John 13:38
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀποκρίνεται
apokrinetai
AnsweredV-PIM/P-3S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
3588 [e]Τὴν
Tēn
TheArt-AFS
5590 [e]ψυχήν
psychēn
lifeN-AFS
4771 [e]σου
sou
of youPPro-G2S
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
forPrep
1473 [e]ἐμοῦ
emou
MePPro-G1S
5087 [e]θήσεις;
thēseis
will you lay down?V-FIA-2S
281 [e]ἀμὴν
amēn
Truly,Heb
281 [e]ἀμὴν
amēn
truly,Heb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]σοι,
soi
to you,PPro-D2S
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
220 [e]ἀλέκτωρ
alektōr
[the] roosterN-NMS
5455 [e]φωνήσῃ
phōnēsē
will crow,V-ASA-3S
2193 [e]ἕως
heōs
untilPrep
3739 [e]οὗ
hou
thatRelPro-GMS
720 [e]ἀρνήσῃ
arnēsē
you will denyV-FIM-2S
1473 [e]με
me
MePPro-A1S
5151 [e]τρίς.
tris
three times.AdvGreek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:38 Greek NT: Nestle 1904
ἀποκρίνεται Ἰησοῦς Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:38 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀποκρίνεται Ἰησοῦς Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:38 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀποκρίνεται Ἰησοῦς Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:38 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Tὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀπαρνήσῃ με τρίς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:38 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις! ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσει ἕως οὗ ἀπαρνήσῃ με τρίς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:38 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀποκρίνεται Ἰησοῦς· τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:38 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσει ἕως οὗ ἀπαρνήσῃ με τρίς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:38 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσει ἕως οὗ ἀπαρνήσῃ με τρίς


John 13:38 Hebrew Bible
ויען אתו ישוע הכי תתן נפשך בעד נפשי אמן אמן אני אמר לך בטרם יקרא התרנגל תכחש בי שלש פעמים׃

John 13:38 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܢܦܫܟ ܚܠܦܝ ܤܐܡ ܐܢܬ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܠܐ ܢܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ ܥܕܡܐ ܕܬܟܦܘܪ ܒܝ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus answered, "Will you lay down your life for Me? Truly, truly, I say to you, a rooster will not crow until you deny Me three times.

King James Bible
Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not crow, till thou hast denied me thrice.

Holman Christian Standard Bible
Jesus replied, "Will you lay down your life for Me? I assure you: A rooster will not crow until you have denied Me three times.
Treasury of Scripture Knowledge

Wilt.

Proverbs 16:18 Pride goes before destruction, and an haughty spirit before a fall.

Proverbs 28:26 He that trusts in his own heart is a fool: but whoever walks wisely, …

Proverbs 29:23 A man's pride shall bring him low: but honor shall uphold the humble in spirit.

1 Corinthians 10:12 Why let him that thinks he stands take heed lest he fall.

The cock.

John 18:16,17,25-27 But Peter stood at the door without. Then went out that other disciple, …

Matthew 26:34,69-75 Jesus said to him, Truly I say to you, That this night, before the …

Mark 14:30,66-72 And Jesus said to him, Truly I say to you, That this day, even in …

Luke 22:34,56-62 And he said, I tell you, Peter, the cock shall not crow this day, …

Links
John 13:38John 13:38 NIVJohn 13:38 NLTJohn 13:38 ESVJohn 13:38 NASBJohn 13:38 KJVJohn 13:38 Bible AppsJohn 13:38 Biblia ParalelaJohn 13:38 Chinese BibleJohn 13:38 French BibleJohn 13:38 German BibleBible Hub
John 13:37
Top of Page
Top of Page