1 Peter 3:10
New International Version
For, "Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech.

New Living Translation
For the Scriptures say, "If you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies.

English Standard Version
For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit;

Berean Study Bible
For, “Whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech.

New American Standard Bible
For, "THE ONE WHO DESIRES LIFE, TO LOVE AND SEE GOOD DAYS, MUST KEEP HIS TONGUE FROM EVIL AND HIS LIPS FROM SPEAKING DECEIT.

King James Bible
For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:

Holman Christian Standard Bible
For the one who wants to love life and to see good days must keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit,

International Standard Version
"For the person who wants to love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit.

NET Bible
For the one who wants to love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from uttering deceit.

Aramaic Bible in Plain English
Therefore, whoever desires life and loves to see good days, let him keep his tongue from evil and his lips that they do not speak deceit.

GOD'S WORD® Translation
"People who want to live a full life and enjoy good days must keep their tongues from saying evil things, and their lips from speaking deceitful things.

Jubilee Bible 2000
For he that desires to love life and see the good days, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile;

King James 2000 Bible
For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:

American King James Version
For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:

American Standard Version
For, He that would love life, And see good days, Let him refrain his tongue from evil, And his lips that they speak no guile:

Douay-Rheims Bible
For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile.

Darby Bible Translation
For he that will love life and see good days, let him cause his tongue to cease from evil and his lips that they speak no guile.

English Revised Version
For, He that would love life, And see good days, Let him refrain his tongue from evil, And his lips that they speak no guile:

Webster's Bible Translation
For he that will love life, and see good days, let him restrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:

Weymouth New Testament
For "He who wishes to be well-satisfied with life and see happy days-- let him restrain his tongue from evil, and his lips from deceitful words;

World English Bible
For, "He who would love life, and see good days, let him keep his tongue from evil, and his lips from speaking deceit.

Young's Literal Translation
for 'he who is willing to love life, and to see good days, let him guard his tongue from evil, and his lips -- not to speak guile;

1 Petrus 3:10 Afrikaans PWL
Wie ook al daarom die lewe begeer en lief is om goeie dae te sien, laat hom sy tong weerhou van wat boos is en sy lippe moet geen bedrog praat nie.

1 Pjetrit 3:10 Albanian
Sepse ''kush don ta dojë jetën dhe të shohë ditë të mira, le ta ruajë gojën e tij nga e keqja dhe buzët e tij nga të folurit me mashtrim;

ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 3:10 Arabic: Smith & Van Dyke
لان من اراد ان يحب الحياة ويرى اياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ان تتكلما بالمكر

1 ՊԵՏՐՈՍ 3:10 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ «ա՛ն որ կ՚ուզէ կեանքը սիրել ու բարի օրեր տեսնել, թող դադրեցնէ իր լեզուին չարախօսութիւնը, եւ իր շրթունքը խաբէութիւն թող չխօսի:

1 S. Pierrisec. 3:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen nahi duenac onhetsi vicia, eta ikussi egun onac, beguira beça bere mihia gaitzetaric, eta bere ezpainac enganioren pronuntiatzetic:

Dyr Peeters A 3:10 Bavarian
Es haisst nömlich: "Wenn öbber s Löbn liebt und dös lang habn mecht, sollt yr sein Zung vor n Übl hüettn und seine Lippn vor dyr Lug.

1 Петрово 3:10 Bulgarian
Защото, "Който желае да обича живота И да види добри дни, Нека пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
要知道,「那願意愛惜生命、願意見到好日子的人,要停止舌頭出惡言,不讓嘴唇說詭詐的話;

中文标准译本 (CSB Simplified)
要知道,“那愿意爱惜生命、愿意见到好日子的人,要停止舌头出恶言,不让嘴唇说诡诈的话;

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為經上說:「人若愛生命,願享美福,須要禁止舌頭不出惡言,嘴唇不說詭詐的話;

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为经上说:“人若爱生命,愿享美福,须要禁止舌头不出恶言,嘴唇不说诡诈的话;

