Езекил 32
Bulgarian
1И в дванадесетата година, в дванадесетия месец, на първия [ден] от месеца, Господното слово дойде към мене и рече:

2Сине човешки, дигни плач за египетския цар Фараон, и кажи му: Уподобил си се на млад лъв между народите, но си като чудовище в моретата; и устремил си се в реките си, и мътиш водите с нозете си и тъпчеш реките им.

3Така казва Господ Иеова: Затова ще простра мрежата Си върху тебе със събрание от много племена, които ще те извлекат в мрежата Ми.

4И ще те оставя на земята, ще те отхвърля на отвореното поле, ще направя да кацнат на тебе всичките небесни птици, и ще наситя с тебе зверовете на целия свят.

5Ще туря месата ти на планините, ще напълня долините с купове от твоите убити

6и ще напоя с кръвта ти земята гдето плаваш, дори до планините; и реките ще се напълнят с тебе.

7И когато те угася, ще покрия небето и ще помрача звездите му; ще покрия слънцето с облак, и луната няма да свети със светлината си.

8Ще помрача над тебе всичките небесни светила, и ще туря тъмнина на твоята земя, казва Господ Иеова.

9Ще досаждам сърцето на много племена, когато докарам между народите разорените [останали от] тебе, в страни, които ти не си познал; 10Да! ще направя да се удивят поради тебе много племена; и царете им ще се ужасят много поради тебе, когато размахат меча Си пред тях, и ще треперят всяка минута, всеки за живота си, в деня на падането ти.

11Защото така казва Господ Иеова: Мечът на вавилонския цар ще дойде върху тебе.

12С ножовете на силните ще сваля множеството ти; те всички са страшните между народите; те ще разорят гордостта на Египет, и цялото му множество ще погине.

13И ще изтребя всичките му животни от при много води; няма вече да ги размъти човешка нога, и копито на животно няма да ги размъти.

14Тогава ще избистря водите им, и ще направя реките им да текат като масло, казва Господ Иеова.

15Когато направя египетската земя разорена и пуста, земя лишена от това, което я изпълняше, когато поразя всички, които живеят в нея, тогава ще познаят, че Аз съм Господ.

16Това е плачът, с който ще оплакват; дъщерите на народите ще оплакват с него. За Египет и за цялото му множество ще оплакват с него, казва Господ Иеова.

17Пак в дванадесетата година, [в дванадесетия месец], на петнадесетия [ден] от месеца, Господното слово дойде към мене и рече: 18Сине човешки, заридай за множеството на Египет, и [яви] свалянето им, да! него и дъщерите на знаменитите народи, в най-дълбоките места на света, с ония, които слизат в ямата.

19От кого си по-хубав? Слез и лежи с необрязаните.

20Ще паднат всред убитите от нож; ножът се приготви; отвлечете него и всичките му множества. 21Най-мощните между силните ще му говорят отсред преизподнята заедно с ония, които му помагаха; слязоха, лежат необрязани, убити от нож.

22Там е Асурс и цялата му дружина; гробовете му са около него; всички убити паднали от нож, 23чиито гробове са поставени в дълбочината на ямата, и дружината му около гроба му; всички убити, паднали от нож, тия, които причиняваха ужас в земята на живите.

24Там е Елам и цялото му множество около гроба му; всички убити, паднали от нож, слезли необрязани в най-дълбоките места на света; те причиняваха трепет в земята на живите, но понесоха срама си както [всички други], които слизат в ямата. 25Всред убитите поставиха легло за него с цялото му множество; гробовете му около него; те всички са необрязани, убити от нож, защото бяха причинявали ужас в земята на живите; но понесоха срама си както [всички други], които слизат в ямата; той е поставен всред убитите.

26Там е Мосох, Тувал и цялото му множество; гробовете му са около него; всички са необрязани, убити от нож, защото причиняваха ужас в земята на живите. 27Те няма да лежат със силните паднали измежду необрязаните, които слязоха в преизподнята с бойните си оръжия и туриха ножовете си под главите си; но техните беззакония ще са върху костите им, защото са причинявали ужас на силните в земята на живите. 28Но и ти ще бъдеш сломен всред необрязаните и ще лежиш с убитите от нож.

29Там е Едом, царете му и всичките му първенци, които, [отсечени] всред силата си, са положени между убитите от нож; те ще лежат с необрязаните и с ония, които слизат в ямата.

30Там са всичките северни князе и всичките сидонци, които слязоха с убитите; въпреки ужаса, който причиняваха от силата си, те се посрамиха; и лежат необрязани с убитите от нож и понасят срама си както [всички други], които слизат в ямата.

31Фараон ще ги види, и ще се утеши за цялото си мнозинство,- Фараон и цялата му войска, убити от нож, каза Господ Иеова. 32Защото Аз нанесох трепет от Мене върху земята на живите; и той ще бъде положен всред необрязаните, с убитите от нож,- Фараон и цялото му множество, казва Господ Иеова.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 31
Top of Page
Top of Page