Mezmurlar 105
Turkish
1RABbe şükredin, Onu adıyla çağırın,
Halklara duyurun yaptıklarını!

2Onu ezgilerle, ilahilerle övün,
Bütün harikalarını anlatın!

3Kutsal adıyla övünün,
Sevinsin RABbe yönelenler!

4RABbe ve Onun gücüne bakın,
Durmadan Onun yüzünü arayın!

5Ey sizler, kulu İbrahimin soyu,
Seçtiği Yakupoğulları,
Onun yaptığı harikaları,
Olağanüstü işlerini
Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın!

6

7Tanrımız RAB Odur,
Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.

8O antlaşmasını,
Bin kuşak için verdiği sözü,
İbrahimle yaptığı antlaşmayı,
İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar.

9

10‹‹Hakkınıza düşen mülk olarak
Kenan ülkesini size vereceğim›› diyerek,
Bunu Yakup için bir kural,
İsraille sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı.

11

12O zaman bir avuç insandılar,
Sayıca az ve ülkeye yabancıydılar.

13Bir ulustan öbürüne,
Bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular.

14RAB kimsenin onları ezmesine izin vermedi,
Onlar için kralları bile payladı:

15‹‹Meshettiklerime dokunmayın,
Peygamberlerime kötülük etmeyin!›› dedi.

16Ülkeye kıtlık gönderdi,
Bütün yiyeceklerini yok etti.

17Önlerinden bir adam göndermişti,
Köle olarak satılan Yusuftu bu.

18Zincir vurup incittiler ayaklarını,
Demir halka geçirdiler boynuna,

19Söyledikleri gerçekleşinceye dek,
RABbin sözü onu sınadı.

20Kral adam gönderip Yusufu salıverdi,
Halklara egemen olan onu özgür kıldı.

21Onu kendi sarayının efendisi,
Bütün varlığının sorumlusu yaptı;

22Önderlerini istediği gibi eğitsin,
İleri gelenlerine akıl versin diye.

23O zaman İsrail Mısıra gitti,
Yakup Ham ülkesine yerleşti.

24RAB halkını alabildiğine çoğalttı,
Düşmanlarından sayıca artırdı onları.

25Sonunda tutumunu değiştirdi düşmanlarının:
Halkından tiksindiler,
Kullarına kurnazca davrandılar.

26Kulu Musayı,
Seçtiği Harunu gönderdi aralarına.

27Onlar gösterdiler RABbin belirtilerini,
Ham ülkesinde şaşılası işlerini.

28Karanlık gönderip ülkeyi karanlığa bürüdü RAB,
Çünkü Mısırlılar Onun sözlerine karşı gelmişti.

29Kana çevirdi sularını,
Öldürdü balıklarını.

30Ülkede kurbağalar kaynaştı
Krallarının odalarına kadar.

31RAB buyurunca sinek sürüleri,
Sivrisinekler üşüştü ülkenin her yanına.

32Dolu yağdırdı yağmur yerine,
Şimşekler çaktırdı ülkelerinde.

33Bağlarını, incir ağaçlarını vurdu,
Parçaladı ülkenin ağaçlarını.

34O buyurunca çekirgeler,
Sayısız yavrular kaynadı.

35Ülkenin bütün bitkilerini yediler,
Toprağın ürününü yiyip bitirdiler.

36RAB ülkede ilk doğanların hepsini,
İlk çocuklarını öldürdü.

37İsraillileri ülkeden altın ve gümüşle çıkardı,
Oymaklarından tek kişi bile tökezlemedi.

38Onlar gidince Mısır sevindi,
Çünkü İsrail korkusu çökmüştü Mısırın üzerine.

39RAB bulutu bir örtü gibi yaydı üzerlerine,
Gece ateş verdi yollarını aydınlatsın diye.

40İstediler, bıldırcın gönderdi,
Göksel ekmekle doyurdu karınlarını.

41Kayayı yardı, sular fışkırdı,
Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı.

42Çünkü kutsal sözünü,
Kulu İbrahime verdiği sözü anımsadı.

43Halkını sevinç içinde,
Seçtiklerini sevinç çığlıklarıyla ülkeden çıkardı.

44Ulusların topraklarını verdi onlara.
Halkların emeğini miras aldılar;

45Kurallarını yerine getirsinler,
Yasalarına uysunlar diye.
RAB'be övgüler sunun!Turkish

Bible Hub

Psalm 104
Top of Page
Top of Page