2 Петрово 1
Bulgarian
1Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра: 2Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ. 3Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е [потребно] за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила; 4чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света; 5то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, 6на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, 7на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов. 8Защото ако тия [добродетели] се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос. 9Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. 10Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия [добродетели], никога няма да изпаднете. 11Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.

12Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите. 13И мисля, че е право, докато съм в тая [телесна] хижа, да ви подтиквам чрез напомняне; 14понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос. 15Даже ще се постарая щото вие и след смъртта ми, да можете всякога да помните тия работи.

16Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. 17Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение. 18Тоя глас чухме [сами] ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на светата планина.

19И [така], пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви. 20И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно [на пророка] обяснение [на Божията воля]; 21защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [[светите]] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Peter 5
Top of Page
Top of Page