Ezekiel 32:25
New International Version
A bed is made for her among the slain, with all her hordes around her grave. All of them are uncircumcised, killed by the sword. Because their terror had spread in the land of the living, they bear their shame with those who go down to the pit; they are laid among the slain.

New Living Translation
They have a resting place among the slaughtered, surrounded by the graves of all their hordes. Yes, they terrorized the nations while they lived, but now they lie in shame with others in the pit, all of them outcasts, slaughtered by the sword.

English Standard Version
They have made her a bed among the slain with all her multitude, her graves all around it, all of them uncircumcised, slain by the sword; for terror of them was spread in the land of the living, and they bear their shame with those who go down to the pit; they are placed among the slain.

Berean Study Bible
Among the slain they prepare a resting place for Elam with all her hordes, with her graves all around her. All of them are uncircumcised, slain by the sword, although their terror was once spread in the land of the living. They bear their disgrace with those who descend to the Pit. They are placed among the slain.

New American Standard Bible
"They have made a bed for her among the slain with all her hordes. Her graves are around it, they are all uncircumcised, slain by the sword (although their terror was instilled in the land of the living), and they bore their disgrace with those who go down to the pit; they were put in the midst of the slain.

King James Bible
They have set her a bed in the midst of the slain with all her multitude: her graves are round about him: all of them uncircumcised, slain by the sword: though their terror was caused in the land of the living, yet have they borne their shame with them that go down to the pit: he is put in the midst of them that be slain.

Holman Christian Standard Bible
Among the slain they prepare a resting place for Elam with all her hordes. Her graves are all around her. All of them are uncircumcised, slain by the sword, although their terror was once spread in the land of the living. They bear their disgrace with those who descend to the Pit. They are placed among the slain.

International Standard Version
They have prepared a bed for her and for her hordes that surround her graves. All of them are uncircumcised, having been killed violently, because they had spread terror throughout the land of the living. They will bear the shame of those who descend to the Pit and will take their place among the dead.

NET Bible
Among the dead they have made a bed for her, along with all her hordes around her grave. All of them are uncircumcised, killed by the sword, for their terror had spread in the land of the living. They bear their shame along with those who descend to the pit; they are placed among the dead.

GOD'S WORD® Translation
A bed has been made for Elam among the dead. The graves of its soldiers are all around it. The soldiers were godless people. They were killed in battle because they terrified others in the land of the living. Now they suffer disgrace with those who have gone down to the pit. They lie among the dead.

Jubilee Bible 2000
They have set him a bed in the midst of the slain with all his multitude: his graves are round about him: all of them uncircumcised, slain by the sword because they spread their terror in the land of the living, yet they have borne their shame with those that go down to the pit; he was put in the midst of the dead.

King James 2000 Bible
They have set her a bed in the midst of the slain with all her multitude: her graves are round about her: all of them uncircumcised, slain by the sword: though their terror was caused in the land of the living, yet have they borne their shame with them that go down to the pit: they are put in the midst of them that are slain.

American King James Version
They have set her a bed in the middle of the slain with all her multitude: her graves are round about him: all of them uncircumcised, slain by the sword: though their terror was caused in the land of the living, yet have they borne their shame with them that go down to the pit: he is put in the middle of them that be slain.

American Standard Version
They have set her a bed in the midst of the slain with all her multitude; her graves are round about her; all of them uncircumcised, slain by the sword; for their terror was caused in the land of the living, and they have borne their shame with them that go down to the pit: he is put in the midst of them that are slain.

Douay-Rheims Bible
In the midst of the slain they have set him a bed among all his people: their graves are round about him: all these are uncircumcised, and slain by the sword: for they spread their terror in the land of the living, and have borne their shame with them that descend into the pit: they are laid in the midst of the slain.

Darby Bible Translation
They have set him a bed in the midst of the slain, with all his multitude: their graves are round about him, all of them uncircumcised, slain by the sword, though their terror was caused in the land of the living; and they have borne their confusion with them that go down to the pit: he is put in the midst of them that are slain.

