1 Петрово 5
Bulgarian
1Прочее, презвитерите, които са между вас, увещавам аз който тоже съм презвитер и свидетел на Христовите страдания и участник на славата, която има да се яви: 2Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие; 3нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото. 4И когато се яви Пастиреначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва. 5Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите, да! всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.

6И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; 7и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. 8Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. 9Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. 10А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [[Исуса]], ще ви усъвършенствува, утвърди, укрепи [[и направи непоколебими]], след като пострадате малко. 11Нему да бъде господството до вечни векове. Амин.

12Чрез Сила, верния брат, както [го] мисля, писах ви накъсо, да ви увещавам и заявявам, че това е истинската Божия благодат. Стойте твърди в нея. 13Поздравява ви с избраната [с вас църква] във Вавилон, и син мой Марко. 14Поздравете се един друг с любезна целувка. Мир на всички вас, които сте в Христа [[Исуса]].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Peter 4
Top of Page
Top of Page