John 1:31
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2504 [e]κἀγὼ
kagō
And IPPro-N1S
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1492 [e]ᾔδειν
ēdein
knewV-LIA-1S
846 [e]αὐτόν,
auton
Him;PPro-AM3S
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
5319 [e]φανερωθῇ
phanerōthē
He might be revealedV-ASP-3S
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
2474 [e]Ἰσραὴλ,
Israēl
to Israel,N-DMS
1223 [e]διὰ
dia
because ofPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
this,DPro-ANS
2064 [e]ἦλθον
ēlthon
cameV-AIA-1S
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
1722 [e]ἐν
en
withPrep
5204 [e]ὕδατι
hydati
waterN-DNS
907 [e]βαπτίζων.
baptizōn
baptizing.V-PPA-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:31 Greek NT: Nestle 1904
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:31 Greek NT: Westcott and Hort 1881
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:31 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:31 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Κἀγὼ οὐκ ᾒδειν αὐτόν· ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:31 Greek NT: Greek Orthodox Church
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:31 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:31 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν· ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:31 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων

John 1:31 Hebrew Bible
ואני לא ידעתיו כי אם בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבל במים׃

John 1:31 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܠܗ ܐܠܐ ܕܢܬܝܕܥ ܠܐܝܤܪܝܠ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܝܬ ܐܢܐ ܕܒܡܝܐ ܐܥܡܕ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"I did not recognize Him, but so that He might be manifested to Israel, I came baptizing in water."

King James Bible
And I knew him not: but that he should be made manifest to Israel, therefore am I come baptizing with water.

Holman Christian Standard Bible
I didn't know Him, but I came baptizing with water so He might be revealed to Israel."
Treasury of Scripture Knowledge

I knew.

John 1:33 And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the …

Luke 1:80 And the child grew, and waxed strong in spirit, and was in the deserts …

Luke 2:39-42 And when they had performed all things according to the law of the …

but.

John 1:7 The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all …

Isaiah 40:3-5 The voice of him that cries in the wilderness, Prepare you the way …

Malachi 3:1 Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before …

Malachi 4:2-5 But to you that fear my name shall the Sun of righteousness arise …

Luke 1:17,76-79 And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn …

therefore.

Matthew 3:6 And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.

Mark 1:3-5 The voice of one crying in the wilderness, Prepare you the way of …

Luke 3:3,4 And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism …

Acts 19:4 Then said Paul, John truly baptized with the baptism of repentance, …

Links
John 1:31John 1:31 NIVJohn 1:31 NLTJohn 1:31 ESVJohn 1:31 NASBJohn 1:31 KJVJohn 1:31 Bible AppsJohn 1:31 Biblia ParalelaJohn 1:31 Chinese BibleJohn 1:31 French BibleJohn 1:31 German BibleBible Hub
John 1:30
Top of Page
Top of Page