余或缺乏,随事随在,我都得了秘诀。

腓 立 比 書 4:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 知 道 怎 樣 處 卑 賤 , 也 知 道 怎 樣 處 豐 富 ; 或 飽 足 , 或 飢 餓 ; 或 有 餘 , 或 缺 乏 , 隨 事 隨 在 , 我 都 得 了 祕 訣 。

腓 立 比 書 4:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 知 道 怎 样 处 卑 贱 , 也 知 道 怎 样 处 丰 富 ; 或 饱 足 , 或 饥 饿 ; 或 有 馀 , 或 缺 乏 , 随 事 随 在 , 我 都 得 了 秘 诀 。

Poslanica Filipljanima 4:12 Croatian Bible
Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati.

Filipským 4:12 Czech BKR
Umímť i snížen býti, umím také i hojnost míti; všudy a ve všech věcech pocvičen jsem, i nasycen býti i lačněti, i hojnost míti i nouzi trpěti.

Filipperne 4:12 Danish
Jeg forstaar at være i ringe Kaar, og jeg forstaar ogsaa at have Overflod; i alt og hvert er jeg indviet, baade i at mættes og i at hungre, baade i at have Overflod og i at lide Savn.

Filippenzen 4:12 Dutch Staten Vertaling
En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden.

Nestle Greek New Testament 1904
οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι, καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι.

Westcott and Hort 1881
οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι, καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾷν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι, καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾷν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι·

RP Byzantine Majority Text 2005
Οἴδα καὶ ταπεινοῦσθαι, ο ἴδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾷν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι.

Greek Orthodox Church 1904
οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσι μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι·

Tischendorf 8th Edition
εἴδω καί ταπεινόω εἴδω καί περισσεύω ἐν πᾶς καί ἐν πᾶς μυέω καί χορτάζω καί πεινάω καί περισσεύω καί ὑστερέω

Scrivener's Textus Receptus 1894
οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσι μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι.

Stephanus Textus Receptus 1550
οἶδα δὲ ταπεινοῦσθαι οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οιδα και ταπεινουσθαι οιδα και περισσευειν εν παντι και εν πασιν μεμυημαι και χορταζεσθαι και πειναν και περισσευειν και υστερεισθαι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οιδα και ταπεινουσθαι οιδα και περισσευειν εν παντι και εν πασιν μεμυημαι και χορταζεσθαι και πειναν και περισσευειν και υστερεισθαι

Stephanus Textus Receptus 1550
οιδα δε ταπεινουσθαι οιδα και περισσευειν εν παντι και εν πασιν μεμυημαι και χορταζεσθαι και πειναν και περισσευειν και υστερεισθαι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οιδα και ταπεινουσθαι, οιδα και περισσευειν· εν παντι και εν πασι μεμυημαι και χορταζεσθαι και πειναν, και περισσευειν και υστερεισθαι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οιδα και ταπεινουσθαι οιδα και περισσευειν εν παντι και εν πασιν μεμυημαι και χορταζεσθαι και πειναν και περισσευειν και υστερεισθαι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οιδα και ταπεινουσθαι οιδα και περισσευειν εν παντι και εν πασιν μεμυημαι και χορταζεσθαι και πειναν και περισσευειν και υστερεισθαι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
oida kai tapeinousthai, oida kai perisseuein; en panti kai en pasin memyēmai, kai chortazesthai kai peinan, kai perisseuein kai hystereisthai.

oida kai tapeinousthai, oida kai perisseuein; en panti kai en pasin memyemai, kai chortazesthai kai peinan, kai perisseuein kai hystereisthai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
oida kai tapeinousthai, oida kai perisseuein; en panti kai en pasin memyēmai, kai chortazesthai kai peinan, kai perisseuein kai hystereisthai;

oida kai tapeinousthai, oida kai perisseuein; en panti kai en pasin memyemai, kai chortazesthai kai peinan, kai perisseuein kai hystereisthai;

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oida kai tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuēmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai

oida kai tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuEmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oida kai tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuēmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai

oida kai tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuEmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oida de tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuēmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai

oida de tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuEmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oida kai tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuēmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai

oida kai tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuEmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:12 Westcott/Hort - Transliterated
oida kai tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuēmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai

oida kai tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuEmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oida kai tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuēmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai

oida kai tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuEmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai

Filippiekhez 4:12 Hungarian: Karoli
Tudok megaláztatni is, tudok bõvölködni is; mindenben és mindenekben ismerõs vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bõvölködéssel is, a szûkölködéssel is.

Al la filipianoj 4:12 Esperanto
Mi scias humiligxi, kaj mi scias ankaux esti en abundeco; cxie kaj cxiel mi lernis la sekreton plenigxi kaj malsati, havi abundon kaj havi mankon.

Kirje filippiläisille 4:12 Finnish: Bible (1776)
Minä taidan nöyrä olla ja taidan myös korkia olla, minä olen aina ja kaikissa harjoitettu, taidan ravittu olla ja isota, hyötyä ja köyhtyä.

Philippiens 4:12 French: Darby
Je sais etre abaisse, je sais aussi etre dans l'abondance; en toutes choses et à tous egards, je suis enseigne aussi bien à etre rassasie qu'à avoir faim, aussi bien à etre dans l'abondance qu'à etre dans les privations.

Philippiens 4:12 French: Louis Segond (1910)
Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette.

Philippiens 4:12 French: Martin (1744)
Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance; partout et en toutes choses je suis instruit tant à être rassasié, qu'à avoir faim; tant à être dans l'abondance, que dans la disette.

Philipper 4:12 German: Modernized
Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; ich bin in allen Dingen und bei allen geschickt, beide, satt sein und hungern, beide, übrig haben und Mangel leiden.

