Битие 17
Bulgarian
1Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ се яви на Аврама и му рече: Аз съм Всемогъщият; ходи пред Мене и бъди непорочен.

2И ще направя завета си между Мене и тебе и ще те умножа твърде много.

3Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му говореше, казвайки:

4Ето, Моят завет е с тебе; и ти ще станеш отец на множество народи.

5Не ще се именуваш вече Аврам, но името ти ще бъде Авраам; защото те направих отец на множество народи.

6Ще те наплодя твърде много и ще произведа народи от тебе; и царе ще произлязат от тебе. 7И ще утвърдя завета Си между Мене и тебе и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството ти след тебе. 8На тебе и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог.

9Бог още каза на Авраама: Пази ти завета Ми, ти и потомците ти след тебе, през всичките си поколения. 10Ето Моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва. 11Да обрязвате краекожието на плътта си; и това ще бъде знак на завета между Мене и вас. 12Всяко мъжко [дете] между вас във всичките ви поколения, като стане на осем дни трябва да се обрязва, както роденото у дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец. 13Непременно трябва да се обрязва и роденият у дома ти и купеният с парите ти; и Моят завет в плътта ви, ще бъде вечен завет. 14А необрязаният от мъжки пол, чието краекожие на плътта не е обрязано, тоя човек, да се погуби измежду людете си, [защото] е нарушил завета Ми.

15После Бог каза на Авраама: Не наричай вече Сарайя жена си Сарайя; но Сара да бъде името й. 16Аз ще я благословя, още и син ще ти дам от нея; да! ще я благословя, и тя ще стане [майка] на народи; царе на племена ще произлязат от нея. 17Тогава Авраам падна на лицето си и се засмя, и рече в сърцето си: На стогодишен човек ли ще се роди дете? И Сара, която има деветдесет години, ще роди ли? 18И рече Авраам на Бога; Исмаил да е жив пред Тебе. 19Но Бог каза: Не, а жена ти Сара ще ти роди син, и ще го наречеш Исаак; и с него ще утвърдя завета Си за вечен завет, [който ще бъде и] за потомството му след него. 20И за Исмаила те послушах. Ето, благослових го, и ще го наплодя и преумножа; дванадесет племеначалници ще се родят от него, и ще го направя велик народ. 21Но завета Си ще утвърдя с Исаака, когото Сара ще ти роди до година по това време. 22А като прекрати думата Си с Авраама, Бог си възлезе от него.

23В тоя същия ден Авраам взе сина си Исмаила, всичките родени у дома му и всичките купени с парите му, всеки от мъжки пол между човеците на Авраамовия дом и обряза краекожието на плътта им, според както Бог му каза. 24Авраам беше на деветдесет и девет години когато се обряза краекожието на плътта му; 25а син му Исмаил беше на тринадесет години, когато се обряза краекожието на плътта му. 26В един и същи ден се обрязаха Авраам и син му Исмаил. 27И всичките мъже от дома му [както] родените у дома, така и купените от чужденци с пари, се обрязаха заедно с него.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Genesis 16
Top of Page
Top of Page