彼 得 前 書 3:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 經 上 說 : 人 若 愛 生 命 , 願 享 美 福 , 須 要 禁 止 舌 頭 不 出 惡 言 , 嘴 唇 不 說 詭 詐 的 話 ;

彼 得 前 書 3:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 经 上 说 : 人 若 爱 生 命 , 愿 享 美 福 , 须 要 禁 止 舌 头 不 出 恶 言 , 嘴 唇 不 说 诡 诈 的 话 ;

Prva Petrova poslanica 3:10 Croatian Bible
Doista, tko želi ljubiti život i naužit se dana sretnih, nek suspregne jezik oda zla i usne od riječi prijevarnih;

První Petrův 3:10 Czech BKR
Nebo kdož chce milovati život, a viděti dny dobré, zkrocujž jazyk svůj od zlého, a ústa jeho ať nemluví lsti.

1 Peter 3:10 Danish
Thi »den, som vil elske Livet og se gode Dage, skal holde sin Tunge fra ondt og sine Læber fra at tale Svig;

1 Petrus 3:10 Dutch Staten Vertaling
Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken;

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον,

Westcott and Hort 1881
ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον,

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν, καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς, παυσάτω τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀπὸ κακοῦ, καὶ χείλη αὐτοῦ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον·

Greek Orthodox Church 1904
ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη αὐτοῦ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον,

Tischendorf 8th Edition
ὁ γάρ θέλω ζωή ἀγαπάω καί ὁράω ἡμέρα ἀγαθός παύω ὁ γλῶσσα ἀπό κακός καί χεῖλος ὁ μή λαλέω δόλος

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν, καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς, παυσάτω τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀπὸ κακοῦ, καὶ χείλη αὐτοῦ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον·

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη αὐτοῦ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο γαρ θελων ζωην αγαπαν και ιδειν ημερας αγαθας παυσατω την γλωσσαν απο κακου και χειλη του μη λαλησαι δολον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο γαρ θελων ζωην αγαπαν και ιδειν ημερας αγαθας παυσατω την γλωσσαν απο κακου και χειλη του μη λαλησαι δολον

Stephanus Textus Receptus 1550
ο γαρ θελων ζωην αγαπαν και ιδειν ημερας αγαθας παυσατω την γλωσσαν αυτου απο κακου και χειλη αυτου του μη λαλησαι δολον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ο γαρ θελων ζωην αγαπαν, και ιδειν ημερας αγαθας, παυσατω την γλωσσαν αυτου απο κακου, και χειλη αυτου του μη λαλησαι δολον·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο γαρ θελων ζωην αγαπαν και ιδειν ημερας αγαθας παυσατω την γλωσσαν αυτου απο κακου και χειλη αυτου του μη λαλησαι δολον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο γαρ θελων ζωην αγαπαν και ιδειν ημερας αγαθας παυσατω την γλωσσαν απο κακου και χειλη του μη λαλησαι δολον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho gar thelōn zōēn agapan kai idein hēmeras agathas pausatō tēn glōssan apo kakou kai cheilē tou mē lalēsai dolon,

ho gar thelon zoen agapan kai idein hemeras agathas pausato ten glossan apo kakou kai cheile tou me lalesai dolon,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho gar thelōn zōēn agapan kai idein hēmeras agathas pausatō tēn glōssan apo kakou kai cheilē tou mē lalēsai dolon,

ho gar thelon zoen agapan kai idein hemeras agathas pausato ten glossan apo kakou kai cheile tou me lalesai dolon,

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o gar thelōn zōēn agapan kai idein ēmeras agathas pausatō tēn glōssan apo kakou kai cheilē tou mē lalēsai dolon

o gar thelOn zOEn agapan kai idein Emeras agathas pausatO tEn glOssan apo kakou kai cheilE tou mE lalEsai dolon

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o gar thelōn zōēn agapan kai idein ēmeras agathas pausatō tēn glōssan autou apo kakou kai cheilē autou tou mē lalēsai dolon

o gar thelOn zOEn agapan kai idein Emeras agathas pausatO tEn glOssan autou apo kakou kai cheilE autou tou mE lalEsai dolon

