Philippians 4:9
New International Version
Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me--put it into practice. And the God of peace will be with you.

New Living Translation
Keep putting into practice all you learned and received from me--everything you heard from me and saw me doing. Then the God of peace will be with you.

English Standard Version
What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.

Berean Study Bible
Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you.

New American Standard Bible
The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you.

King James Bible
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.

Holman Christian Standard Bible
Do what you have learned and received and heard and seen in me, and the God of peace will be with you.

International Standard Version
Likewise, keep practicing these things: what you have learned, received, heard, and seen in me. Then the God of peace will be with you.

NET Bible
And what you learned and received and heard and saw in me, do these things. And the God of peace will be with you.

Aramaic Bible in Plain English
The things that you have learned and received and heard and seen by me, do these things, and The God of peace shall be with you.

GOD'S WORD® Translation
Practice what you've learned and received from me, what you heard and saw me do. Then the God who gives this peace will be with you.

Jubilee Bible 2000
Those things, which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you.

King James 2000 Bible
Those things, which you have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.

American King James Version
Those things, which you have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.

American Standard Version
The things which ye both learned and received and heard and saw in me, these things do: and the God of peace shall be with you.

Douay-Rheims Bible
The things which you have both learned, and received, and heard, and seen in me, these do ye, and the God of peace shall be with you.

Darby Bible Translation
What ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, these things do; and the God of peace shall be with you.

English Revised Version
The things which ye both learned and received and heard and saw in me, these things do: and the God of peace shall be with you.

Webster's Bible Translation
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace will be with you.

Weymouth New Testament
The doctrines and the line of conduct which I taught you--both what you heard and what you saw in me-- hold fast to them; and God who gives peace will be with you.

World English Bible
The things which you learned, received, heard, and saw in me: do these things, and the God of peace will be with you.

Young's Literal Translation
the things that also ye did learn, and receive, and hear, and saw in me, those do, and the God of the peace shall be with you.

Filippense 4:9 Afrikaans PWL
Hierdie dinge wat julle geleer, ontvang, gehoor en in my gesien het, doen dit en die God van vrede, vergenoegdheid, gesondheid en voorspoed sal by julle wees.

Filipianëve 4:9 Albanian
Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar nga mua dhe patë në mua, i bëni, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju.

ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ 4:9 Arabic: Smith & Van Dyke
وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيّ فهذا افعلوا واله السلام يكون معكم

ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐ 4:9 Armenian (Western): NT
Ինչ որ սորվեցաք, ընդունեցիք, լսեցիք ու տեսաք իմ վրաս՝ զանո՛նք ըրէք, եւ խաղաղութեան Աստուածը պիտի ըլլայ ձեզի հետ:

Philippianoetara. 4:9 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Cein ikassi-ere baitituçue, eta recebitu, eta ençun, eta ikussi-ere nitan. Gauça hauc bada eguin itzaçue, eta baquezco Iaincoa içanen da çuequin.

D Filipper 4:9 Bavarian
Wasß glernt und angnummen, ghoert und bei mir gseghn habtß, dös tuetß! Und dyr Got, wo Frid gibt, gaat mit enk sein.

Филипяни 4:9 Bulgarian
Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
凡是你們在我身上所學到的、所領受的、所聽到的、所看到的,這些事你們就當實行。這樣,賜平安的神就會與你們同在。

中文标准译本 (CSB Simplified)
凡是你们在我身上所学到的、所领受的、所听到的、所看到的,这些事你们就当实行。这样,赐平安的神就会与你们同在。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們在我身上所學習的、所領受的、所聽見的、所看見的,這些事你們都要去行,賜平安的神就必與你們同在。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的,这些事你们都要去行,赐平安的神就必与你们同在。

腓 立 比 書 4:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 在 我 身 上 所 學 習 的 , 所 領 受 的 , 所 聽 見 的 , 所 看 見 的 , 這 些 事 你 們 都 要 去 行 , 賜 平 安 的 神 就 必 與 你 們 同 在 。

腓 立 比 書 4:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 在 我 身 上 所 学 习 的 , 所 领 受 的 , 所 听 见 的 , 所 看 见 的 , 这 些 事 你 们 都 要 去 行 , 赐 平 安 的 神 就 必 与 你 们 同 在 。

Poslanica Filipljanima 4:9 Croatian Bible
Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni - to činite i Bog mira bit će s vama!

Filipským 4:9 Czech BKR
Kterýmž jste se i naučili, je i přijali, a slyšeli i viděli na mně. Ty věci čiňte, a Bůh pokoje budeť s vámi.