Philipper 4:12 German: Luther (1912)
Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; ich bin in allen Dingen und bei allen geschickt, beides, satt sein und hungern, beides, übrighaben und Mangel leiden.

Philipper 4:12 German: Textbibel (1899)
Ich kann gering und kann aus dem Vollen leben; ich bin mit allem und jedem vertraut: satt sein und hungern, Ueberfluß und Mangel haben.

Filippesi 4:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
Io so essere abbassato e so anche abbondare; in tutto e per tutto sono stato ammaestrato ad esser saziato e ad aver fame; ad esser nell’abbondanza e ad esser nella penuria.

Filippesi 4:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Io so essere abbassato, so altresì abbondare; in tutto, e per tutto sono ammaestrato ad esser saziato, e ad aver fame; ad abbondare, ed a sofferir mancamento.

FILIPI 4:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Aku tahu berhemat-hemat, dan aku tahu juga bermewah-mewah; di dalam tiap-tiap hal dan di dalam segala sesuatu aku sudah paham, baik di dalam hal kenyang atau lapar, baik di dalam hal mewah atau kekurangan.

Philippians 4:12 Kabyle: NT
Ssneɣ ad ɛiceɣ di lexṣaṣ, am akken ssneɣ ad ɛiceɣ di tawant. Di yal amkan, di kullec lemdeɣ leqnaɛa d lexṣaṣ, lemdeɣ tawant d laẓ.

빌립보서 4:12 Korean
내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배웠노라

Philippenses 4:12 Latin: Vulgata Clementina
Scio et humiliari, scio et abundare (ubique et in omnibus institutus sum) : et satiari, et esurire, et abundare, et penuriam pati.

Filipiešiem 4:12 Latvian New Testament
Es protu pazemoties, protu arī pārpilnībā dzīvot (visur un pie visa kā esmu pieradis): būt paēdis un būt izsalcis, dzīvot pārpilnībā un ciest trūkumu,

Laiðkas filipieèiams 4:12 Lithuanian
Esu patyręs ir skurdą, ir perteklių. Visa ko esu ragavęs: buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis.

Philippians 4:12 Maori
Ko te whakahoki i ahau ki raro, matau tonu i ahau; ko te whai rawa, matau tonu i ahau: i nga wahi katoa, i nga mea katoa, ka oti ahau te whakaako, kia makona, a kia mate i te kai, kia whai rawa, a kia rawakore ranei.

Filippenserne 4:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
jeg vet å leve i ringe kår, jeg vet også å ha overflod; i alt og i alle ting er jeg innvidd, både å mettes og å sulte, både å ha overflod og å lide trang;

Filipenses 4:12 Spanish: La Biblia de las Américas
Sé vivir en pobreza, y sé vivir en prosperidad; en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad.

Filipenses 4:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Sé vivir en pobreza (vivir humildemente), y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad.

Filipenses 4:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Sé tener escasez, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para hartura, como para hambre; para tener abundancia, como para padecer necesidad.

Filipenses 4:12 Spanish: Reina Valera 1909
Sé estar humillado, y sé tener abundancia: en todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.

Filipenses 4:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Sé estar humillado, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.

Filipenses 4:12 Bíblia King James Atualizada Português
Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura, ou passando privações.

Filipenses 4:12 Portugese Bible
Sei passar falta, e sei também ter abundância; em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome; tanto em ter abundância, como em padecer necessidade.   

Filipeni 4:12 Romanian: Cornilescu
Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m'am deprins să fiu sătul şi flămînd, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.

К Филиппийцам 4:12 Russian: Synodal Translation (1876)
Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться итерпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.

К Филиппийцам 4:12 Russian koi8r
Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.

Philippians 4:12 Shuar New Testament
Kuφtrinchati pujustinia nuna nΘkajai tura ti nukap takustinia nunasha nΘkajai. Tsukamaknasha jΘemarnasha, itiarar takustinniasha tura penkΘ takutsuk pujustinniasha Unuimißruitjai.

Filipperbrevet 4:12 Swedish (1917)
Jag vet att finna mig i ringhet, jag vet ock att finna mig i överflöd. Med vilken ställning och vilka förhållanden som helst är jag förtrogen: jag kan vara mätt, och jag kan vara hungrig; jag kan hava överflöd, och jag kan lida brist.

Wafilipi 4:12 Swahili NT

Mga Taga-Filipos 4:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Filib 4:12 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝssana tǝmǝddurt daɣ tǝmaɣatirt, ǝssana deɣ tǝmǝddurt daɣ tǝnaflǝyt. Amaran daɣ alxalaten kul šin ǝggaza ǝlmâda tewant, ǝlmâda deɣ gǝlǝk, ǝlmâda tǝnaflǝyt harkid tǝmaɣatirt.

ฟีลิปปี 4:12 Thai: from KJV
ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำ และรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าที่ไหนหรือในกรณีใดๆ ข้าพเจ้าได้รับการสั่งสอนให้เผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยาก ทั้งความสมบูรณ์พูนสุขและความขัดสน

Filipililer 4:12 Turkish
Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim.

Филипяни 4:12 Ukrainian: NT
Умію і смирити ся, умію й достаткувати; усюди й у всьому навчивсь і насищати ся, й голодувати, й достаткувати й недостаток терпіти.

Philippians 4:12 Uma New Testament
Ku'inca tuwu' hi anu hangkedi', ku'inca wo'o tuwu' hi anu to melabi. Nau' ba napa-napa to mporumpa' -a, ku'inca oa' mpakagoe' nono-ku-- nto'u bohu nto'u mo'oro', wori' ba hangkedi', nakariai ba nakakurai'.

Phi-líp 4:12 Vietnamese (1934)
Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.

Philippians 4:11
Top of Page
Top of Page