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o gar thelōn zōēn agapan kai idein ēmeras agathas pausatō tēn glōssan autou apo kakou kai cheilē autou tou mē lalēsai dolon

o gar thelOn zOEn agapan kai idein Emeras agathas pausatO tEn glOssan autou apo kakou kai cheilE autou tou mE lalEsai dolon

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o gar thelōn zōēn agapan kai idein ēmeras agathas pausatō tēn glōssan autou apo kakou kai cheilē autou tou mē lalēsai dolon

o gar thelOn zOEn agapan kai idein Emeras agathas pausatO tEn glOssan autou apo kakou kai cheilE autou tou mE lalEsai dolon

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:10 Westcott/Hort - Transliterated
o gar thelōn zōēn agapan kai idein ēmeras agathas pausatō tēn glōssan apo kakou kai cheilē tou mē lalēsai dolon

o gar thelOn zOEn agapan kai idein Emeras agathas pausatO tEn glOssan apo kakou kai cheilE tou mE lalEsai dolon

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o gar thelōn zōēn agapan kai idein ēmeras agathas pausatō tēn glōssan apo kakou kai cheilē tou mē lalēsai dolon

o gar thelOn zOEn agapan kai idein Emeras agathas pausatO tEn glOssan apo kakou kai cheilE tou mE lalEsai dolon

1 Péter 3:10 Hungarian: Karoli
Mert a ki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot:

De Petro 1 3:10 Esperanto
CXar: Kiu volas ami vivon kaj vidi bonajn tagojn, Tiu gardu sian langon kontraux malbono, Kaj sian busxon kontraux mensoga parolo;

Toinen Pietarin kirje 3:10 Finnish: Bible (1776)
Sillä joka elää tahtoo ja hyviä päiviä nähdä, hän hillitkään kielensä pahuudesta ja huulensa vilppiä puhumasta,

1 Pierre 3:10 French: Darby
car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue de mal, et ses levres de proferer la fraude;

1 Pierre 3:10 French: Louis Segond (1910)
Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie Et voir des jours heureux, Qu'il préserve sa langue du mal Et ses lèvres des paroles trompeuses,

1 Pierre 3:10 French: Martin (1744)
Car celui qui veut aimer sa vie et voir [ses] jours bienheureux, qu'il garde sa langue de mal, et ses lèvres de prononcer aucune fraude;

1 Petrus 3:10 German: Modernized
Denn wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, daß sie nichts Böses rede, und seine Lippen, daß sie nicht trügen;

1 Petrus 3:10 German: Luther (1912)
Denn wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, daß sie nichts Böses rede, und seine Lippen, daß sie nicht trügen.

1 Petrus 3:10 German: Textbibel (1899)
Denn wer Freude am Leben haben und gute Tage sehen will, der soll seine Zunge wahren vor dem Bösen und seine Lippen vor Trugreden,

1 Pietro 3:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perché: Chi vuol amar la vita e veder buoni giorni, rattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal parlar con frode;

1 Pietro 3:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, chi vuole amar la vita, e veder buoni giorni, rattenga la sua bocca dal male; e le sue labbra, che non proferiscano frode;

1 PET 3:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena: Orang yang suka akan hidup, dan beroleh masa yang baik hendaklah ia menahan lidahnya daripada mengatakan yang jahat, dan bibirnya supaya jangan mengatakan barang tipu daya;

1 Peter 3:10 Kabyle: NT
Win iḥemmlen tudert, + ibɣan ad yili d aseɛdi deg ussan-is :+ + + Ad iḥader iles-is ɣef wayen n diri+ d yimi-s seg yimeslayen ițɣuṛṛun+ .

베드로전서 3:10 Korean
그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 궤휼을 말하지 말고

I Petri 3:10 Latin: Vulgata Clementina
Qui enim vult vitam diligere, et dies videre bonos, coërceat linguam suam a malo, et labia ejus ne loquantur dolum.

Pētera 1 vēstule 3:10 Latvian New Testament
Jo, kas mīl dzīvi un grib redzēt labas dienas, tas lai savalda savu mēli no ļauna, un tā lūpas lai nerunā viltu!

