Йов 41
Bulgarian
1Можеш ли да извлечеш крокодила с въдица, Или да притиснеш езика му с въже?

2Можеш ли тури оглавник на носа му, Или да пробиеш челюстта му с кука?

3Ще отправи ли той към тебе много моления? Ще ти говори ли със сладки думи?

4Ще направи ли договор с тебе, Та да го вземеш за вечен слуга?

5Можеш ли игра с него както с птица? Или ще го вържеш ли за [забава на] момичетата си?

6Дружините риболовци ще търгуват ли с него? Ще го разделят ли между търговците?

7Можеш ли прониза кожата му със сулици, Или главата му с рибарски копия?

8Тури ръката си на него; Спомни си боя, и не прави вече [това].

9Ето, надеждата [да го хване] някой е празна; Даже от изгледа му не отпада ли човек?

10Няма човек толкова дързък щото да смее да го раздразни. Тогава кой може да застане пред Мене?

11Кой Ми е дал по-напред, та да [му] отплатя? [Все що има] под цялото небе е Мое.

12Няма да мълча за телесните му части, нито за силата му. Нито за хубавото му устройство.

13Кой може да смъкне външната му дреха? Кой може да влезе вътре в двойните му челюсти?

14Кой може да отвори вратите на лицето му? Зъбите му изоколо са ужасни.

15[Той] се гордее с наредените [си] люспи, Съединени заедно [като че ли] плътно запечатани;

16Едната се допира до другата Така щото ни въздух не може да влезе между тях;

17Прилепени са една за друга, Държат се помежду си тъй щото не могат да се отделят.

18Когато киха блещи светлина, И очите му са като клепачите на зората.

19Из устата му излизат запалени факли, И огнени искри изкачат.

20Из ноздрите му излиза дим, Като на възвряло гърне [над пламнали] тръстики.

21Дишането му запаля въглища, И пламъкът излиза из устата му.

22На врата му обитава сила, И [всички] заплашени скачат пред него.

23Пластовете на месата му са слепени, Твърди са на него, не могат се поклати.

24Сърцето му е твърдо като камък, Даже твърдо като долния воденичен камък.

25Когато става, силните се ужасяват, От страх се смайват.

26Мечът на тогова, който би го улучил, не може да удържи,- Ни копие, ни сулица, ни остра стрела.

27Той счита желязото като плява, Медта като гнило дърво.

28Стрелите не могат го накара да бяга; Камъните на прашката са за него като слама;

29Сопи се считат като слама; Той се присмива на махането на копието.

30[Като] остри камъни има по долните му части; Простира [като белези от] диканя върху тинята;

31Прави бездната да ври като котел; Прави морето като варилница за миро.

32Остава подир себе си светла диря, [Тъй щото] някой би помислил, че бездната е побеляла [от старост].

33На земята няма подобен нему, Създаден да няма страх.

34Той изглежда всяко високо нещо; Цар е над всичките горделиви зверове.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 40
Top of Page
Top of Page