Йов 40
Bulgarian
1Господ проговори на Иова и каза:

2Тоя, който е изобличил Всемогъщият, ще ли се бори с Него? Тоя, който се препира с Бога, нека отговори на [всичко] това.

3Тогава Иов отговори Господу, казвайки:

4Ето, аз съм нищожен; какво да Ти отговоря? Турям ръката си на устата си.

5Веднъж съм говорил, и не ща да отговарям [вече], Дори дваж, но няма да повторя.

6Тогава Господ отговори на Иова из бурята, като каза:

7Опаши сега кръста си като мъж; Аз ще те попитам, и ти Ми изявявай.

8Дори не ще ли допускаш Моята съдба? Ще осъдиш ли Мене, за да оправдаеш себе си?

9Или имаш ли мишца като Бога? И можеш ли да гърмиш с глас като Него?

10Украси се сега с превъзходство и достолепие, И облечи се в чест и величие.

11Изсипвай преливащия си гняв; И гледай на всеки горделив, и смирявай го;

12Гледай на всеки горделив, и снишавай го; И стъпквай нечестивите на мястото им;

13Скрий ги купно в пръстта; Вържи лицата им в скритото [място].

14Тогава и Аз ще изповядам пред тебе, Че твоята десница може да те спаси.

15Ето сега речния кон който съм направил както и тебе; Яде трева като вол.

16Ето сега, силата му е в чреслата му, И якостта му в мускулите на корема му.

17Клати опашката си като кедър; Жилите на бедрата му са сплотени.

18Костите му са [като] медни цеви; Ребрата му са като железни лостове.

19Той е изящното дело Божие; Оня, Който го е направил, [го] е снабдил [с] меча Си.

20Наистина планините промишляват за него храна. Гдето играят всичките полски зверове.

21Ляга под сенчестите дървета, В скривалището на тръстиката, и [в] блатата;

22Сенчестите дървета го покриват със сянката си; Върбите на потоците го обкръжават.

23Ето, ако би придошла река, той не трепери; Не се смущава, ако би се и Иордан устремил по устата му.

24Може ли [някой] да го хване когато е на щрек. [Или] да прободе носа [му] с примка?Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 39
Top of Page
Top of Page