Filipperne 4:9 Danish
Hvad I baade have lært og modtaget og hørt og set paa mig, dette skulle I gøre, og Fredens Gud skal være med eder.

Filippenzen 4:9 Dutch Staten Vertaling
Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.

Westcott and Hort 1881
ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.

Greek Orthodox Church 1904
ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.

Tischendorf 8th Edition
ὅς καί μανθάνω καί παραλαμβάνω καί ἀκούω καί ὁράω ἐν ἐγώ οὗτος πράσσω καί ὁ θεός ὁ εἰρήνη εἰμί μετά ὑμεῖς

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
α και εμαθετε και παρελαβετε και ηκουσατε και ειδετε εν εμοι ταυτα πρασσετε και ο θεος της ειρηνης εσται μεθ υμων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
α και εμαθετε και παρελαβετε και ηκουσατε και ειδετε εν εμοι ταυτα πρασσετε και ο θεος της ειρηνης εσται μεθ υμων

Stephanus Textus Receptus 1550
α και εμαθετε και παρελαβετε και ηκουσατε και ειδετε εν εμοι ταυτα πρασσετε και ο θεος της ειρηνης εσται μεθ υμων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
α και εμαθετε και παρελαβετε και ηκουσατε και ειδετε εν εμοι, ταυτα πρασσετε· και ο Θεος της ειρηνης εσται μεθ υμων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
α και εμαθετε και παρελαβετε και ηκουσατε και ειδετε εν εμοι ταυτα πρασσετε και ο θεος της ειρηνης εσται μεθ υμων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
α και εμαθετε και παρελαβετε και ηκουσατε και ειδετε εν εμοι ταυτα πρασσετε και ο θεος της ειρηνης εσται μεθ υμων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ha kai emathete kai parelabete kai ēkousate kai eidete en emoi, tauta prassete; kai ho Theos tēs eirēnēs estai meth’ hymōn.

ha kai emathete kai parelabete kai ekousate kai eidete en emoi, tauta prassete; kai ho Theos tes eirenes estai meth’ hymon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ha kai emathete kai parelabete kai ēkousate kai eidete en emoi, tauta prassete; kai ho theos tēs eirēnēs estai meth' hymōn.

ha kai emathete kai parelabete kai ekousate kai eidete en emoi, tauta prassete; kai ho theos tes eirenes estai meth' hymon.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:9 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
a kai emathete kai parelabete kai ēkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tēs eirēnēs estai meth umōn

a kai emathete kai parelabete kai Ekousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tEs eirEnEs estai meth umOn

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:9 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
a kai emathete kai parelabete kai ēkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tēs eirēnēs estai meth umōn

a kai emathete kai parelabete kai Ekousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tEs eirEnEs estai meth umOn

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:9 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
a kai emathete kai parelabete kai ēkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tēs eirēnēs estai meth umōn

a kai emathete kai parelabete kai Ekousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tEs eirEnEs estai meth umOn

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:9 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
a kai emathete kai parelabete kai ēkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tēs eirēnēs estai meth umōn

a kai emathete kai parelabete kai Ekousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tEs eirEnEs estai meth umOn

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:9 Westcott/Hort - Transliterated
a kai emathete kai parelabete kai ēkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tēs eirēnēs estai meth umōn

a kai emathete kai parelabete kai Ekousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tEs eirEnEs estai meth umOn

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:9 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
a kai emathete kai parelabete kai ēkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tēs eirēnēs estai meth umōn

a kai emathete kai parelabete kai Ekousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tEs eirEnEs estai meth umOn

Filippiekhez 4:9 Hungarian: Karoli
A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tõlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.

Al la filipianoj 4:9 Esperanto
Kion vi lernis kaj ricevis kaj auxdis kaj vidis en mi, tion faru; kaj la Dio de paco estos kun vi.

Kirje filippiläisille 4:9 Finnish: Bible (1776)
Mitä te myös opitte, ja saitte, ja kuulitte, ja nähneet olette minussa, se tehkäät, niin rauhan Jumala on teidän kanssanne.

Philippiens 4:9 French: Darby
ce que vous avez et appris, et reçu, et entendu, et vu en moi, -faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous.

Philippiens 4:9 French: Louis Segond (1910)
Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.

Philippiens 4:9 French: Martin (1744)
[Car] aussi vous les avez apprises, reçues, entendues et vues en moi. Faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous.

Philipper 4:9 German: Modernized
Welches ihr auch gelernet und empfangen und gehöret und gesehen habt an mir, das tut, so wird der HERR des Friedens mit euch sein.

