Йов 39
Bulgarian
1Знаеш ли времето, когато раждат дивите кози по канарите? Забелязваш ли кога раждат кошутите?

2Преброяваш ли колко месеци изпълняват те? Или знаеш ли срока за раждането им?-

3[Когато] се навеждат, раждат малките си, Освобождават се от болките си.

4Малките им заякват, растат в полето; Излизат и не се връщат [вече] при тях.

5Кой е пуснал на свобода дивия осел? Или кой е развързал връзките на [тоя] плах бежанец,

6За който съм направил пустинята за къща И солената земя за негово жилище?

7Той се присмива на градския шум, Нито внимава на викането на [този, който го] кара.

8Планините, които обикаля, са пасбището му; И търси всякаква зеленина.

9Ще благоволи ли дивият вол да ти работи, Или ще нощува ли в твоите ясли?

10Можеш ли да впрегнеш дивия вол за оране? Или ще браносва ли той полетата зад тебе?

11Ще се облегнеш ли на него, защото силата му е голяма? Или ще повериш ли на него работата си?

12Ще се довериш ли на него да ти прибере житото ти И да [го] събере в гумното ти?

13Крилата на камилоптицата пляскат весело; Но крилата и перата й благи ли са?

14Защо тя оставя яйцата си на земята И ги топли в пръстта,

15А забравя, че е възможно нога да ги смаже Или полски звяр да ги стъпче.

16Носи се жестоко с малките си, като че не са нейни; Трудът й е напразно, защото не я е грижа [за опасности]:

17Понеже Бог я е лишил от мъдрост, И не я е обдарил с разум.

18Когато стане да бяга Присмива се на коня и на ездача му.

19Ти ли си дал сила на коня? Облякъл си врата му с трептяща грива?

20Ти ли го правиш да скача като скакалец? Гордото му пръхтене е ужасно.

21Копае [с крак] в долината, и се радва на силата си; Излиза срещу оръжията.

22Присмива се на страха и не се бои. Нито се обръща назад от меча,

23Тула по [страната му] трещи, [И] лъскавото копие, и сулицата.

24С буйство и ярост той гълта земята; И при гласа на тръбата не вярва [от радост].

25Щом [свири] тръбата, той казва: Хо, хо! И от далеч подушва боя, Гърменето на военачалниците и викането.

26Чрез твоята ли мъдрост лети на горе ястребът, [И] простира крилата си към юг?

27При твоята ли заповед се възвишава орелът, И прави гнездото си по височините?

28Живее по канарите, и [там] се помещава, По върховете на скалите, и по непроходимите [места].

29От там си съзира плячка, Очите му я съглеждат от далеч.

30И пилетата му смучат кръв; И дето има трупове, там е и той.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 38
Top of Page
Top of Page