1 Peter 4:4
New International Version
They are surprised that you do not join them in their reckless, wild living, and they heap abuse on you.

New Living Translation
Of course, your former friends are surprised when you no longer plunge into the flood of wild and destructive things they do. So they slander you.

English Standard Version
With respect to this they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery, and they malign you;

Berean Study Bible
Because of this, they consider it strange of you not to plunge with them into the same flood of reckless indiscretion, and they heap abuse on you.

New American Standard Bible
In all this, they are surprised that you do not run with them into the same excesses of dissipation, and they malign you;

King James Bible
Wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you:

Holman Christian Standard Bible
So they are surprised that you don't plunge with them into the same flood of wild living--and they slander you.

International Standard Version
They insult you now because they are surprised that you are no longer joining them in the same excesses of wild living.

NET Bible
So they are astonished when you do not rush with them into the same flood of wickedness, and they vilify you.

Aramaic Bible in Plain English
And behold, now they marvel and insult you because you do not run riot with them in this former debauchery,

GOD'S WORD® Translation
Unbelievers insult you now because they are surprised that you no longer join them in the same excesses of wild living.

Jubilee Bible 2000
And it seems strange to those that speak evil of you, that ye do not run with them to the same unchecked dissolution;

King James 2000 Bible
In which they think it strange that you run not with them to the same excess of dissipation, speaking evil of you:

American King James Version
Wherein they think it strange that you run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you:

American Standard Version
wherein they think strange that ye run not with them into the same excess of riot, speaking evil of of :

Douay-Rheims Bible
Wherein they think it strange, that you run not with them into the same confusion of riotousness, speaking evil of you.

Darby Bible Translation
Wherein they think it strange that ye run not with [them] to the same sink of corruption, speaking injuriously [of you];

English Revised Version
wherein they think it strange that ye run not with them into the same excess of riot, speaking evil of you:

Webster's Bible Translation
In which they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you:

Weymouth New Testament
At this they are astonished--that you do not run into the same excess of profligacy as they do; and they speak abusively of you.

World English Bible
They think it is strange that you don't run with them into the same excess of riot, blaspheming:

Young's Literal Translation
in which they think it strange -- your not running with them to the same excess of dissoluteness, speaking evil,

1 Petrus 4:4 Afrikaans PWL
Let op, nou is hulle verbaas en beledig julle as julle nie saam met hulle in die losbandigheid instorm nie.

1 Pjetrit 4:4 Albanian
Prandaj u duket çudi që ju nuk rendni me ta në po ato teprime shthurjeje dhe flasin keq për ju.

ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 4:4 Arabic: Smith & Van Dyke
الامر الذي فيه يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين

1 ՊԵՏՐՈՍ 4:4 Armenian (Western): NT
Անոնք տարօրինակ կը սեպեն, որ դուք չէք սուրար իրենց հետ դէպի նոյն անառակութեան ծայրայեղութիւնը, ու կը հայհոյեն ձեզի:

1 S. Pierrisec. 4:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Halacotz bere buruäc estranger iruditzen çaizté dissolutionezco insolentia berera hequin laster eguiten eztuçuenean, çuec gaitzerraiten çaituztela.

Dyr Peeters A 4:4 Bavarian
Ietz schaund s recht bloed; und daa zreissnd sö syr s Mäul, weilß enk niemer in dönn Loterstrudl mit einhinreissn laasstß.

1 Петрово 4:4 Bulgarian
Относно това те се и чудят, и [ви] хулят за гдето не тичате [с тях] в същата крайност на разврата;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如今在這些事上,因你們不與他們一起跑進那同樣放蕩的洪流中,他們就感到奇怪,毀謗你們。

中文标准译本 (CSB Simplified)
如今在这些事上,因你们不与他们一起跑进那同样放荡的洪流中,他们就感到奇怪,毁谤你们。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們在這些事上見你們不與他們同奔那放蕩無度的路,就以為怪,毀謗你們。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们在这些事上见你们不与他们同奔那放荡无度的路,就以为怪,毁谤你们。

彼 得 前 書 4:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 在 這 些 事 上 , 見 你 們 不 與 他 們 同 奔 那 放 蕩 無 度 的 路 , 就 以 為 怪 , 毀 謗 你 們 。

彼 得 前 書 4:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 在 这 些 事 上 , 见 你 们 不 与 他 们 同 奔 那 放 荡 无 度 的 路 , 就 以 为 怪 , 毁 谤 你 们 。

Prva Petrova poslanica 4:4 Croatian Bible
Stoga se čude što se ne slijevate u tu istu rijeku raskalašenosti te proklinju.

První Petrův 4:4 Czech BKR
A protož když se k nim nepřipojujete v takovém jejich vydávání se v rozpustilosti, zdá se jim to cosi nového býti, a rouhají se tomu.

