2 Peter 1:12
New International Version
So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have.

New Living Translation
Therefore, I will always remind you about these things--even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught.

English Standard Version
Therefore I intend always to remind you of these qualities, though you know them and are established in the truth that you have.

Berean Study Bible
Therefore I will always remind you of these things, even though you know them and are established in the truth you now have.

New American Standard Bible
Therefore, I will always be ready to remind you of these things, even though you already know them, and have been established in the truth which is present with you.

King James Bible
Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth.

Holman Christian Standard Bible
Therefore I will always remind you about these things, even though you know them and are established in the truth you have.

International Standard Version
Therefore, I intend to keep on reminding you about these things, even though you already know them and are firmly established in the truth that you now have.

NET Bible
Therefore, I intend to remind you constantly of these things even though you know them and are well established in the truth that you now have.

Aramaic Bible in Plain English
And for this reason I do not weary of reminding you concerning this, truly, even though you know these things well and are established on this truth,

GOD'S WORD® Translation
Therefore, I will always remind you about these qualities, although you already know about them and are well-grounded in the truth that you now have.

Jubilee Bible 2000
For this reason, I will not leave off reminding you always of these things, although ye know them and are established in the present truth.

King James 2000 Bible
Therefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and are established in the present truth.

American King James Version
Why I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth.

American Standard Version
Wherefore I shall be ready always to put you in remembrance of these things, though ye know them, and are established in the truth which is with you .

Douay-Rheims Bible
For which cause I will begin to put you always in remembrance of these things: though indeed you know them, and are confirmed in the present truth.

Darby Bible Translation
Wherefore I will be careful to put you always in mind of these things, although knowing [them] and established in the present truth.

English Revised Version
Wherefore I shall be ready always to put you in remembrance of these things, though ye know them, and are established in the truth which is with you.

Webster's Bible Translation
Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and are established in the present truth.

Weymouth New Testament
For this reason I shall always persist in reminding you of these things, although you know them and are stedfast believers in truth which you already possess.

World English Bible
Therefore I will not be negligent to remind you of these things, though you know them, and are established in the present truth.

Young's Literal Translation
Wherefore, I will not be careless always to remind you concerning these things, though, having known them, and having been established in the present truth,

2 Petrus 1:12 Afrikaans PWL
Ek word nie moeg om julle aan die waarheid van hierdie dinge te herinner nie, wanneer julle dit ook goed weet en vasstaan in hierdie waarheid,

2 Pjetrit 1:12 Albanian
Prandaj nuk do të lë pas dore t'ju kujtoj vazhdimish këto gjëra, ndonëse ju i dini dhe jeni të patundur në këtë të vërtetë.

ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1:12 Arabic: Smith & Van Dyke
لذلك لا اهمل ان اذكّركم دائما بهذه الامور وان كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر.

2 ՊԵՏՐՈՍ 1:12 Armenian (Western): NT
Ուստի երբեք անհոգ պիտի չըլլամ միշտ յիշեցնելու ձեզի այս բաները, թէպէտ գիտէք եւ ամրացած էք ներկայ ճշմարտութեան մէջ:

2 S. Pierrisec. 1:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada, eznaiz nagui içanen gauça hauçaz bethiere çuen orhoit eracitera, iaquinsu eta confirmatuac baçarete-ere eguia hunetan.

Dyr Peeters B 1:12 Bavarian
Von Noetn will i enk allweil an dös allss erinnern, obwolß is ee schoon wisstß und in dyr Waaret gföstigt seitß, dö woß empfangen habtß.

