Mark 9:45
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
4228 [e]πούς
pous
footN-NMS
4771 [e]σου
sou
of youPPro-G2S
4624 [e]σκανδαλίζῃ
skandalizē
should cause to stumbleV-PSA-3S
4771 [e]σε,
se
you,PPro-A2S
609 [e]ἀπόκοψον
apokopson
cut offV-AMA-2S
846 [e]αὐτόν·
auton
it;PPro-AM3S
2570 [e]καλόν
kalon
betterAdj-NNS
1510 [e]ἐστίν
estin
it isV-PIA-3S
4771 [e]σε
se
for youPPro-A2S
1525 [e]εἰσελθεῖν
eiselthein
to enterV-ANA
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
2222 [e]ζωὴν
zōēn
lifeN-AFS
5560 [e]χωλὸν,
chōlon
lame,Adj-AMS
2228 [e]
ē
thanConj
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
1417 [e]δύο
dyo
twoAdj-AMP
4228 [e]πόδας
podas
feetN-AMP
2192 [e]ἔχοντα
echonta
having,V-PPA-AMS
906 [e]βληθῆναι
blēthēnai
to be castV-ANP
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
1067 [e]γέενναν.
geennan
hell.N-AFS
1519 [e]⧼εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4442 [e]πῦρ
pyr
fireN-NNS
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
762 [e]ἄσβεστον⧽,
asbeston
unquenchable,Adj-ANS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:45 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν· καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:45 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν· καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:45 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν· καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:45 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν· καλόν ἐστίν σοι εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον,

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:45 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον,

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:45 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν· καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:45 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν· καλόν ἐστί σοι εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον,

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:45 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε ἀπόκοψον αὐτόν· καλόν ἐστίν σοι εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον,

Mark 9:45 Hebrew Bible
ואם רגלך תכשילך קצץ אתה טוב לך לבוא פסח לחיים מהיות לך שתי רגלים ותשלך לגיהנם אל האש אשר לא תכבה׃

Mark 9:45 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢ ܪܓܠܟ ܡܟܫܠܐ ܠܟ ܦܤܘܩܝܗ ܦܩܚ ܗܘ ܠܟ ܕܬܥܘܠ ܠܚܝܐ ܚܓܝܤܐ ܐܘ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܬܪܬܝܢ ܪܓܠܝܢ ܬܦܠ ܒܓܗܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"If your foot causes you to stumble, cut it off; it is better for you to enter life lame, than, having your two feet, to be cast into hell,

King James Bible
And if thy foot offend thee, cut it off: it is better for thee to enter halt into life, than having two feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched:

Holman Christian Standard Bible
And if your foot causes your downfall, cut it off. It is better for you to enter life lame than to have two feet and be thrown into hell-- the unquenchable fire,
Treasury of Scripture Knowledge

Mark 9:43,44 And if your hand offend you, cut it off: it is better for you to …

Links
Mark 9:45Mark 9:45 NIVMark 9:45 NLTMark 9:45 ESVMark 9:45 NASBMark 9:45 KJVMark 9:45 Bible AppsMark 9:45 Biblia ParalelaMark 9:45 Chinese BibleMark 9:45 French BibleMark 9:45 German BibleBible Hub
Mark 9:44
Top of Page
Top of Page