Битие 4
Bulgarian
1И Адам позна жена си Ева; и тя зачна и роди Каина; и каза: С [помощта] на Господа придобих човек. 2Роди още и брата му Авела. Авел пасеше стадо, а Каин беше земледелец. 3И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. 4Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му; 5а на Каина и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. 6И Господ рече на Каина: Защо си се разсърдил? и защо е помрачено лицето ти? 7Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш. 8А Каин каза [това] на брата си Авела. И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби.

9И Господ рече на Каина: Где е брат ти Авел? А той рече: Не зная; пазач ли съм аз на брата си? 10И рече [Бог]: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята. 11И сега проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брата ти от твоята ръка. 12Когато работиш земята тя няма вече да ти дава силата си; бежанец и скитник ще бъдеш на земята. 13А Каин рече на Господа: Наказанието ми е толкова тежко, щото не мога да го понеса. 14Ето, гониш ме днес от лицето на [тая] земя; ще съм скрит от Твоето лице, и ще бъда бежанец и скитник на земята; и тъй всеки който ме намери, ще ме убие. 15А Господ му каза: Затова, който убие Каина, нему ще се отмъсти седмократно. И Господ определи белег за Каина, за да не го убива никой, който го намери.

16Тогава излезе Каин от Господното присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем.

17И Каин позна жена си, която зачна и роди Еноха: и Каин съгради град, и наименува града Енох, по името на сина си. 18И на Еноха се роди Ирад; а Ирад роди Мехуяила; Мехуяил роди Метусаила; и Метусаил роди Ламеха. 19И Ламех си взе две жени; името на едната беше Ада, а името на другата Села. 20Ада роди Явала; той беше родоначалник на ония, които живеят в шатри и [имат] добитък. 21Името пък на брата му беше Ювал; той беше родоначалник на всички, които свирят с арфа и кавал. 22Тъй и Села роди Тувал-Каина, ковач на всякакъв [вид] медно и желязно сечиво; а сестра на Тувал-Каина беше Наама.

23И Ламех рече на жените си:- Адо и Село, чуйте гласа ми, Жени Ламехови, слушайте думите ми; Понеже мъж убих, задето ме нарани, Да! юноша задето ме смаза.

24Ако на Каина се отмъсти седмократно, То на Ламеха [ще се отмъсти] седемдесет и седмократно.

25И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит, защото [тя думаше], Бог ми определи друга рожба, вместо Авела, тъй като Каин го уби. 26Също и на Сита се роди син, когото наименува Енос. Тогава почнаха човеците да призовават Господното име.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Genesis 3
Top of Page
Top of Page