Matthew 26:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Τῇ
On theArt-DFS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
4413 [e]πρώτῃ
prōtē
first [day]Adj-DFS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GNP
106 [e]ἀζύμων
azymōn
unleavened [bread],Adj-GNP
4334 [e]προσῆλθον
prosēlthon
cameV-AIA-3P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciplesN-NMP
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
2424 [e]Ἰησοῦ
Iēsou
to Jesus,N-DMS
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
4226 [e]Ποῦ
Pou
WhereAdv
2309 [e]θέλεις
theleis
wish you [that]V-PIA-2S
2090 [e]ἑτοιμάσωμέν
hetoimasōmen
we should prepareV-ASA-1P
4771 [e]σοι
soi
for YouPPro-D2S
5315 [e]φαγεῖν
phagein
to eatV-ANA
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3957 [e]πάσχα;
pascha
Passover?N-ANS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:17 Greek NT: Nestle 1904
Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες αὐτῷ, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσομέν σοι φαγεῖν τὸ Πάσχα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες αὐτῷ· Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες· ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες, αὐτῷ, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες αὐτῷ Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα

Matthew 26:17 Hebrew Bible
ויהי בראשון לחג המצות ויגשו התלמידים אל ישוע לאמר באי זה מקום תחפץ כי נכין לך לאכל את הפסח׃

Matthew 26:17 Aramaic NT: Peshitta
ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܕܦܛܝܪܐ ܩܪܒܘ ܬܠܡܝܕܐ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܐܝܟܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܢܛܝܒ ܠܟ ܕܬܠܥܤ ܦܨܚܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now on the first day of Unleavened Bread the disciples came to Jesus and asked, "Where do You want us to prepare for You to eat the Passover?"

King James Bible
Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?

Holman Christian Standard Bible
On the first day of Unleavened Bread the disciples came to Jesus and asked, "Where do You want us to prepare the Passover so You may eat it?"
Treasury of Scripture Knowledge

the first.

Exodus 12:6,18-20 And you shall keep it up until the fourteenth day of the same month…

Exodus 13:6-8 Seven days you shall eat unleavened bread, and in the seventh day …

Leviticus 23:5,6 In the fourteenth day of the first month at even is the LORD's passover…

Numbers 28:16,17 And in the fourteenth day of the first month is the passover of the LORD…

Deuteronomy 16:1-4 Observe the month of Abib, and keep the passover to the LORD your God…

Mark 14:12 And the first day of unleavened bread, when they killed the passover, …

Luke 22:7 Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.

Where.

Matthew 3:15 And Jesus answering said to him, Suffer it to be so now: for thus …

Matthew 17:24,25 And when they were come to Capernaum, they that received tribute …

Luke 22:8,9 And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, …

Links
Matthew 26:17Matthew 26:17 NIVMatthew 26:17 NLTMatthew 26:17 ESVMatthew 26:17 NASBMatthew 26:17 KJVMatthew 26:17 Bible AppsMatthew 26:17 Biblia ParalelaMatthew 26:17 Chinese BibleMatthew 26:17 French BibleMatthew 26:17 German BibleBible Hub
Matthew 26:16
Top of Page
Top of Page