2 Петрово 1:12 Bulgarian
Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所以,雖然你們已經知道這些事,又在你們已有的真理上得了堅固,我還是要不斷地提醒你們。

中文标准译本 (CSB Simplified)
所以,虽然你们已经知道这些事,又在你们已有的真理上得了坚固,我还是要不断地提醒你们。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們雖然曉得這些事,並且在你們已有的真道上堅固,我卻要將這些事常常提醒你們。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们虽然晓得这些事,并且在你们已有的真道上坚固,我却要将这些事常常提醒你们。

彼 得 後 書 1:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 雖 然 曉 得 這 些 事 , 並 且 在 你 們 已 有 的 真 道 上 堅 固 , 我 卻 要 將 這 些 事 常 常 提 醒 你 們 。

彼 得 後 書 1:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 虽 然 晓 得 这 些 事 , 并 且 在 你 们 已 有 的 真 道 上 坚 固 , 我 却 要 将 这 些 事 常 常 提 醒 你 们 。

Druga Petrova poslanica 1:12 Croatian Bible
Zato ću vas uvijek na to podsjećati premda to znate i utvrđeni ste u primljenoj istini.

Druhá Petrův 1:12 Czech BKR
Protož nezanedbámť vždycky vám připomínati těch věcí, ačkoli umělí i utvrzení jste v přítomné pravdě.

2 Peter 1:12 Danish
Derfor vil jeg ikke forsømme altid at paaminde eder om delte, ihvorvel I vide det og ere befæstede i den Sandhed, som er til Stede hos os.

2 Petrus 1:12 Dutch Staten Vertaling
Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt.

Nestle Greek New Testament 1904
Διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνῄσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ.

Westcott and Hort 1881
Διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Διὸ οὐκ ἀμελήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνῄσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας, καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ.

Greek Orthodox Church 1904
Διὸ οὐκ ἀμελήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ.

Tischendorf 8th Edition
διό μέλλω ἀεί ὑμεῖς ὑπομιμνήσκω περί οὗτος καίπερ εἴδω καί στηρίζω ἐν ὁ πάρειμι ἀλήθεια

Scrivener's Textus Receptus 1894
Διὸ οὐκ ἀμελήσω ὑμᾶς ἀει ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας, καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ.

Stephanus Textus Receptus 1550
Διὸ οὐκ ἀμελήσω ὑμᾶς ἀεὶ ὑπομιμνῄσκειν περὶ τούτων καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
διο μελλησω αει υμας υπομιμνησκειν περι τουτων καιπερ ειδοτας και εστηριγμενους εν τη παρουση αληθεια

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
διο μελλησω αει υμας υπομιμνησκειν περι τουτων καιπερ ειδοτας και εστηριγμενους εν τη παρουση αληθεια

Stephanus Textus Receptus 1550
διο ουκ αμελησω υμας αει υπομιμνησκειν περι τουτων καιπερ ειδοτας και εστηριγμενους εν τη παρουση αληθεια

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Διο ουκ αμελησω υμας αει υπομιμνησκειν περι τουτων, καιπερ ειδοτας, και εστηριγμενους εν τη παρουση αληθεια.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
διο ουκ αμελησω αει υμας υπομιμνησκειν περι τουτων καιπερ ειδοτας και εστηριγμενους εν τη παρουση αληθεια

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
διο μελλησω αει υμας υπομιμνησκειν περι τουτων καιπερ ειδοτας και εστηριγμενους εν τη παρουση αληθεια

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Dio mellēsō aei hymas hypomimnēskein peri toutōn, kaiper eidotas kai estērigmenous en tē parousē alētheia.

Dio melleso aei hymas hypomimneskein peri touton, kaiper eidotas kai esterigmenous en te parouse aletheia.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Dio mellēsō aei hymas hypomimnēskein peri toutōn, kaiper eidotas kai estērigmenous en tē parousē alētheia.

