John 13:37
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγει
legei
SaysV-PIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to HimPPro-DM3S
3588 [e]‹ὁ›
ho
- Art-NMS
4074 [e]Πέτρος
Petros
Peter,N-NMS
2962 [e]Κύριε,
Kyrie
Lord,N-VMS
1223 [e]διὰ
dia
because ofPrep
5101 [e]τί
ti
whyIPro-ANS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1410 [e]δύναμαί
dynamai
am I ableV-PIM/P-1S
4771 [e]σοι
soi
YouPPro-D2S
190 [e]ἀκολουθῆσαι
akolouthēsai
to followV-ANA
737 [e]ἄρτι;
arti
presently?Adv
3588 [e]τὴν
tēn
TheArt-AFS
5590 [e]ψυχήν
psychēn
lifeN-AFS
1473 [e]μου
mou
of mePPro-G1S
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
forPrep
4771 [e]σοῦ
sou
YouPPro-G2S
5087 [e]θήσω.
thēsō
I will lay down.V-FIA-1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:37 Greek NT: Nestle 1904
λέγει αὐτῷ Πέτρος Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:37 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθεῖν ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:37 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθεῖν / ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:37 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει αὐτῷ Πέτρος, Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; Tὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:37 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· Κύριε, διατί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:37 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγει αὐτῷ Πέτρος· κύριε, διατί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:37 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κύριε, διατί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:37 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος Κύριε διατί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω

John 13:37 Hebrew Bible
ויאמר אליו פטרוס מדוע לא אוכל עתה ללכת אחריך הן נפשי בעד נפשך אתן׃

John 13:37 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܡܪܝ ܠܡܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܬܐ ܒܬܪܟ ܗܫܐ ܢܦܫܝ ܚܠܦܝܟ ܤܐܡ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Peter said to Him, "Lord, why can I not follow You right now? I will lay down my life for You."

King James Bible
Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake.

Holman Christian Standard Bible
Lord," Peter asked, "why can't I follow You now? I will lay down my life for You!"
Treasury of Scripture Knowledge

why.

John 21:15 So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of …

Matthew 26:31-35 Then said Jesus to them, All you shall be offended because of me …

Mark 14:27-31 And Jesus said to them, All you shall be offended because of me this …

Luke 22:31-34 And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has desired to have …

Acts 20:24 But none of these things move me, neither count I my life dear to …

Acts 21:13 Then Paul answered, What mean you to weep and to break my heart? …

Links
John 13:37John 13:37 NIVJohn 13:37 NLTJohn 13:37 ESVJohn 13:37 NASBJohn 13:37 KJVJohn 13:37 Bible AppsJohn 13:37 Biblia ParalelaJohn 13:37 Chinese BibleJohn 13:37 French BibleJohn 13:37 German BibleBible Hub
John 13:36
Top of Page
Top of Page