Pirmasis Petro laiðkas 3:10 Lithuanian
“Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, tepažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų.

1 Peter 3:10 Maori
Ki te mea hoki tetahi kia aroha ki te ora, kia kite i nga ra pai, me pehi e ia tona arero kei kino, ona ngutu hoki kei korero tinihanga;

1 Peters 3:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For den som vil elske livet og se gode dager, han holde sin tunge fra ondt og sine leber fra å tale svik;

1 Pedro 3:10 Spanish: La Biblia de las Américas
Pues EL QUE QUIERE AMAR LA VIDA Y VER DIAS BUENOS, REFRENE SU LENGUA DEL MAL Y SUS LABIOS NO HABLEN ENGAÑO.

1 Pedro 3:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque, "EL QUE DESEA LA VIDA, AMAR Y VER DIAS BUENOS, REFRENE SU LENGUA DEL MAL Y SUS LABIOS NO HABLEN ENGAÑO.

1 Pedro 3:10 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque el que quiera amar la vida, y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño;

1 Pedro 3:10 Spanish: Reina Valera 1909
Porque El que quiere amar la vida, Y ver días buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño;

1 Pedro 3:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque: El que quiere amar la vida, y ver los días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño;

1 Pedro 3:10 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, “quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade;

1 Pedro 3:10 Portugese Bible
Pois, quem quer amar a vida, e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano;   

1 Petru 3:10 Romanian: Cornilescu
Căci cine iubeşte viaţa, şi vrea să vadă zile bune, să-şi înfrîneze limba dela rău, şi buzele dela cuvinte înşelătoare.

1-e Петра 3:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста своиот лукавых речей;

1-e Петра 3:10 Russian koi8r
Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей;

1 Peter 3:10 Shuar New Testament

1 Petrusbrevet 3:10 Swedish (1917)
Ty »den som vill älska livet och se goda dagar, han avhålle sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek;

1 Petro 3:10 Swahili NT
Kama yasemavyo Maandiko Matakatifu: "Anayetaka kufurahia maisha, na kuona siku za fanaka, anapaswa kuacha kusema mabaya na kuacha kusema uongo.

1 Pedro 3:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't, Ang magnais umibig sa buhay, At makakita ng mabubuting araw, Ay magpigil ng kaniyang dila sa masama, At ang kaniyang mga labi ay huwag magsalita ng daya:

Širawt ta tazzarat iktab Butros 3:10 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝnnan Ǝlkǝttaban:

«As ira awedan ad igrǝw tǝmǝddurt a daɣ iddǝwat,

ifaw-du fall-as ijilan a daɣ inniflay,

wǝdi agǝzet ilǝs-net daɣ tǝkma,

igdǝl-as ǝllǝfǝd n awa imosan šikǝrras.

1 เปโตร 3:10 Thai: from KJV
เพราะว่า `ผู้ที่จะรักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดี ก็ให้ผู้นั้นบังคับลิ้นของตนจากความชั่ว และห้ามริมฝีปากไม่พูดเป็นอุบายล่อลวง

1 Petrus 3:10 Turkish
Şöyle ki, ‹‹Yaşamdan zevk almak, İyi günler görmek isteyen, Dilini kötülükten, Dudaklarını yalandan uzak tutsun.

1 Петрово 3:10 Ukrainian: NT
Хто-бо хоче життє любити, і видїти днї добрі, нехай вдержить язик свій від злого, й уста свої, щоб не говорити зради;

1 Peter 3:10 Uma New Testament
Hi rala Buku Tomoroli' te'uki' hewa toi: Hema to doko' goe' pai' lompe' tuwu' -na kana mpojagai wiwi-na bona neo' -i mpohowa' lolita to dada'a, pai' neo' -i mebagiu.

1 Phi-e-rô 3:10 Vietnamese (1934)
Vả, Ai muốn yêu sự sống Và thấy ngày tốt lành, Thì phải giữ gìn miệng lưỡi, Ðừng nói điều ác và lời gian dảo;

1 Peter 3:9
Top of Page
Top of Page