1 Петрово 4
Bulgarian
1И тъй понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото пострадалият по плът се е оставил от греха, 2за да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля. 3Защото доволно е миналото време, когато сте живели така, както желаят [да живеят] езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, във винопийства, в пирования, в опивания, и в омразните идолослужения. 4Относно това те се и чудят, и [ви] хулят за гдето не тичате [с тях] в същата крайност на разврата; 5но те ще отговорят пред Онзи, Който скоро ще съди живите и мъртвите, 6понеже затова се проповядва благовестието и на мъртвите, тъй щото, като бъдат съдени по човешки в плът, да живеят по Бога в дух.

7А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте разумно и трезвено, [за да се предавате на] молитва. 8Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. 9Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание. 10Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат. 11Ако говори някой, [нека говори] като [такъв, който прогласява] Божии словеса; ако служи някой, [нека служи], като [такъв, който действува] със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, Комуто е славата и господството до вечни векове. Амин.

12Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно; 13но радвайте се за гдето [с това] вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. 14Блажени [сте], ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас [[откъм тях се хули, а откъм вас се прославя]]. 15Никой от вас да не страда като убиец, или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи. 16Но, ако [страда някой] като християнин, да се не срамува, а нека слави Бога с това име. 17Защото [дойде] времето да се започне съдът от Божието домочадие; и ако [почне] първо от нас, каква [ще бъде] сетнината на тия, които не се покоряват на Божието благовестие? 18И ако праведният едвам се спасява, то нечистият и грешният где ще се явят? 19Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Peter 3
Top of Page
Top of Page