Изход 23
Bulgarian
1Да не разнасяш лъжлив слух. Да не съдействуваш с неправедния и да не свидетелствуваш в полза на неправдата. 2Да не следваш множеството да правиш зло; нито да свидетелствуваш в съдебно дело, така щото да се увличаш след множеството, за да изкривиш [правосъдието]; 3нито да показваш пристрастие към сиромаха в делото му.

4Ако срещнеш забъркалия се вол или осел на неприятеля си; непременно да му го закараш. 5Ако видиш, че оселът на ненавистника ти е паднал под товара си, и не ти се иска да му помогнеш [пак] непременно да помогнеш заедно с него.

6Да не изкривяваш правото на сиромаха между вас в делото му. 7Отдалечавай се от [всяка] несправедлива работа, и не убивай невинния и праведния; защото Аз няма да оправдая нечестивия.

8Да не приемаш подаръци; защото подаръците заслепяват видещите и извръщат душите на праведните.

9И да не угнетяваш чужденеца; защото вие знаете що има на сърцето на чужденеца, понеже и вие сте били чужденци в Египетската земя.

10Шест години да сееш земята си и да събираш плодовете й; 11а в седмата да я оставиш да си почива и да не я работиш за да се хранят сиромасите между людете ти [от самораслото], и полските животни нека ядат оставеното от тях. Така да правиш и с лозето си и с маслините си.

12Шест дена да вършиш работите си; а в седмия ден да си почиваш, за да се отмори волът ти и оселът ти, и да си отдъхне синът на слугинята ти и чужденецът. 13И внимавайте във всичко що съм ви говорил; и име на други богове да не споменавате, нито да се чува то из устата ви.

14Три пъти в годината да Ми правиш празник. 15Да пазиш празника на безквасните хлябове; седем дена да ядеш безквасни хлябове, както съм ти заповядал, на определеното време в месец Авив, защото в него си излязъл из Египет; и никой да не се яви пред Мене с празни ръце; 16и празника на жетвата, на първите плодове на труда ти, на това, което си посял в нивата; и празника на беритбата при края на годината, когато прибираш плодовете си от нивата. 17Три пъти в годината всичките твои мъжки да се явяват пред Господа Иеова.

18Да не принасяш кръвта на жертвата Ми с квасен хляб, нито тлъстината от празника Ми да остава през нощта до сутринта.

19Най-първите плодове от земята си да принасяш в дома на Господа твоя Бог. Да не свариш яре в млякото на майка му.

20Ето, изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм [ти] приготвил. 21Внимавайте на него и слушайте гласа му; не го предизвиквайте, защото той няма да прости престъпленията ви; понеже Моето Име е в него. 22Но ако слушаш внимателно гласа му, и вършиш всичко каквото говоря, тогава Аз ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници. 23Защото ангелът Ми ще върви пред тебе и ще те въведе при аморейците, хетейците, ферезейците, ханаанците, евейците и евусейците; и ще ги изтребя. 24Да се не кланяш на техните богове, нито да им служиш, нито да вършиш според делата им; а да ги събаряш съвсем, и да изпотрошиш стълбовете им. 25Но да служиш на Господа вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам [всяка] болест помежду ви. 26Не ще има пометкиня или бездетна в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно. 27Ще изпратя пред тебе страх от Мене, и ще обезсиля всичките люде, между които отидеш, и ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб пред тебе. 28Ще изпратя и стършели пред тебе, които ще изгонят отпред тебе евейците, ханаанците и хетейците. 29Няма да ги изпъдя отпред тебе в една година, да не би да запустее земята и се размножат против тебе полските зверове. 30Малко по малко ще ги изпъждам отпред тебе, догде се размножиш и завладееш земята. 31И ще поставя пределите ти от Червеното море до Филистимското море, и от пустинята до река [Евфрат]; защото ще предам местните жители в ръката ви, и ти ще ги изпъдиш отпред себе си. 32Да не направиш завет с тях нито с боговете им. 33Да не живеят в земята ти, да не би да те накарат да съгрешиш против Мене; защото ако служиш на боговете им, това непременно ще ти бъде примка.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Exodus 22
Top of Page
Top of Page