English Revised Version
They have set her a bed in the midst of the slain with all her multitude; her graves are round about her: all of them uncircumcised, slain by the sword; for their terror was caused in the land of the living, and they have borne their shame with them that go down to the pit: he is put in the midst of them that be slain.

Webster's Bible Translation
They have set her a bed in the midst of the slain with all her multitude: her graves are around him: all of them uncircumcised, slain by the sword: though their terror was caused in the land of the living, yet have they borne their shame with them that go down to the pit: he is put in the midst of them that are slain.

World English Bible
They have set her a bed in the midst of the slain with all her multitude; her graves are around her; all of them uncircumcised, slain by the sword; for their terror was caused in the land of the living, and they have borne their shame with those who go down to the pit: he is put in the midst of those who are slain.

Young's Literal Translation
In the midst of the wounded they have appointed a bed for her with all her multitude, Round about him are her graves, All of them uncircumcised, pierced of the sword, For their terror was given in the land of the living, And they bear their shame with those going down to the pit, In the midst of the pierced he hath been put.

Esegiël 32:25 Afrikaans PWL
Hulle het vir haar ’n bed gemaak tussen die neergeslaandes saam met al haar menigtes. Haar grafte is rondom dit, hulle is almal onbesnede, neergeslaan deur die swaard, alhoewel hulle verskrikking oorgedra is in die land van die lewendes en hulle het hul skande gedra saam met die wat in die put afgaan; hulle is tussen die neergeslaandes gesit.

Ezekieli 32:25 Albanian
Kanë vënë shtratin e tij në mes të të vrarëve me gjithë turmën e tij, me varret e tyre rreth tij; të gjithë nuk janë rrethprerë, janë shpuar nga shpata, sepse kishin përhapur tmerrin mbi dheun e të gjallëve; por tani e mbajnë turpin e tyre me ata që zbresin në gropë; janë vendosur në mes të të vrarëve.

ﺣﺰﻗﻴﺎﻝ 32:25 Arabic: Smith & Van Dyke
قد جعلوا لها مضجعا بين القتلى مع كل جمهورها. حوله قبورهم كلهم غلف قتلى بالسيف مع انه قد جعل رعبهم في ارض الاحياء قد حملوا خزيهم مع الهابطين في الجب. قد جعل في وسط القتلى.

Dyr Heskiheel 32:25 Bavarian
hietnd ja aau nix wie Schröckn brungen, wie s non bei de Löbetn warnd. Ietz aber habnd s iener Schandd zo n Tragn, netty wie de schoon lönger Tootn. Mittn unter Gschlahene seind s einhinkemmen.

Езекил 32:25 Bulgarian
Всред убитите поставиха легло за него с цялото му множество; гробовете му около него; те всички са необрязани, убити от нож, защото бяха причинявали ужас в земята на живите; но понесоха срама си както [всички други], които слизат в ямата; той е поставен всред убитите.

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
人給她和她的群眾在被殺的人中設立床榻,她民的墳墓在她四圍,他們都是未受割禮被刀殺的。他們曾在活人之地使人驚恐,並且與下坑的人一同擔當羞辱。以攔已經放在被殺的人中。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
人给她和她的群众在被杀的人中设立床榻,她民的坟墓在她四围,他们都是未受割礼被刀杀的。他们曾在活人之地使人惊恐,并且与下坑的人一同担当羞辱。以拦已经放在被杀的人中。

以 西 結 書 32:25 Chinese Bible: Union (Traditional)
人 給 他 和 他 的 群 眾 在 被 殺 的 人 中 設 立 床 榻 。 他 民 的 墳 墓 在 他 四 圍 , 他 們 都 是 未 受 割 禮 被 刀 殺 的 ; 他 們 曾 在 活 人 之 地 使 人 驚 恐 , 並 且 與 下 坑 的 人 一 同 擔 當 羞 辱 。 以 攔 已 經 放 在 被 殺 的 人 中 。

