John 4:14 Greek Text Analysis
John 4:14
Text Analysis
Strong'sTransliterationGreekEnglishMorphology
3739 [e]hosὃςwhoeverRelPro-NMS
1161 [e]d’δ’howeverConj
302 [e]anἂνanyhowPrtcl
4095 [e]piēπίῃmight drinkV-ASA-3S
1537 [e]ekἐκofPrep
3588 [e]touτοῦtheArt-GNS
5204 [e]hydatosὕδατοςwaterN-GNS
3739 [e]houοὗthatRelPro-GNS
1473 [e]egōἐγὼIPPro-N1S
1325 [e]dōsōδώσωwill giveV-FIA-1S
846 [e]autōαὐτῷ,him,PPro-DM3S
3756 [e]ouοὐneverAdv
3361 [e]μὴnotAdv
1372 [e]dipsēseiδιψήσειwill thirst,V-FIA-3S
1519 [e]eisεἰςforPrep
3588 [e]tonτὸνtheArt-AMS
165 [e]aiōnaαἰῶνα,age.N-AMS
235 [e]allaἀλλὰbutConj
3588 [e]toτὸtheArt-NNS
5204 [e]hydōrὕδωρwaterN-NNS
3739 [e]hothatRelPro-ANS
1325 [e]dōsōδώσωI will giveV-FIA-1S
846 [e]autōαὐτῷto himPPro-DM3S
1096 [e]genēsetaiγενήσεταιwill becomeV-FIM-3S
1722 [e]enἐνinPrep
846 [e]autōαὐτῷhimPPro-DM3S
4077 [e]pēgēπηγὴa springN-NFS
5204 [e]hydatosὕδατοςof water,N-GNS
242 [e]hallomenouἁλλομένουwelling upV-PPM/P-GNS
1519 [e]eisεἰςintoPrep
2222 [e]zōēnζωὴνlifeN-AFS
166 [e]aiōnionαἰώνιον.eternal.Adj-AFS
Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:14 Greek NT: Nestle 1904
ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὃς δ' ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὃς δ' ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα· ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ ἐγὼ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα· ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὃς δ' ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον

John 4:14 Hebrew Bible
ואשר ישתה מן המים אשר אנכי נתן לו לא יצמא לעולם כי המים אשר אתן לו יהיו בקרבו למקור מים נבעים לחיי העולמים׃

John 4:14 Aramaic NT: Peshitta
ܟܠ ܕܝܢ ܕܢܫܬܐ ܡܢ ܡܝܐ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܠܗ ܠܐ ܢܨܗܐ ܠܥܠܡ ܐܠܐ ܡܝܐ ܗܢܘܢ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗ ܢܗܘܘܢ ܒܗ ܡܥܝܢܐ ܕܡܝܐ ܕܢܒܥܝܢ ܠܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܀

Latin: Biblia Sacra Vulgata
sed aqua quam dabo ei fiet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam

Parallel Verses
New American Standard Bible
but whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst; but the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life."

King James Bible
But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.

Holman Christian Standard Bible
But whoever drinks from the water that I will give him will never get thirsty again--ever! In fact, the water I will give him will become a well of water springing up within him for eternal life.""
Treasury of Scripture Knowledge

shall never.

John 6:35,58 And Jesus said to them, I am the bread of life: he that comes to …

John 11:26 And whoever lives and believes in me shall never die. Believe you this?

John 17:2,3 As you have given him power over all flesh, that he should give eternal …

Isaiah 49:10 They shall not hunger nor thirst; neither shall the heat nor sun …

Romans 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life …

Revelation 7:16 They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall …

shall be.

John 7:38,39 He that believes on me, as the scripture has said, out of his belly …

John 10:10 The thief comes not, but for to steal, and to kill, and to destroy: …

John 14:16-19 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, …

Romans 5:21 That as sin has reigned to death, even so might grace reign through …

Romans 8:16,17 The Spirit itself bears witness with our spirit, that we are the …

2 Corinthians 1:22 Who has also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts.

Ephesians 1:13,14 In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, …

Ephesians 4:30 And grieve not the holy Spirit of God, whereby you are sealed to …

1 Peter 1:22 Seeing you have purified your souls in obeying the truth through …

1 John 5:20 And we know that the Son of God is come, and has given us an understanding, …

Links
John 4:14John 4:14 NIVJohn 4:14 NLTJohn 4:14 ESVJohn 4:14 NASBJohn 4:14 KJVJohn 4:14 Bible AppsJohn 4:14 Biblia ParalelaJohn 4:14 Chinese BibleJohn 4:14 French BibleJohn 4:14 German BibleBible Hub
John 4:13
Top of Page
Top of Page