1 Peter 4:4 Danish
hvorfor de forundre sig og spotte, naar I ikke løbe med til den samme Ryggesløshedens Pøl;

1 Petrus 4:4 Dutch Staten Vertaling
Waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid, en u lasteren;

Nestle Greek New Testament 1904
ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες·

Westcott and Hort 1881
ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες·

RP Byzantine Majority Text 2005
ἐν ᾧ ξενίζονται, μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες·

Greek Orthodox Church 1904
ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες·

Tischendorf 8th Edition
ἐν ὅς ξενίζω μή συντρέχω ὑμεῖς εἰς ὁ αὐτός ὁ ἀσωτία ἀνάχυσις βλασφημέω

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐν ᾧ ξενίζονται, μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες·

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν βλασφημοῦντες

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εν ω ξενιζονται μη συντρεχοντων υμων εις την αυτην της ασωτιας αναχυσιν βλασφημουντες

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εν ω ξενιζονται μη συντρεχοντων υμων εις την αυτην της ασωτιας αναχυσιν βλασφημουντες

Stephanus Textus Receptus 1550
εν ω ξενιζονται μη συντρεχοντων υμων εις την αυτην της ασωτιας αναχυσιν βλασφημουντες

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εν ω ξενιζονται, μη συντρεχοντων υμων εις την αυτην της ασωτιας αναχυσιν, βλασφημουντες·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εν ω ξενιζονται μη συντρεχοντων υμων εις την αυτην της ασωτιας αναχυσιν βλασφημουντες

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εν ω ξενιζονται μη συντρεχοντων υμων εις την αυτην της ασωτιας αναχυσιν βλασφημουντες

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
en hō xenizontai mē syntrechontōn hymōn eis tēn autēn tēs asōtias anachysin, blasphēmountes;

en ho xenizontai me syntrechonton hymon eis ten auten tes asotias anachysin, blasphemountes;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
en hō xenizontai mē syntrechontōn hymōn eis tēn autēn tēs asōtias anachysin, blasphēmountes;

en ho xenizontai me syntrechonton hymon eis ten auten tes asotias anachysin, blasphemountes;

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
en ō xenizontai mē suntrechontōn umōn eis tēn autēn tēs asōtias anachusin blasphēmountes

en O xenizontai mE suntrechontOn umOn eis tEn autEn tEs asOtias anachusin blasphEmountes

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
en ō xenizontai mē suntrechontōn umōn eis tēn autēn tēs asōtias anachusin blasphēmountes

en O xenizontai mE suntrechontOn umOn eis tEn autEn tEs asOtias anachusin blasphEmountes

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
en ō xenizontai mē suntrechontōn umōn eis tēn autēn tēs asōtias anachusin blasphēmountes

en O xenizontai mE suntrechontOn umOn eis tEn autEn tEs asOtias anachusin blasphEmountes

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
en ō xenizontai mē suntrechontōn umōn eis tēn autēn tēs asōtias anachusin blasphēmountes

en O xenizontai mE suntrechontOn umOn eis tEn autEn tEs asOtias anachusin blasphEmountes

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:4 Westcott/Hort - Transliterated
en ō xenizontai mē suntrechontōn umōn eis tēn autēn tēs asōtias anachusin blasphēmountes

en O xenizontai mE suntrechontOn umOn eis tEn autEn tEs asOtias anachusin blasphEmountes

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
en ō xenizontai mē suntrechontōn umōn eis tēn autēn tēs asōtias anachusin blasphēmountes

en O xenizontai mE suntrechontOn umOn eis tEn autEn tEs asOtias anachusin blasphEmountes

1 Péter 4:4 Hungarian: Karoli
A mi miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván.

De Petro 1 4:4 Esperanto
en kio ili miras, ke vi ne kuras kune kun ili en la saman superfluon de dibocxado, kaj ili kalumnias vin;

Toinen Pietarin kirje 4:4 Finnish: Bible (1776)
He oudoksuvat, ettette heidän kanssansa juokse samaan säädyttömän hekuman menoon, ja pilkkaavat.

1 Pierre 4:4 French: Darby
quoi ils trouvent etrange que vous ne couriez pas avec eux dans le meme bourbier de corruption, vous disant des injures;

1 Pierre 4:4 French: Louis Segond (1910)
Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient.

1 Pierre 4:4 French: Martin (1744)
Ce que [ces Gentils] trouvant fort étrange, ils vous blâment de ce que vous ne courez pas avec eux dans un même abandonnement de dissolution.

1 Petrus 4:4 German: Modernized
Das befremdet sie, daß ihr nicht mit ihnen laufet in dasselbige wüste, unordentliche Wesen, und lästern;

1 Petrus 4:4 German: Luther (1912)
Das befremdet sie, daß ihr nicht mit ihnen laufet in dasselbe wüste, unordentliche Wesen, und sie lästern;

1 Petrus 4:4 German: Textbibel (1899)
Darum sind sie befremdet, weil ihr nicht mitlauft im Strom des verlorenen Lebens, und lästern;

1 Pietro 4:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
Per la qual cosa trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza, e dicon male di voi.

