1 Петрово 3
Bulgarian
1Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така щото, даже ако някои [от тях] не се покоряват на словото, да се придобият без словото, чрез обходата на жените си, 2като видят, че вие се обхождате със страх и чистота. 3Вашето [украшение] да не е външно, [сиреч], плетене косата, кичене със злато, или обличане със [скъпи] дрехи, 4но скришният в сърцето живот, с нетленното [украшение] на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. 5Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си; 6както Сара се покоряваше на Авраама и го наричаше господар. И вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никакво заплашване.

7Също и вие мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почит [на тях] като на сънаследници на [дадения] чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви.

8А, най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри. 9Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте; понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение.

10Защото, "Който желае да обича живота И да види добри дни, Нека пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене;

11Нека се отклонява от зло, и да върши добро; Нека търси мир и да се стреми към него.

12Защото очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към тяхната молитва; Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло"

13И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто? 14Но [даже], ако пострадате за правдата, блажени [сте]; а "от тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте". 15Но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на всекиго, който ви пита за вашата надежда. 16Имайте чиста съвест, така щото във всичко, в което ви одумват да се посрамят ония, които клеветят добрата ви в Христа обхода. 17Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло. 18Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух; 19с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата, 20които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, то ест, осем души, се избавиха чрез вода. 21Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа; 22Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и Комуто се покориха ангели, власти и сили.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Peter 2
Top of Page
Top of Page