以 西 結 書 32:25 Chinese Bible: Union (Simplified)
人 给 他 和 他 的 群 众 在 被 杀 的 人 中 设 立 床 榻 。 他 民 的 坟 墓 在 他 四 围 , 他 们 都 是 未 受 割 礼 被 刀 杀 的 ; 他 们 曾 在 活 人 之 地 使 人 惊 恐 , 并 且 与 下 坑 的 人 一 同 担 当 羞 辱 。 以 拦 已 经 放 在 被 杀 的 人 中 。

Ezekiel 32:25 Croatian Bible
Usred pobijenih ležaj smjestiše njemu i mnoštvu oko groba njegova - sve neobrezani, mačem probodeni: nekoć užas u zemlji živih, snose sad sramotu svoju s onima što u jamu siđoše, među pobijene položeni.

Ezechiele 32:25 Czech BKR
Mezi zbitými postavili jemu lože, i všemu množství jeho, vůkol něhož jsou hrobové tohoto. Všickni ti neobřezanci zbiti mečem, nebo pouštín býval strach jejich v zemi živých. Jižť nesou potupu svou s těmi, jenž sstupují do jámy, mezi zbitými položeni jsouce.

Ezekiel 32:25 Danish
Iblandt dræbte fik han et Leje med al sin larmende Hob rundt om sin Grav; alle er de uomskaarne, sværdslagne; thi Rædsel for dem bredte sig i de levendes Land; nu bærer de deres Skændsel blandt dem, der steg ned i Dybet; de lagdes blandt dræbte.

Ezechiël 32:25 Dutch Staten Vertaling
In het midden der verslagenen hebben zij haar een legerstede gesteld onder haar ganse menigte, rondom hem zijn haar graven; zij zijn allen onbesneden, verslagenen van het zwaard, omdat een schrik van hen gegeven is in het land der levenden; nu dragen zij hun schande met degenen, die in den kuil zijn nedergedaald; hij is geleid in het midden der verslagenen.

Swete's Septuagint
ἐν μέσῳ τραυματιῶν.

Westminster Leningrad Codex
בְּתֹ֣וךְ חֲ֠לָלִים נָתְנ֨וּ מִשְׁכָּ֥ב לָהּ֙ בְּכָל־הֲמֹונָ֔הּ סְבִֽיבֹותָ֖יו קִבְרֹתֶ֑הָ כֻּלָּ֣ם עֲרֵלִ֣ים חַלְלֵי־חֶ֡רֶב כִּֽי־נִתַּ֨ן חִתִּיתָ֜ם בְּאֶ֣רֶץ חַיִּ֗ים וַיִּשְׂא֤וּ כְלִמָּתָם֙ אֶת־יֹ֣ורְדֵי בֹ֔ור בְּתֹ֥וךְ חֲלָלִ֖ים נִתָּֽן׃

WLC (Consonants Only)
בתוך חללים נתנו משכב לה בכל־המונה סביבותיו קברתה כלם ערלים חללי־חרב כי־נתן חתיתם בארץ חיים וישאו כלמתם את־יורדי בור בתוך חללים נתן׃

Aleppo Codex
כה בתוך חללים נתנו משכב לה בכל המונה--סביבותיו קברתה כלם ערלים חללי חרב כי נתן חתיתם בארץ חיים וישאו כלמתם את יורדי בור בתוך חללים נתן

Ezékiel 32:25 Hungarian: Karoli
A megölettek között vetettek néki ágyat minden sokaságával, körülte vannak ennek sírjai, mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel megölettek, mert félelmére valának az élõk földjének, és viselik gyalázatukat azok mellett, kik sírgödörbe szálltak; a megölettek közé vetették õket!