Philipper 4:9 German: Luther (1912)
Welches ihr auch gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut; so wird der Gott des Friedens mit euch sein.

Philipper 4:9 German: Textbibel (1899)
was ihr auch gelernt und überkommen und gehört und gesehen habt bei mir, das thut; so wird der Gott des Friedens mit euch sein.

Filippesi 4:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e vedute in me, fatele; e l’Iddio della pace sarà con voi.

Filippesi 4:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Le quali ancora avete imparate, e ricevute, e udite da me, e vedute in me; fate queste cose, e l’Iddio della pace sarà con voi.

FILIPI 4:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka barang apa juga yang kamu pelajari dan terima dan dengar dan tampak dari hal aku, itulah yang hendak kamu lakukan; maka Allah, pohon sejahtera itu, akan menyertai kamu.

Philippians 4:9 Kabyle: NT
Ayen tlemdem s ɣuṛ-i yerna tqeblem-t, ayen twalam xeddmeɣ-t d wayen teslam nniɣ-t-id xedmet-eț ula d kunwi, dɣa Sidi Ṛebbi Bab n lehna ad yili yid-wen.

빌립보서 4:9 Korean
너희는 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라

Philippenses 4:9 Latin: Vulgata Clementina
Quæ et didicistis, et accepistis, et audistis, et vidistis in me, hæc agite : et Deus pacis erit vobiscum.

Filipiešiem 4:9 Latvian New Testament
Un ko jūs mācījāties, un ko saņēmāt, un ko dzirdējāt, un ko pie manis redzējāt, to dariet! Un Dieva miers būs ar jums.

Laiðkas filipieèiams 4:9 Lithuanian
Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis.

Philippians 4:9 Maori
Ko nga mea i whakaakona ki a koutou, i riro i a koutou, i rongo ai, i kite ai ranei ki ahau, mahia enei: a ka noho te Atua o te rangimarie ki a koutou.

Filippenserne 4:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Det som I også har lært og mottatt og hørt og sett hos mig, gjør det; og fredens Gud skal være med eder.

Filipenses 4:9 Spanish: La Biblia de las Américas
Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros.

Filipenses 4:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes.

Filipenses 4:9 Spanish: Reina Valera Gómez
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz será con vosotros.

Filipenses 4:9 Spanish: Reina Valera 1909
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz será con vosotros.

Filipenses 4:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz será con vosotros.

Filipenses 4:9 Bíblia King James Atualizada Português
Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai; e o Deus de paz estará convosco. Paulo é grato à Igreja em Filipos

Filipenses 4:9 Portugese Bible
O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai; e o Deus de paz será convosco.   

Filipeni 4:9 Romanian: Cornilescu
Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit dela mine, şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

К Филиппийцам 4:9 Russian: Synodal Translation (1876)
Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, – и Бог мира будет с вами.

К Филиппийцам 4:9 Russian koi8r
Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, --и Бог мира будет с вами.

Philippians 4:9 Shuar New Testament
Wi unuiniarmajrumna nu umiktarum. Tura wi T·ramur iisurmena nu tura antukurmena nusha umiktarum. T·rakrumninkia Yuska ankant ßtinian amastaj tusa pujurtamsattarme.

Filipperbrevet 4:9 Swedish (1917)
Detta, som I haven lärt och inhämtat och haven hört av mig och sett hos mig, det skolen I göra; och så skall fridens Gud vara med eder.

Wafilipi 4:9 Swahili NT

Mga Taga-Filipos 4:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Filib 4:9 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝlmǝxsud as tamazalat faw s arat wa fall-i tǝɣram, tǝqbalam-tu, tǝslam-as, tǝnayam-i tamazalaq-qu. Ǝddi a daɣ-wan issǝn Mǝššina di n ǝmǝggi n alxer.

ฟีลิปปี 4:9 Thai: from KJV
จงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ และได้รับไว้ ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน

Filipililer 4:9 Turkish
Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa, onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır.

Филипяни 4:9 Ukrainian: NT
Чого ви і навчились, і прийняли, й чували, й видали в менї, те чиніть, то Бог миру буде з вами.

Philippians 4:9 Uma New Testament
Napa to nipenau' ngkai aku', lompe' tudui' -ku to ni'epe-mi pai' to nitarima, duu' -na gau' -ku to nihilo moto-mi, toe-mi to nibabehi. Ane hewa toe-pi kehi-ni, Alata'ala mpodohei-koi pai' mpakarodo nono-ni.

Phi-líp 4:9 Vietnamese (1934)
Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Ðức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.

Philippians 4:8
Top of Page
Top of Page