Matthew 12:38
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5119 [e]Τότε
Tote
ThenAdv
611 [e]ἀπεκρίθησαν
apekrithēsan
answeredV-AIP-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
himPPro-DM3S
5100 [e]τινες
tines
someIPro-NMP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
1122 [e]γραμματέων
grammateōn
scribesN-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5330 [e]Φαρισαίων
Pharisaiōn
Pharisees,N-GMP
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
1320 [e]Διδάσκαλε,
Didaskale
Teacher,N-VMS
2309 [e]θέλομεν
thelomen
we wishV-PIA-1P
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
4771 [e]σοῦ
sou
YouPPro-G2S
4592 [e]σημεῖον
sēmeion
a signN-ANS
3708 [e]ἰδεῖν.
idein
to see.V-ANA

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:38 Greek NT: Nestle 1904
Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:38 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:38 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:38 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε ἀπεκρίθησάν τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, λέγοντες, Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:38 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τότε ἀπεκρίθησάν τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες· Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:38 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:38 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Τότε ἀπεκρίθησάν τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, λέγοντες, Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:38 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τότε ἀπεκρίθησαν τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες Διδάσκαλε θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν

Matthew 12:38 Hebrew Bible
ויענו מן הסופרים והפרושים ויאמרו רבי חפצנו לראות אות מידך׃

Matthew 12:38 Aramaic NT: Peshitta
ܗܝܕܝܢ ܥܢܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܤܦܪܐ ܘܡܢ ܦܪܝܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܠܦܢܐ ܨܒܝܢ ܚܢܢ ܕܢܚܙܐ ܡܢܟ ܐܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then some of the scribes and Pharisees said to Him, "Teacher, we want to see a sign from You."

King James Bible
Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee.

Holman Christian Standard Bible
Then some of the scribes and Pharisees said to Him, "Teacher, we want to see a sign from You."
Treasury of Scripture Knowledge

Master.

Matthew 16:1-4 The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired …

Mark 8:11,12 And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking …

Luke 11:16,29 And others, tempting him, sought of him a sign from heaven…

John 2:18 Then answered the Jews and said to him, What sign show you to us, …

John 4:48 Then said Jesus to him, Except you see signs and wonders, you will not believe.

1 Corinthians 1:22 For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:

Links
Matthew 12:38Matthew 12:38 NIVMatthew 12:38 NLTMatthew 12:38 ESVMatthew 12:38 NASBMatthew 12:38 KJVMatthew 12:38 Bible AppsMatthew 12:38 Biblia ParalelaMatthew 12:38 Chinese BibleMatthew 12:38 French BibleMatthew 12:38 German BibleBible Hub
Matthew 12:37
Top of Page
Top of Page