1 Pietro 4:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Laonde ora essi stupiscono, come di cosa strana, che voi non concorrete ad una medesima strabocchevol dissoluzione; e ne bestemmiano.

1 PET 4:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Di dalam hal itu mereka itu memikirkan ganjil, bahwa kamu tiada mengikut menyertai mereka itu di dalam segala lubuk percabulan itu juga, sehingga mereka itu mengumpat kamu;

1 Peter 4:4 Kabyle: NT
Tura wehmen imi teṭṭaxṛem fell-asen ur tețțeddum ara deg webrid nsen i gețțawin ɣer nnger, daymi i kkaten deg-wen.

베드로전서 4:4 Korean
이러므로 너희가 저희와 함께 그런 극한 방탕에 달음질하지 아니하는 것을 저희가 이상히 여겨 비방하나

I Petri 4:4 Latin: Vulgata Clementina
In quo admirantur non concurrentibus vobis in eamdem luxuriæ confusionem, blasphemantes.

Pētera 1 vēstule 4:4 Latvian New Testament
Tāpēc viņi zaimodami brīnās, ka jūs nepiedalāties tanīs pašās nekrietnajās izlaidībās.

Pirmasis Petro laiðkas 4:4 Lithuanian
Todėl jiems stebėtina, kad jūs nebebėgate kartu su jais pasinerti į tą patį ištvirkimo potvynį, ir jie piktžodžiauja.

1 Peter 4:4 Maori
he mea hou tenei ki a ratou, ara to koutou kahore e rere tahi, e torere ki taua kino: a korero kino iho mo koutou:

1 Peters 4:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
derfor undrer de sig når I ikke renner med dem ut i den samme strøm av ryggesløshet, og spotter eder;

1 Pedro 4:4 Spanish: La Biblia de las Américas
Y en todo esto, se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan;

1 Pedro 4:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y en todo esto, se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y los insultan.

1 Pedro 4:4 Spanish: Reina Valera Gómez
En lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan;

1 Pedro 4:4 Spanish: Reina Valera 1909
En lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos:

1 Pedro 4:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y esto parece cosa extraña a los que os vituperan, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución;

1 Pedro 4:4 Bíblia King James Atualizada Português
Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade, e, por isso, vos caluniam.

1 Pedro 4:4 Portugese Bible
E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós;   

1 Petru 4:4 Romanian: Cornilescu
Deaceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaş potop de desfrîu, şi vă batjocoresc.

1-e Петра 4:4 Russian: Synodal Translation (1876)
почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними втом же распутстве, и злословят вас.

1-e Петра 4:4 Russian koi8r
почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас.

1 Peter 4:4 Shuar New Testament
Tura surimiatsuk yajauch T·rimiarmena nu iniaisa asakrumin, yaunchu atumjai nuna T·rin armia nu, "urukamtai iniaisara?" tusar yajauch ßujmatramprume.

1 Petrusbrevet 4:4 Swedish (1917)
varför de ock förundra sig och smäda eder, då I nu icke löpen med till samma liderlighetens pöl.

1 Petro 4:4 Swahili NT
Sasa, watu hao wasiomjua Mungu wanashangaa wanapoona kwamba hamwandamani nao tena katika hali ya kuishi vibaya, na hivyo wanawatukaneni.

1 Pedro 4:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ikinahahanga nila ang bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama:

Širawt ta tazzarat iktab Butros 4:4 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran ark aytedan win isimaklal sǝr-san as dasan-wǝr-tǝlkemam daɣ arak mazalan win taggin ǝmosnen ǝsǝssikǝy aggen daɣ tǝmazrǝyt, ǝqqiman amaran ɣaššadan-awan esǝm.

1 เปโตร 4:4 Thai: from KJV
เขาประหลาดใจที่บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ประพฤติเหลวไหลมากเหมือนอย่างเขา เขาก็กล่าวร้ายท่าน

1 Petrus 4:4 Turkish
İnanmayanlar, kendinizi onlarla birlikte aynı sefahat seline atmamanızı yadırgıyor, size sövüyorlar.

1 Петрово 4:4 Ukrainian: NT
Чим і дивують ся, що ви не біжете разом з ними на розлив розпусти, хулячи;

1 Peter 4:4 Uma New Testament
Toe pai' ema' -ni to ri'ulu mpokehele-koi apa' uma-pi nidohei-ra hewa ri'ulu mpobabehi gau' to babo' hante uma ria huka' -na. Toe pai' alaa-na raruge' -mokoi.

1 Phi-e-rô 4:4 Vietnamese (1934)
Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và gièm chê.

1 Peter 4:3
Top of Page
Top of Page