Jeĥezkel 32:25 Esperanto
Meze de mortigitoj estas donita kusxejo al gxi kun gxia tuta homomulto; cxirkauxe estas iliaj tomboj; cxiuj ili estas necirkumciditaj, mortigitaj de glavo; cxar ili jxetadis cxirkaux si teruron sur la tero de la vivantoj, tial ili portis sian honton kun tiuj, kiuj iris en la tombon, kaj ili estas metitaj inter la mortigitojn.

HESEKIEL 32:25 Finnish: Bible (1776)
He panivat vuoteensa tapettuin sekaan, ynnä koko joukkonsa kanssa, ja makaavat ympäristölle haudatut, ja ovat kaikki ympärileikkaamattomat ja miekalla tapetut, joita myös koko maailma pelkäsi, ja heidän täytyy häpiänsä kantaa niiden kanssa, jotka kuoppaan menevät, ja pitää tapettuin seassa oleman.

Ézéchiel 32:25 French: Darby
On a mis sa couche au milieu des tues, avec toute sa multitude, ses sepulcres autour de lui: eux tous incirconcis, tues par l'epee, quoique leur terreur fut repandue sur la terre des vivants; et ils portent leur confusion avec ceux qui descendent dans la fosse: il a ete place parmi les tues.

Ézéchiel 32:25 French: Louis Segond (1910)
On a fait sa couche parmi les morts avec toute sa multitude, Et ses sépulcres sont autour de lui; Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, Car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants, Et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse; Ils ont été placés parmi les morts.

Ézéchiel 32:25 French: Martin (1744)
On a mis sa couche parmi ceux qui ont été tués, avec toute sa multitude; ses sépulcres sont autour de lui; eux tous incirconcis tués par l'épée, quoiqu'ils aient répandu leur terreur sur la terre des vivants, toutefois ils ont porté leur ignominie avec ceux qui descendent en la fosse; il a été mis parmi ceux qui ont été tués.

Hesekiel 32:25 German: Modernized
Man hat sie unter die Erschlagenen gelegt samt all ihrem Haufen, und liegen umher begraben; und sind alle wie die Unbeschnittenen und die Erschlagenen vom Schwert, vor denen sich auch alle Welt fürchten mußte; und müssen ihre Schande tragen mit denen, die in die Grube fahren, und unter den Erschlagenen bleiben.

Hesekiel 32:25 German: Luther (1912)
Man hat sie unter die Erschlagenen gelegt samt allem ihrem Haufen, und liegen umher begraben; und sind alle, wie die Unbeschnittenen und mit dem Schwert Erschlagenen, vor denen sich auch alle Welt fürchten mußte; und müssen ihre Schande tragen mit denen, die in die Grube gefahren sind, und unter den Erschlagenen bleiben.

Hesekiel 32:25 German: Textbibel (1899)
Inmitten Erschlagener bereiten sie ihm ein Lager samt all' seiner Menge, deren Gräber rings um ihn her sind, insgesamt Unbeschnittene, vom Schwert Erschlagene - denn der Schrecken vor ihnen war einst dem Lande der Lebendigen auferlegt. Und nun tragen sie ihre Schmach bei den in die Gruft Hinabgestiegenen; inmitten Erschlagener wurden sie gelegt.

Ezechiele 32:25 Italian: Riveduta Bible (1927)
Han fatto un letto, per lui e per la sua moltitudine, in mezzo a quelli che sono stati uccisi; attorno a lui stanno i suoi sepolcri; tutti costoro sono incirconcisi, sono morti per la spada, perché spandevano il terrore sulla terra de’ viventi; e hanno portato il loro obbrobrio con quelli che scendono nella fossa; sono stati messi fra gli uccisi.

Ezechiele 32:25 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
È stato posto un letto, per mezzo gli uccisi, a lui, ed a tutta la sua moltitudine; le sue sepolture sono d’intorno a lui; essi tutti sono incirconcisi, uccisi con la spada; perciocchè era stato dato spavento di loro nella terra de’ viventi; e perciò han portato il lor vituperio, con quelli che scendono nella fossa; e sono stati posti per mezzo gli uccisi.