Dio melleso aei hymas hypomimneskein peri touton, kaiper eidotas kai esterigmenous en te parouse aletheia.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
dio mellēsō aei umas upomimnēskein peri toutōn kaiper eidotas kai estērigmenous en tē parousē alētheia

dio mellEsO aei umas upomimnEskein peri toutOn kaiper eidotas kai estErigmenous en tE parousE alEtheia

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
dio ouk amelēsō aei umas upomimnēskein peri toutōn kaiper eidotas kai estērigmenous en tē parousē alētheia

dio ouk amelEsO aei umas upomimnEskein peri toutOn kaiper eidotas kai estErigmenous en tE parousE alEtheia

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
dio ouk amelēsō umas aei upomimnēskein peri toutōn kaiper eidotas kai estērigmenous en tē parousē alētheia

dio ouk amelEsO umas aei upomimnEskein peri toutOn kaiper eidotas kai estErigmenous en tE parousE alEtheia

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
dio ouk amelēsō umas aei upomimnēskein peri toutōn kaiper eidotas kai estērigmenous en tē parousē alētheia

dio ouk amelEsO umas aei upomimnEskein peri toutOn kaiper eidotas kai estErigmenous en tE parousE alEtheia

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:12 Westcott/Hort - Transliterated
dio mellēsō aei umas upomimnēskein peri toutōn kaiper eidotas kai estērigmenous en tē parousē alētheia

dio mellEsO aei umas upomimnEskein peri toutOn kaiper eidotas kai estErigmenous en tE parousE alEtheia

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
dio mellēsō aei umas upomimnēskein peri toutōn kaiper eidotas kai estērigmenous en tē parousē alētheia

dio mellEsO aei umas upomimnEskein peri toutOn kaiper eidotas kai estErigmenous en tE parousE alEtheia

2 Péter 1:12 Hungarian: Karoli
Annakokáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, hogy tudjátok [ezeket], és erõsek vagytok a jelenvaló igazságban.

De Petro 2 1:12 Esperanto
Pro tio mi cxiam estos preta rememorigi vin pri tiuj aferoj, kvankam vi ilin scias kaj estas fortigitaj en la cxeestanta vero.

Ensimmäinen Johanneksen kirje 1:12 Finnish: Bible (1776)
Sentähden en minä tahdo unohtaa teille aina näistä muistuttaa, vaikka te tiedätte ja vahvistetut olette tässä nykyisessä totuudessa.

2 Pierre 1:12 French: Darby
C'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la verite presente.

2 Pierre 1:12 French: Louis Segond (1910)
Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente.

2 Pierre 1:12 French: Martin (1744)
C'est pourquoi je ne serai point paresseux à vous faire toujours souvenir de ces choses, quoique vous ayez de la connaissance, et que vous soyez fondés en la vérité présente.

2 Petrus 1:12 German: Modernized
Darum will ich's nicht lassen, euch allezeit solches zu erinnern, wiewohl ihr's wisset und gestärkt seid in der gegenwärtigen Wahrheit.

2 Petrus 1:12 German: Luther (1912)
Darum will ich's nicht lassen, euch allezeit daran zu erinnern, wiewohl ihr's wisset und gestärkt seid in der gegenwärtigen Wahrheit.

2 Petrus 1:12 German: Textbibel (1899)
Darum will ich euch stets an diese Dinge erinnern, wenn ihr sie auch schon wisset und in der vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid.

2 Pietro 1:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perciò avrò cura di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate, e siate stabiliti nella verità che vi è stata recata.

2 Pietro 1:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciò io non trascurerò di rammemorarvi del continuo queste cose; benchè siate già intendenti, e confermati nella presente verità.

2 PET 1:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Oleh sebab itu senantiasalah aku akan bersedia mengingatkan kamu tentang segala perkara ini, walaupun kamu mengetahui semuanya, dan kamu tetap di dalam pengajaran yang benar sebagaimana sudah kamu terima.

2 Peter 1:12 Kabyle: NT
A wen-d-țɛawadeɣ dayem annect-agi meṛṛa ɣas akken tesnem tideț-agi yerna teṭṭfem deg-s.

베드로후서 1:12 Korean
이러므로 너희가 이것을 알고 이미 있는 진리에 섰으나 내가 항상 너희로 생각하게 하려 하노라

II Petri 1:12 Latin: Vulgata Clementina
Propter quod incipiam vos semper commonere de his : et quidem scientes et confirmatos vos in præsenti veritate.

