Laiðkas filipieèiams 4
Lithuanian
1Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsiilgtieji, mano džiaugsme ir mano vainike,­tvirtai stovėkite Viešpatyje, mylimieji!

2Aš raginu Evodiją ir raginu Sintichę būti vienos minties Viešpatyje. 3Taip pat raginu tave, tikrasis bendradarbi, padėk toms moterims, kurios darbavosi su manimi Evangelijos labui kartu su Klemensu ir kitais mano bendradarbiais, kurių vardai gyvenimo knygoje.

4Džiaukitės Viešpatyje visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės! 5Jūsų romumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti! 6Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. 7Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

8Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama,­apie visa, kas dora ir šlovinga. 9Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis.

10Labai nudžiugau Viešpatyje, kad pagaliau vėl pražydo jūsų rūpinimasis manimi. Jūs ir seniau rūpindavotės, bet stigo progų tai parodyti. 11Kalbu tai ne todėl, kad stokoju, nes išmokau būti patenkintas savo būkle. 12Esu patyręs ir skurdą, ir perteklių. Visa ko esu ragavęs: buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. 13Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina. 14Vis dėlto jūs gerai padarėte, dalyvaudami mano varge.

15Jūs, filipiečiai, taip pat žinote: kai, pradėjęs skelbti Evangeliją, išvykau iš Makedonijos, jokia bažnyčia neužmezgė su manimi davimo ir gavimo santykių, tik jūs vieni. 16Jūs mano reikalams pasiuntėte aukų vieną ir kitą kartą į Tesaloniką. 17Aš netrokštu dovanos, bet trokštu vaisiaus, kuris augtų jūsų sąskaiton. 18Aš esu visko gavęs ir turiu su pertekliumi. Esu visiškai aprūpintas, per Epafroditą gavęs iš jūsų kvapią dovaną, Dievui priimtiną ir patinkančią auką. 19O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje. 20Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius! Amen.

21Sveikinkite kiekvieną šventąjį Kristuje Jėzuje. Jus sveikina su manimi esantys broliai. 22Jus sveikina visi šventieji, o ypač iš ciesoriaus namiškių.

23Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis visais! Amen.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Philippians 3
Top of Page
Top of Page