1 Peter 3:22
New International Version
who has gone into heaven and is at God's right hand--with angels, authorities and powers in submission to him.

New Living Translation
Now Christ has gone to heaven. He is seated in the place of honor next to God, and all the angels and authorities and powers accept his authority.

English Standard Version
who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers having been subjected to him.

Berean Study Bible
who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers subject to Him.

New American Standard Bible
who is at the right hand of God, having gone into heaven, after angels and authorities and powers had been subjected to Him.

King James Bible
Who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels and authorities and powers being made subject unto him.

Holman Christian Standard Bible
Now that He has gone into heaven, He is at God's right hand with angels, authorities, and powers subject to Him.

International Standard Version
who has gone to heaven and is at the right hand of God, where angels, authorities, and powers have been made subject to him.

NET Bible
who went into heaven and is at the right hand of God with angels and authorities and powers subject to him.

Aramaic Bible in Plain English
He who has been escorted into Heaven, and he is upon the right hand of God, and the Angels and the Principalities and the Powers are subjected unto him.

GOD'S WORD® Translation
Christ has gone to heaven where he has the highest position that God gives. Angels, rulers, and powers have been placed under his authority.

Jubilee Bible 2000
who is at the right hand of God, having ascended into heaven, unto whom the angels and the authorities and powers are subject.

King James 2000 Bible
Who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels and authorities and powers being made subject unto him.

American King James Version
Who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels and authorities and powers being made subject to him.

American Standard Version
who is one the right hand of God, having gone into heaven; angels and authorities and powers being made subject unto him.

Douay-Rheims Bible
Who is on the right hand of God, swallowing down death, that we might be made heirs of life everlasting: being gone into heaven, the angels and powers and virtues being made subject to him.

Darby Bible Translation
who is at [the] right hand of God, gone into heaven, angels and authorities and powers being subjected to him.

English Revised Version
who is on the right hand of God, having gone into heaven; angels and authorities and powers being made subject unto him.

Webster's Bible Translation
Who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels, and authorities, and powers being made subject to him.

Weymouth New Testament
who is at God's right hand, having gone into Heaven, angels and authorities and powers having been made subject to Him.

World English Bible
who is at the right hand of God, having gone into heaven, angels and authorities and powers being made subject to him.

Young's Literal Translation
who is at the right hand of God, having gone on to heaven -- messengers, and authorities, and powers, having been subjected to him.

1 Petrus 3:22 Afrikaans PWL
Hy wat in die hemel in begelei en aan die regterhand van God is

1 Pjetrit 3:22 Albanian
i cili shkoi në qiell dhe është në të djathtën e Perëndisë ku i janë nënshtruar engjëj, pushtete dhe fuqie.

ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 3:22 Arabic: Smith & Van Dyke
الذي هو في يمين الله اذ قد مضى الى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له

1 ՊԵՏՐՈՍ 3:22 Armenian (Western): NT
Ան երկինք գացած՝ Աստուծոյ աջ կողմն է, եւ հրեշտակները, իշխանութիւններն ու զօրութիւնները հպատակած են իրեն:

1 S. Pierrisec. 3:22 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Cein baita Iaincoaren escuinean, cerurát ioanic, ceini suiet eguin baitzaitza Aingueruäc, eta puissançac eta verthuteac.

Dyr Peeters A 3:22 Bavarian
Er ist eyn n Himml aufgfarn, sitzt zuer Zesmen Gottes, und Engln, Mächt und Gwalttn seind iem unterworffen.

1 Петрово 3:22 Bulgarian
Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и Комуто се покориха ангели, власти и сили.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌基督已經升天,就在神的右邊,天使們、掌權的、有勢力的,都服從了他。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣基督已经升天,就在神的右边,天使们、掌权的、有势力的,都服从了他。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌已經進入天堂,在神的右邊,眾天使和有權柄的並有能力的,都服從了他。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣已经进入天堂,在神的右边,众天使和有权柄的并有能力的,都服从了他。

彼 得 前 書 3:22 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 已 經 進 入 天 堂 , 在 神 的 右 邊 ; 眾 天 使 和 有 權 柄 的 , 並 有 能 力 的 , 都 服 從 了 他 。

彼 得 前 書 3:22 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 已 经 进 入 天 堂 , 在 神 的 右 边 ; 众 天 使 和 有 权 柄 的 , 并 有 能 力 的 , 都 服 从 了 他 。

Prva Petrova poslanica 3:22 Croatian Bible
koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

První Petrův 3:22 Czech BKR
Kterýž všed v nebe, jest na pravici Boží, podmaniv sobě anděly, i mocnosti, i moci.

1 Peter 3:22 Danish
han, som er faren til Himmelen og er ved Guds højre Haand, efter at Engle og Myndigheder og Kræfter ere ham underlagte.

1 Petrus 3:22 Dutch Staten Vertaling
Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.

Nestle Greek New Testament 1904
ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ Θεοῦ, πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.

Westcott and Hort 1881
ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ θεοῦ πορευθεὶς εἰς οὐρανὸν ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ [τοῦ] θεοῦ πορευθεὶς εἰς οὐρανὸν ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.