Pētera 2 vēstule 1:12 Latvian New Testament
Tādēļ es nekad nerimšos jums to atgādināt, kaut gan jūs to zināt un esat nostiprinājušies šinī patiesībā.

Antrasis Petro laiðkas 1:12 Lithuanian
Todėl aš niekad nesiliausiu jums priminęs šiuos dalykus, nors jūs ir žinote juos ir esate sutvirtinti turimoje tiesoje.

2 Peter 1:12 Maori
Mo reira ano e kore ahau e mangere ki te whakamahara tonu i a koutou ki enei mea, e matau ana raia koutou, kua oti ano te whakau ki runga ki te mea pono, kei a koutou na.

2 Peters 1:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor vil jeg alltid komme til å minne eder om dette, enda I vet det og er grunnfestet i sannheten, som er hos eder;

2 Pedro 1:12 Spanish: La Biblia de las Américas
Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros .

2 Pedro 1:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes .

2 Pedro 1:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis afirmados en la verdad presente.

2 Pedro 1:12 Spanish: Reina Valera 1909
Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente.

2 Pedro 1:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente.

2 Pedro 1:12 Bíblia King James Atualizada Português
Por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estais bem inteirados deles, assim como estais solidamente firmados na Verdade que recebestes.

2 Pedro 1:12 Portugese Bible
Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais, e estejais confirmados na verdade que já está convosco.   

2 Petru 1:12 Romanian: Cornilescu
De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le ştiţi, şi sînteţi tari în adevărul pe care -l aveţi.

2-e Петра 1:12 Russian: Synodal Translation (1876)
Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине.

2-e Петра 1:12 Russian koi8r
Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине.

2 Peter 1:12 Shuar New Testament
Tuma asamtai nΘkarminin tura Yusna nekas ana Nuyß kanaatsrumnin tuke Enentßimtikratjarme.

2 Petrusbrevet 1:12 Swedish (1917)
Därför kommer jag alltid att påminna eder om detta, fastän I visserligen redan kännen det och ären befästa i den sanning som har kommit till eder.

2 Petro 1:12 Swahili NT
Kwa hiyo nitaendelea kuwakumbusheni daima mambo haya, ingawa mmekwisha yafahamu, na mko imara katika ukweli mlioupokea.

2 Pedro 1:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kaya't magiging handa akong lagi na ipaalaala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagama't inyong nalalaman, at kayo'y pinatitibay sa katotohanang nasa inyo.

Širawt ta n sanatat iktab Butros 1:12 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝnta da da ǝddǝlil wa fǝl kawan-du-saktaɣ har faw aratan win, kuddeɣ as tǝssânam-tan kala da tǝzizawem daɣ tidǝt ta tǝttafam.

2 เปโตร 1:12 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้น ถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงที่ท่านรับแล้วนั้นก็ดี ข้าพเจ้าก็ไม่ละเลยที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายเสมอให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้

2 Petrus 1:12 Turkish
Onun için, her ne kadar bunları biliyorsanız ve sahip olduğunuz gerçekle pekiştirilmişseniz de, bunları size her zaman anımsatacağım.

2 Петрово 1:12 Ukrainian: NT
Тим і не занехую завсїди пригадувати вам сї речи, хоч ви й знаєте, і утверджені у сїй правдї.

2 Peter 1:12 Uma New Testament
Toe-mi ompi', nau' ni'inca moto-mi hawe'ea toe lau, pai' nau' moroho-mi petuku' -ni hi tudui' to makono, aga uma palaia-na kupopokiwoii oa' -koi.

2 Phi-e-rô 1:12 Vietnamese (1934)
Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi.

2 Peter 1:11
Top of Page
Top of Page