Matthew 27:60
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5087 [e]ἔθηκεν
ethēken
placedV-AIA-3S
846 [e]αὐτὸ
auto
itPPro-AN3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
2537 [e]καινῷ
kainō
newAdj-DNS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
3419 [e]μνημείῳ
mnēmeiō
tomb,N-DNS
3739 [e]
ho
whichRelPro-ANS
2998 [e]ἐλατόμησεν
elatomēsen
he had cutV-AIA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
4073 [e]πέτρᾳ,
petra
rock;N-DFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4351 [e]προσκυλίσας
proskylisas
having rolledV-APA-NMS
3037 [e]λίθον
lithon
a stoneN-AMS
3173 [e]μέγαν
megan
greatAdj-AMS
3588 [e]τῇ
to theArt-DFS
2374 [e]θύρᾳ
thyra
doorN-DFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
3419 [e]μνημείου
mnēmeiou
tomb,N-GNS
565 [e]ἀπῆλθεν.
apēlthen
he went away.V-AIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:60 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:60 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:60 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:60 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ· καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου, ἀπῆλθεν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:60 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:60 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:60 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ· καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου, ἀπῆλθεν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:60 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν

Matthew 27:60 Hebrew Bible
וישימה בקבר החדש אשר חצב לו בסלע ויגל אבן גדולה על פתח הקבר וילך לו׃

Matthew 27:60 Aramaic NT: Peshitta
ܘܤܡܗ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܚܕܬܐ ܕܝܠܗ ܕܢܩܝܪ ܒܟܐܦܐ ܘܥܓܠܘ ܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܐܪܡܝܘ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܘܐܙܠܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock; and he rolled a large stone against the entrance of the tomb and went away.

King James Bible
And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed.

Holman Christian Standard Bible
and placed it in his new tomb, which he had cut into the rock. He left after rolling a great stone against the entrance of the tomb.
Treasury of Scripture Knowledge

in his.

Isaiah 53:9 And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; …

a great.

Matthew 27:66 So they went, and made the sepulcher sure, sealing the stone, and …

Matthew 28:2 And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord …

Mark 16:3,4 And they said among themselves, Who shall roll us away the stone …

Luke 24:2 And they found the stone rolled away from the sepulcher.

John 20:1 The first day of the week comes Mary Magdalene early, when it was …

Links
Matthew 27:60Matthew 27:60 NIVMatthew 27:60 NLTMatthew 27:60 ESVMatthew 27:60 NASBMatthew 27:60 KJVMatthew 27:60 Bible AppsMatthew 27:60 Biblia ParalelaMatthew 27:60 Chinese BibleMatthew 27:60 French BibleMatthew 27:60 German BibleBible Hub
Matthew 27:59
Top of Page
Top of Page