Matthew 17:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
2597 [e]καταβαινόντων
katabainontōn
[as] were descendingV-PPA-GMP
846 [e]αὐτῶν
autōn
theyPPro-GM3P
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
3735 [e]ὄρους
orous
mountain,N-GNS
1781 [e]ἐνετείλατο
eneteilato
instructedV-AIM-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
themPPro-DM3P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
3367 [e]Μηδενὶ
Mēdeni
To no oneAdj-DMS
3004 [e]εἴπητε
eipēte
tellV-ASA-2P
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3705 [e]ὅραμα
horama
vision,N-ANS
2193 [e]ἕως
heōs
untilPrep
3739 [e]οὗ
hou
thatRelPro-GMS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]Υἱὸς
Huios
SonN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
444 [e]ἀνθρώπου
anthrōpou
of ManN-GMS
1537 [e]ἐκ
ek
out fromPrep
3498 [e]νεκρῶν
nekrōn
[the] deadAdj-GMP
1453 [e]ἐγερθῇ.
egerthē
is risen.V-ASP-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:9 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα, ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα, ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ

Matthew 17:9 Hebrew Bible
וברדתם מן ההר צוה ישוע אתם לאמר לא תגידו לאיש את דבר המראה עד אם קם בן האדם מעם המתים׃

Matthew 17:9 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܢܚܬܝܢ ܡܢ ܛܘܪܐ ܦܩܕ ܐܢܘܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܥܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ܬܐܡܪܘܢ ܚܙܘܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܕܢܩܘܡ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܡܢ ܡܝܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
As they were coming down from the mountain, Jesus commanded them, saying, "Tell the vision to no one until the Son of Man has risen from the dead."

King James Bible
And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead.

Holman Christian Standard Bible
As they were coming down from the mountain, Jesus commanded them, "Don't tell anyone about the vision until the Son of Man is raised from the dead."
Treasury of Scripture Knowledge

Jesus.

Matthew 16:20 Then charged he his disciples that they should tell no man that he …

Mark 8:30 And he charged them that they should tell no man of him.

Mark 9:9,10 And as they came down from the mountain, he charged them that they …

Luke 8:56 And her parents were astonished: but he charged them that they should …

Luke 9:21,22 And he straightly charged them, and commanded them to tell no man that thing…

until.

Matthew 17:23 And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. …

Matthew 16:21 From that time forth began Jesus to show to his disciples, how that …

Luke 18:33,34 And they shall whip him, and put him to death: and the third day …

Luke 24:46,47 And said to them, Thus it is written, and thus it behooved Christ …

Links
Matthew 17:9Matthew 17:9 NIVMatthew 17:9 NLTMatthew 17:9 ESVMatthew 17:9 NASBMatthew 17:9 KJVMatthew 17:9 Bible AppsMatthew 17:9 Biblia ParalelaMatthew 17:9 Chinese BibleMatthew 17:9 French BibleMatthew 17:9 German BibleBible Hub
Matthew 17:8
Top of Page
Top of Page