John 1:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]οὗτός
houtos
HeDPro-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
it isV-PIA-3S
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
concerningPrep
3739 [e]οὗ
hou
whomRelPro-GMS
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
3004 [e]εἶπον
eipon
said,V-AIA-1S
3694 [e]Ὀπίσω
Opisō
AfterPrep
1473 [e]μου
mou
mePPro-G1S
2064 [e]ἔρχεται
erchetai
comesV-PIM/P-3S
435 [e]ἀνὴρ
anēr
a man,N-NMS
3739 [e]ὃς
hos
whoRelPro-NMS
1715 [e]ἔμπροσθέν
emprosthen
precedencePrep
1473 [e]μου
mou
over mePPro-G1S
1096 [e]γέγονεν,
gegonen
has,V-RIA-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
4413 [e]πρῶτός
prōtos
beforeAdj-NMS
1473 [e]μου
mou
mePPro-G1S
1510 [e]ἦν.
ēn
He was.V-IIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:30 Greek NT: Nestle 1904
οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὗτός ἐστιν περὶ οὗ ἐγὼ εἴπον, Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον· Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὗτός ἐστιν περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν ὅτι πρῶτός μου ἦν

John 1:30 Hebrew Bible
זה הוא אשר אמרתי עליו אחרי יבא איש אשר היה לפני כי קדם לי היה׃

John 1:30 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܘ ܕܐܢܐ ܐܡܪܬ ܥܠܘܗܝ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܓܒܪܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ ܡܛܠ ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"This is He on behalf of whom I said, 'After me comes a Man who has a higher rank than I, for He existed before me.'

King James Bible
This is he of whom I said, After me cometh a man which is preferred before me: for he was before me.

Holman Christian Standard Bible
This is the One I told you about: 'After me comes a man who has surpassed me, because He existed before me.'
Treasury of Scripture Knowledge

See on ver.

John 1:15,27 John bore witness of him, and cried, saying, This was he of whom …

Luke 3:16 John answered, saying to them all, I indeed baptize you with water; …

Links
John 1:30John 1:30 NIVJohn 1:30 NLTJohn 1:30 ESVJohn 1:30 NASBJohn 1:30 KJVJohn 1:30 Bible AppsJohn 1:30 Biblia ParalelaJohn 1:30 Chinese BibleJohn 1:30 French BibleJohn 1:30 German BibleBible Hub
John 1:29
Top of Page
Top of Page