YEHEZKIEL 32:25 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Di tengah-tengah segala orang yang sudah dibunuh itu ditentukan baginya tempat pembaringannya di antara segala rakyatnya, yang kubur-kuburnya adalah kelilingnya; semuanya orang kulup juga, yang sudah dimakan pedang; sebab telah diadakannya kegentaran di tanah orang hidup, maka dibawanya serta akan malunya pada masa mereka itu turun ke dalam liang lahad, maka bahagiannya adalah di tengah-tengah segala orang yang sudah dibunuh.

에스겔 32:25 Korean
그와 그 모든 무리를 위하여 침상을 살륙 당한 자 중에 베풀었고 그 여러 무덤은 사면에 있음이여 그들은 다 할례를 받지 못하고 칼에 살륙을 당한 자로다 그들이 생존 세상에서 두렵게 하였었으나 이제는 구덩이에 내려가는 자와 함께 수치를 당하고 살륙 당한 자 중에 뉘었도다

Ezechiel 32:25 Latin: Vulgata Clementina
In medio interfectorum posuerunt cubile ejus in universis populis ejus : in circuitu ejus sepulchrum illius : omnes hi incircumcisi, interfectique gladio. Dederunt enim terrorem suum in terra viventium, et portaverunt ignominiam suam cum his qui descendunt in lacum : in medio interfectorum positi sunt.

Ezechielio knyga 32:25 Lithuanian
Jį paguldė tarp žuvusiųjų ir jo minias aplink jo kapą. Jie visi yra neapipjaustyti, kritę nuo kardo. Jie kėlė siaubą gyvųjų šalyje, bet dabar kenčia gėdą kartu su nužengusiais į duobę, jie paguldyti tarp užmuštųjų.

Ezekiel 32:25 Maori
Kua hanga te takotoranga mona ki roto ki te hunga i patua, mo ratou ano ko ona mano tini katoa: ko ona urupa kei tetahi taha ona, kei tetahi taha; he kokotikore ratou katoa, he mea patu ki te hoari: i puta hoki to ratou wehi ki te whenua o te hu nga ora, heoi kua mau te whakama o ratou, o te hunga ano e heke ana ki te rua: kua tukua atu ia ki roto ki te hunga i patua.

Esekiel 32:25 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Midt iblandt drepte menn er det redet et leie for ham med hele hans larmende hop, rundt omkring ham er hans graver; alle sammen er uomskårne, drept med sverdet, fordi redsel for dem var utbredt i de levendes land, og de bar sin skam sammen med dem som farer ned i graven; midt iblandt drepte menn blev han lagt.

Ezequiel 32:25 Spanish: La Biblia de las Américas
Le han hecho un lecho en medio de los muertos con toda su multitud. Sus tumbas lo rodean; todos son incircuncisos, muertos a espada, por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes, cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa; fueron puestos en medio de los muertos.

Ezequiel 32:25 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Le han hecho un lecho en medio de los muertos con toda su multitud. Sus tumbas lo rodean; todos son incircuncisos, muertos a espada: por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes, cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa; fueron puestos en medio de los muertos.

Ezequiel 32:25 Spanish: Reina Valera Gómez
En medio de los muertos le pusieron cama con toda su multitud; a sus alrededores están sus sepulcros; todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque causaron terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden a la fosa; él fue puesto en medio de los muertos.

Ezequiel 32:25 Spanish: Reina Valera 1909
En medio de los muertos le pusieron cama con toda su multitud: á sus alrededores están sus sepulcros: todos ellos incircuncisos muertos á cuchillo, porque fué puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que desciende

Ezequiel 32:25 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
En medio de los muertos le pusieron cama con toda su multitud; a sus alrededores están sus sepulcros; todos ellos incircuncisos, muertos a cuchillo, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro; él fue puesto en medio de los muertos.

