Йов 38
Bulgarian
1Тогава Господ отговори на Иова из бурята и каза:

2Кой е тогава този, който помрачава [Моя] съвет С неразумни думи?

3Опаши сега кръста си като мъж, И ще те попитам; и ти ми изявявай.

4Где беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен:

5Кой определи мерките й? (ако знаеш) Или кой тегли връв [за мерене] по нея?

6На какво се вдълбочиха основите й? Или кой положи краеъгълния й камък,

7Когато звездите на зората пееха заедно, И всичките Божии синове възклицаваха от радост?

8Или [кой] затвори морето с врати, Когато се устреми та излезе из матка,

9Когато го облякох с облак И го пових с мъгла,

10И поставих му граница от Мене, Турих лостове и врати,

11И рекох: До тук ще дохождаш, но не по-нататък, И тук ще се спират гордите ти вълни?

12Откак [започнаха] дните ти заповядал ли си ти на утрото И показал на зората мястото й,

13За да обхване краищата на земята, Така щото да се изтърсят от нея злодейците

14Та да се преобразува тя, както глина под печат, И [всичко] да изпъква като че ли в облекло,

15А от нечестивите да се отнема виделината им, И издигнатата им мишца да се строши?

16Прониквал ли си до изворите на морето? Или ходил ли си да изследваш бездната?

17Откриха ли се на тебе вратите на смъртта? Или видял ли си сенчестите врати на смъртта?

18Схванал ли си широчината на земята? Кажи, ако си разбрал всичко това.

19Где е пътят към обиталището на светлината? И на тъмнината где е мястото й,

20За да я заведеш до границата й, И да познаеш пътеките към дома й?

21[Без съмнение], ти знаеш, защото тогаз си се родил, И голямо е числото на твоите дни!

22Влизал ли си в съкровищниците за снега, Или виждал ли си съкровищниците за градушката,

23Които пазя за време на скръб, За ден на бой и на война?

24Що е пътят [за мястото, гдето] се разсява светлината, Или се разпръсва по земята източният вятър?

25Кой е разцепил водопровод за проливните дъждове, Или път за светкавицата на гърма,

26За да се докара дъжд върху ненаселена земя, Върху пустинята, гдето няма човек,

27За да насити пустата и запустяла [земя]. И да направи нежната трева да изникне?

28Дъждът има ли баща? Или кой е родил капките на росата?

29От чия матка излиза ледът? И кой е родил небесната слана?-

30[Когато] водите се втвърдяват като камък, И повърхността на бездната се смръзва.

31Ти ли връзваш връзките на Плеадите, Или развързваш въжетата на Ориона?

32Извеждаш ли Мазарот на времето му? Или управляваш Мечката с малките й?

33Познаваш ли законите на небето? Установяваш ли неговото владичество върху земята?

34Издигаш ли гласа си до облаците, За да те покрият изобилни води?

35Изпращаш ли светкавици, та да излизат И да ти казват: Ето ни?

36Кой е турил мъдрост в облаците? Или кой е дал разум на гъстите облаци?

37Кой с мъдрост брои облаците? Или кой излива небесните мехове

38Та да се сгъстява пръстта в куп, И буците да се слепят?

39Улавят ли лов за лъвицата? Или насищат ли охотата на лъвовите малки,

40Когато седят в рововете си, [И] остават в скривалищата за да причакват?

41Кой приготвя за враната храната й, Когато пилетата й от нямане храна Се скитат и викат към Бога?Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 37
Top of Page
Top of Page