Mark 3:35
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3739 [e]ὃς
hos
WhoeverRelPro-NMS
1063 [e]‹γὰρ›
gar
forConj
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
4160 [e]ποιήσῃ
poiēsē
shall doV-ASA-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2307 [e]θέλημα
thelēma
willN-ANS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ,
Theou
of God,N-GMS
3778 [e]οὗτος
houtos
heDPro-NMS
80 [e]ἀδελφός
adelphos
brotherN-NMS
1473 [e]μου
mou
of Me,PPro-G1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
79 [e]ἀδελφὴ
adelphē
sister,N-NFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3384 [e]μήτηρ
mētēr
motherN-NFS
1510 [e]ἐστίν.
estin
is.V-PIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:35 Greek NT: Nestle 1904
ὃς ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:35 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὃς ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:35 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὃς [γὰρ] ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:35 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή μου καὶ μήτηρ ἐστίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:35 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή μου καὶ μήτηρ ἐστί.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:35 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὃς ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:35 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή μου καὶ μήτηρ ἐστί.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:35 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ μου καὶ μήτηρ ἐστίν


Mark 3:35 Hebrew Bible
כי כל אשר יעשה רצון האלהים הוא אחי ואחותי ואמי׃

Mark 3:35 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢ ܕܢܥܒܕ ܓܝܪ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘܝܘ ܐܚܝ ܘܚܬܝ ܘܐܡܝ ܀ ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܟܢܫܐ ܤܓܝܐܐ ܐܝܟ ܕܢܤܩ ܢܬܒ ܠܗ ܒܤܦܝܢܬܐ ܒܝܡܐ ܘܟܠܗ ܟܢܫܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For whoever does the will of God, he is My brother and sister and mother."

King James Bible
For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother.

Holman Christian Standard Bible
Whoever does the will of God is My brother and sister and mother."
Treasury of Scripture Knowledge

do.

Matthew 7:21 Not every one that said to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom …

John 7:17 If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether …

James 1:25 But whoever looks into the perfect law of liberty, and continues …

1 John 2:17 And the world passes away, and the lust thereof: but he that does …

1 John 3:22,23 And whatever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, …

Links
Mark 3:35Mark 3:35 NIVMark 3:35 NLTMark 3:35 ESVMark 3:35 NASBMark 3:35 KJVMark 3:35 Bible AppsMark 3:35 Biblia ParalelaMark 3:35 Chinese BibleMark 3:35 French BibleMark 3:35 German BibleBible Hub
Mark 3:34
Top of Page
Top of Page