Luke 19:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
5217 [e]Ὑπάγετε
Hypagete
GoV-PMA-2P
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2713 [e]κατέναντι
katenanti
aheadAdv
2968 [e]κώμην,
kōmēn
village,N-AFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3739 [e]
whichRelPro-DFS
1531 [e]εἰσπορευόμενοι
eisporeuomenoi
enteringV-PPM/P-NMP
2147 [e]εὑρήσετε
heurēsete
you will findV-FIA-2P
4454 [e]πῶλον
pōlon
a coltN-AMS
1210 [e]δεδεμένον,
dedemenon
having been tied,V-RPM/P-AMS
1909 [e]ἐφ’
eph’
onPrep
3739 [e]ὃν
hon
whichRelPro-AMS
3762 [e]οὐδεὶς
oudeis
no oneAdj-NMS
4455 [e]πώποτε
pōpote
ever yetAdv
444 [e]ἀνθρώπων
anthrōpōn
of menN-GMP
2523 [e]ἐκάθισεν,
ekathisen
has sat;V-AIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3089 [e]λύσαντες
lysantes
having untiedV-APA-NMP
846 [e]αὐτὸν
auton
it,PPro-AM3S
71 [e]ἀγάγετε.
agagete
bring [it].V-AMA-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:30 Greek NT: Nestle 1904
λέγων Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγων Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ' ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγων Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ' ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
εἰπών, Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην· ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν· λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰπών· Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισε· λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰπών· ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰπών, Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην· ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισε· λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰπὼν, Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ' ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε

Luke 19:30 Hebrew Bible
לכו אל הכפר אשר ממולנו והיה בבואכם שמה תמצאו עיר אסור אשר לא ישב עליו אדם עד עתה התירו אתו והביאו׃

Luke 19:30 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܠܩܪܝܬܐ ܗܝ ܕܠܩܘܒܠܢ ܘܟܕ ܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܗܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܝܠܐ ܕܐܤܝܪ ܕܐܢܫ ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܪܟܒ ܥܠܘܗܝ ܫܪܘ ܐܝܬܐܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
saying, "Go into the village ahead of you; there, as you enter, you will find a colt tied on which no one yet has ever sat; untie it and bring it here.

King James Bible
Saying, Go ye into the village over against you; in the which at your entering ye shall find a colt tied, whereon yet never man sat: loose him, and bring him hither.

Holman Christian Standard Bible
and said, "Go into the village ahead of you. As you enter it, you will find a young donkey tied there, on which no one has ever sat. Untie it and bring it here.
Treasury of Scripture Knowledge

Luke 19:32 And they that were sent went their way, and found even as he had said to them.

Luke 22:8-13 And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, …

1 Samuel 10:2-9 When you are departed from me to day, then you shall find two men …

John 14:29 And now I have told you before it come to pass, that, when it is …

Links
Luke 19:30Luke 19:30 NIVLuke 19:30 NLTLuke 19:30 ESVLuke 19:30 NASBLuke 19:30 KJVLuke 19:30 Bible AppsLuke 19:30 Biblia ParalelaLuke 19:30 Chinese BibleLuke 19:30 French BibleLuke 19:30 German BibleBible Hub
Luke 19:29
Top of Page
Top of Page