RP Byzantine Majority Text 2005
ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.

Greek Orthodox Church 1904
ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.

Tischendorf 8th Edition
ὅς εἰμί ἐν δεξιός θεός πορεύομαι εἰς οὐρανός ὑποτάσσω αὐτός ἄγγελος καί ἐξουσία καί δύναμις

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ πορευθεὶς εἰς οὐρανόν ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ος εστιν εν δεξια θεου πορευθεις εις ουρανον υποταγεντων αυτω αγγελων και εξουσιων και δυναμεων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ος εστιν εν δεξια θεου πορευθεις εις ουρανον υποταγεντων αυτω αγγελων και εξουσιων και δυναμεων

Stephanus Textus Receptus 1550
ος εστιν εν δεξια του θεου πορευθεις εις ουρανον υποταγεντων αυτω αγγελων και εξουσιων και δυναμεων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ος εστιν εν δεξια του Θεου, πορευθεις εις ουρανον, υποταγεντων αυτω αγγελων και εξουσιων και δυναμεων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ος εστιν εν δεξια του θεου πορευθεις εις ουρανον υποταγεντων αυτω αγγελων και εξουσιων και δυναμεων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ος εστιν εν δεξια {VAR2: [του] } θεου πορευθεις εις ουρανον υποταγεντων αυτω αγγελων και εξουσιων και δυναμεων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hos estin en dexia Theou, poreutheis eis ouranon, hypotagentōn autō angelōn kai exousiōn kai dynameōn.

hos estin en dexia Theou, poreutheis eis ouranon, hypotagenton auto angelon kai exousion kai dynameon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hos estin en dexia theou poreutheis eis ouranon hypotagentōn autō angelōn kai exousiōn kai dynameōn.

hos estin en dexia theou poreutheis eis ouranon hypotagenton auto angelon kai exousion kai dynameon.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:22 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
os estin en dexia theou poreutheis eis ouranon upotagentōn autō angelōn kai exousiōn kai dunameōn

os estin en dexia theou poreutheis eis ouranon upotagentOn autO angelOn kai exousiOn kai dunameOn

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:22 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
os estin en dexia tou theou poreutheis eis ouranon upotagentōn autō angelōn kai exousiōn kai dunameōn

os estin en dexia tou theou poreutheis eis ouranon upotagentOn autO angelOn kai exousiOn kai dunameOn

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:22 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
os estin en dexia tou theou poreutheis eis ouranon upotagentōn autō angelōn kai exousiōn kai dunameōn

os estin en dexia tou theou poreutheis eis ouranon upotagentOn autO angelOn kai exousiOn kai dunameOn

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:22 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
os estin en dexia tou theou poreutheis eis ouranon upotagentōn autō angelōn kai exousiōn kai dunameōn

os estin en dexia tou theou poreutheis eis ouranon upotagentOn autO angelOn kai exousiOn kai dunameOn

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:22 Westcott/Hort - Transliterated
os estin en dexia theou poreutheis eis ouranon upotagentōn autō angelōn kai exousiōn kai dunameōn

os estin en dexia theou poreutheis eis ouranon upotagentOn autO angelOn kai exousiOn kai dunameOn

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:22 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
os estin en dexia {UBS4: [tou] } theou poreutheis eis ouranon upotagentōn autō angelōn kai exousiōn kai dunameōn

os estin en dexia {UBS4: [tou]} theou poreutheis eis ouranon upotagentOn autO angelOn kai exousiOn kai dunameOn

1 Péter 3:22 Hungarian: Karoli
A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erõk.

De Petro 1 3:22 Esperanto
kiu estas dekstre de Dio, irinte en la cxielon; al li angxeloj kaj auxtoritatoj kaj potencoj estas submetitaj.

Toinen Pietarin kirje 3:22 Finnish: Bible (1776)
Joka on Jumalan oikialle kädelle, taivaasen mennyt, ja hänelle ovat enkelit ja vallat ja voimat alamaiset.

1 Pierre 3:22 French: Darby
qui est à la droite de Dieu (etant alle au ciel), anges, et autorites, et puissances lui etant soumis.

1 Pierre 3:22 French: Louis Segond (1910)
qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances, lui ont été soumis.

1 Pierre 3:22 French: Martin (1744)
Qui est à la droite de Dieu, étant allé au Ciel; [et] auquel sont assujettis les Anges, et les dominations, et les puissances.

1 Petrus 3:22 German: Modernized
welcher ist zur Rechten Gottes in den Himmel gefahren, und sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Kräfte.

1 Petrus 3:22 German: Luther (1912)
welcher ist zur Rechten Gottes in den Himmel gefahren, und sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Kräfte.

1 Petrus 3:22 German: Textbibel (1899)
der da ist zur Rechten Gottes hingegangen in den Himmel, da ihm Engel unterthan wurden und Mächte und Gewalten.

1 Pietro 3:22 Italian: Riveduta Bible (1927)
che, essendo andato in cielo, è alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli son sottoposti.

1 Pietro 3:22 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Il quale, essendo andato in cielo, è alla destra di Dio, essendogli sottoposti angeli, e podestà, e potenze.