Ezequiel 32:25 Bíblia King James Atualizada Português
Foi reservado um lugar de repouso para Elão entre os mortos, juntamente com todos os seus bandos em volta do seu túmulo. Todos estes incircuncisos foram mortos à espada por haverem causado terror na terra dos viventes; e levaram a sua vergonha com os que baixam à sepultura; jazem entre os mortos.

Ezequiel 32:25 Portugese Bible
No meio dos mortos lhe puseram a cama entre toda a sua multidão; ao redor dele estão os seus sepulcros; todos esses incircuncisos foram mortos à espada; porque causaram terror na terra dos viventes; e levaram a sua vergonha com os que descem à cova. Está posto no meio dos mortos.   

Ezechiel 32:25 Romanian: Cornilescu
L-au culcat la un loc cu morţii, împreună cu toată mulţimea lui, şi mormintele lor sînt împrejurul lui; toţi aceşti netăiaţi împrejur au murit ucişi de sabie, căci răspîndeau groaza în ţara celor vii, şi îşi poartă acum ocara cu cei ce se pogoară în groapă; i-au culcat acum la un loc cu cei morţi.

Иезекииль 32:25 Russian: Synodal Translation (1876)
Среди пораженных дали ложе ему со всем множеством его; вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом; и как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу и положены среди пораженных.

Иезекииль 32:25 Russian koi8r
Среди пораженных дали ложе ему со всем множеством его; вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом; и как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу и положены среди пораженных.

Hesekiel 32:25 Swedish (1917)
Ja, bland slagna har han fått sitt läger med hela sin larmande hop; runt omkring honom har denna sin gravplats. Allasammans ligga de där oomskurna, slagna med svärd; en gång utbredde sig ju skräck omkring dem i de levandes land, men de måste nu bära sin skam bland dem som hava farit ned i graven. Ja, bland slagna har han fått sin plats.

Ezekiel 32:25 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Inilagay nila ang kaniyang higaan sa gitna ng mga patay na kasama ng buong karamihan niya; ang kaniyang mga libingan ay nangasa palibot niya; silang lahat na di tuli na nangapatay sa pamamagitan ng tabak; sapagka't nakapagpangilabot sila sa lupain ng buhay, at dinala nila ang kanilang kahihiyan na kasama ng nagsibaba sa hukay: siya'y nalagay sa gitna niyaong nangapatay.

เอเสเคียล 32:25 Thai: from KJV
เขาได้ทำที่ให้เธอนอนในหมู่พวกผู้ที่ถูกฆ่าพร้อมกับหมู่นิกรทั้งสิ้นของเธอ มีหลุมศพอยู่รอบตัว เป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนัตทุกคน ถูกฆ่าด้วยดาบ เพราะว่าเขาให้เกิดความครั่นคร้ามในแผ่นดินของคนเป็น และเขาต้องทนรับความอับอายขายหน้ากับผู้ที่ลงไปยังปากแดนคนตาย เขามีที่อยู่ในหมู่พวกผู้ถูกฆ่า

Hezekiel 32:25 Turkish
Elam için öldürülenler arasında bir yatak yapıldı. Bütün halkı mezarının çevresinde. Hepsi sünnetsiz, kılıçtan geçirilerek ölmüş. Yaşayanlar diyarında korku salmışlardı, şimdiyse utanç içinde ölüm çukuruna inenlere katıldılar, öldürülenlerin arasına yerleştirildiler.

EÂ-xeâ-chi-eân 32:25 Vietnamese (1934)
Giường của nó và dân sự đã đặt ở giữa những kẻ bị giết, trong những mồ mả ở chung quanh nó. Hết thảy những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã chết bởi gươm, vì chúng nó từng rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống. Chúng nó chịu nhơ nhuốc trong vòng những kẻ xuống nơi hầm hố, và người ta đã sắp hàng nó ở giữa mọi kẻ bị giết.

Ezekiel 32:24
Top of Page
Top of Page