Matthew 21:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]λέγων
legōn
sayingV-PPA-NMS
846 [e]αὐτοῖς
autois
to them,PPro-DM3P
4198 [e]Πορεύεσθε
Poreuesthe
GoV-PMM/P-2P
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2968 [e]κώμην
kōmēn
villageN-AFS
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
2713 [e]κατέναντι
katenanti
in frontPrep
4771 [e]ὑμῶν,
hymōn
of you,PPro-G2P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2112 [e]εὐθέως*
eutheōs
immediatelyAdv
2147 [e]εὑρήσετε
heurēsete
you will findV-FIA-2P
3688 [e]ὄνον
onon
a donkeyN-AFS
1210 [e]δεδεμένην
dedemenēn
having been tied,V-RPM/P-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4454 [e]πῶλον
pōlon
a coltN-AMS
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
846 [e]αὐτῆς·
autēs
her;PPro-GF3S
3089 [e]λύσαντες
lysantes
having untied [them],V-APA-NMP
71 [e]ἀγάγετέ
agagete
bring [them]V-AMA-2P
1473 [e]μοι.
moi
to Me.PPro-D1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:2 Greek NT: Nestle 1904
λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ' αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς / εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ' αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
λέγων αὐτοῖς, Πορεύθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην, καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγων αὐτοῖς· Πορεύεθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγων αὐτοῖς· πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγων αὐτοῖς, Πορεύθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην, καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγων αὐτοῖς, Πορεύθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ' αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι

Matthew 21:2 Hebrew Bible
ויאמר אליהם לכו אל הכפר אשר ממולכם שם תמצאו אתון אסורה ועיר עמה התירו אתם והביאו אלי׃

Matthew 21:2 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܠܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܕܠܩܘܒܠܟܘܢ ܘܡܚܕܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܡܪܐ ܕܐܤܝܪܐ ܘܥܝܠܐ ܥܡܗ ܫܪܘ ܐܝܬܘ ܠܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied there and a colt with her; untie them and bring them to Me.

King James Bible
Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.

Holman Christian Standard Bible
telling them, "Go into the village ahead of you. At once you will find a donkey tied there, and a colt with her. Untie them and bring them to Me.
Treasury of Scripture Knowledge

Matthew 26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say to him, The …

Mark 11:2,3 And said to them, Go your way into the village over against you: …

Mark 14:13-16 And he sends forth two of his disciples, and said to them, Go you …

Luke 19:30-32 Saying, Go you into the village over against you; in the which at …

John 2:5-8 His mother said to the servants, Whatever he said to you, do it…

Links
Matthew 21:2Matthew 21:2 NIVMatthew 21:2 NLTMatthew 21:2 ESVMatthew 21:2 NASBMatthew 21:2 KJVMatthew 21:2 Bible AppsMatthew 21:2 Biblia ParalelaMatthew 21:2 Chinese BibleMatthew 21:2 French BibleMatthew 21:2 German BibleBible Hub
Matthew 21:1
Top of Page
Top of Page