1 PET 3:22 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
yang sudah naik ke surga, serta duduk di sebelah kanan Allah, lalu segala malaekat dan kuasa dan perintah pun takluk kepada-Nya.

1 Peter 3:22 Kabyle: NT
i gulin ɣer igenni, yeṭṭef amkan n lḥekma ɣer tama tayeffust n Sidi Ṛebbi, sennig n lmalayekkat, sennig n tezmar d lḥekmat meṛṛa.

베드로전서 3:22 Korean

I Petri 3:22 Latin: Vulgata Clementina
Qui est in dextera Dei, deglutiens mortem ut vitæ æternæ hæredes efficeremur : profectus in cælum subjectis sibi angelis, et potestatibus, et virtutibus.

Pētera 1 vēstule 3:22 Latvian New Testament
Lai mēs kļūtu mūžīgās dzīves mantinieki, Viņš, nāvi uzvarējis, uzgāja debesīs un sēž pie Dieva labās rokas, kur Viņam pakļauti eņģeļi, varas un spēki.

Pirmasis Petro laiðkas 3:22 Lithuanian
kuris, įžengęs į dangų, yra Dievo dešinėje; Jam yra pavaldūs angelai, valdžios ir jėgos.

1 Peter 3:22 Maori
Kua riro nei ki te rangi, kei te ringa matau ano ia o te Atua; kei raro hoki i a ia nga anahera, nga rangatiratanga, nga kaha.

1 Peters 3:22 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
han som er faret op til himmelen og er ved Guds høire hånd, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt.

1 Pedro 3:22 Spanish: La Biblia de las Américas
quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades.

1 Pedro 3:22 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que Le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades.

1 Pedro 3:22 Spanish: Reina Valera Gómez
el cual habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios; estando sujetos a Él, ángeles, autoridades y potestades.

1 Pedro 3:22 Spanish: Reina Valera 1909
El cual está á la diestra de Dios, habiendo subido al cielo; estando á él sujetos los ángeles, y las potestades, y virtudes.

1 Pedro 3:22 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
el cual está a la diestra de Dios, siendo subido al cielo; a quien están sujetos los ángeles, y las Potestades, y Virtudes.

1 Pedro 3:22 Bíblia King James Atualizada Português
o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus; e a Ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes.

1 Pedro 3:22 Portugese Bible
que está à destra de Deus, tendo subido ao céu; havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as potestades.   

1 Petru 3:22 Romanian: Cornilescu
care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălţat la cer, şi Şi-a supus îngerii, stăpînirile şi puterile.

1-e Петра 3:22 Russian: Synodal Translation (1876)
Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы.

1-e Петра 3:22 Russian koi8r
Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы.

1 Peter 3:22 Shuar New Testament
Tura Niisha nayaimpiniam we akupin pujutainium Yusa Untsuurφini apujsamuiti. T·ramtai nayaimpinmaya suntarsha, tura Ashφ kakaram akupin ainiana nusha Jesukrφstun umirainiawai.

1 Petrusbrevet 3:22 Swedish (1917)
hans som har farit upp till himmelen, och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden hava blivit honom underlagda.

1 Petro 3:22 Swahili NT
ambaye alikwenda mbinguni na sasa amekaa upande wa kulia wa Mungu, anatawala juu ya malaika, wakuu na wenye enzi.

1 Pedro 3:22 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Na nasa kanan ng Dios, pagkaakyat niya sa langit; na ipinasakop sa kaniya ang mga anghel at ang mga kapamahalaan ang mga kapangyarihan.

Širawt ta tazzarat iktab Butros 3:22 Tawallamat Tamajaq NT
Illikan as Ɣaysa Ǝlmǝsix a d-obazan ɣur ǝgǝzzǝy-net ǝs jǝnnawan, iqqim daɣ ǝɣil ǝn Mǝššina, angalosan, ǝd tǝmǝnukǝla kul ǝd taɣmaren kul ǝbbirdagan-as.

1 เปโตร 3:22 Thai: from KJV
พระองค์ได้เสด็จเข้าในสวรรค์แล้ว และสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า พวกทูตสวรรค์และผู้มีอำนาจและผู้มีฤทธิ์เดชทั้งหลาย ทรงมอบไว้ให้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์แล้ว

1 Petrus 3:22 Turkish
Göğe çıkmış olan Mesih Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler O'na bağlı kılınmıştır.

1 Петрово 3:22 Ukrainian: NT
котрий єсть по правицї в Бога, зійшовши на небо, котрому покорились ангели і власті і сили.

1 Peter 3:22 Uma New Testament
Katuwu' -na nculii' toe, hilou-imi hi suruga, pai' -i mohura hi mali ka'ana Alata'ala. Hawe'ea mala'eka pai' topoparenta pai' pue' -pue' to mobaraka' ntani' -na, rapopengkoru hi Hi'a omea-ramo.

1 Phi-e-rô 3:22 Vietnamese (1934)
là Ðấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Ðức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài.

1 Peter 3:21
Top of Page
Top of Page