Acts 22:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3753 [e]ὅτε
hote
whenAdv
1632 [e]ἐξεχύννετο
exechynneto
was poured outV-IIM/P-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
129 [e]αἷμα
haima
bloodN-NNS
4736 [e]Στεφάνου
Stephanou
of Stephen,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
3144 [e]μάρτυρός
martyros
witnessN-GMS
4771 [e]σου,
sou
of You,PPro-G2S
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
846 [e]αὐτὸς
autos
I myselfPPro-NM3S
1510 [e]ἤμην
ēmēn
wasV-IIM-1S
2186 [e]ἐφεστὼς
ephestōs
standing by,V-RPA-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4909 [e]συνευδοκῶν
syneudokōn
consenting,V-PPA-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5442 [e]φυλάσσων
phylassōn
watching overV-PPA-NMS
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
2440 [e]ἱμάτια
himatia
garmentsN-ANP
3588 [e]τῶν
tōn
of thoseArt-GMP
337 [e]ἀναιρούντων
anairountōn
killingV-PPA-GMP
846 [e]αὐτόν.
auton
him.PPro-AM3S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 22:20 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ὅτε ἐξεχεῖτο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ, φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ὅτε ἐξεχετο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὅτε ἐξεχεῖτο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ, καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὅτε ἐξεχεῖτο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ, καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν

Acts 22:20 Hebrew Bible
ובהשפך דם אסטפנוס עדך אף אני עמדתי שם חפץ בהרגתו ושומר את בגדי הרגיו׃

Acts 22:20 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܡܬܐܫܕ ܗܘܐ ܕܡܗ ܕܐܤܛܦܢܤ ܤܗܕܟ ܘܐܦ ܐܢܐ ܥܡܗܘܢ ܩܐܡ ܗܘܝܬ ܘܫܠܡ ܗܘܝܬ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܕܩܛܘܠܘܗܝ ܘܢܛܪ ܗܘܝܬ ܡܐܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܪܓܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
'And when the blood of Your witness Stephen was being shed, I also was standing by approving, and watching out for the coats of those who were slaying him.'

King James Bible
And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by, and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him.

Holman Christian Standard Bible
And when the blood of Your witness Stephen was being shed, I was standing by and approving, and I guarded the clothes of those who killed him.'"
Treasury of Scripture Knowledge

martyr.

Revelation 2:13 I know your works, and where you dwell, even where Satan's seat is: …

Revelation 17:6 And I saw the woman drunken with the blood of the saints, and with …

Stephen.

Acts 7:58 And cast him out of the city, and stoned him: and the witnesses laid …

Acts 8:1 And Saul was consenting to his death. And at that time there was …

consenting.

Luke 11:48 Truly you bear witness that you allow the deeds of your fathers: …

Romans 1:32 Who knowing the judgment of God, that they which commit such things …

Links
Acts 22:20Acts 22:20 NIVActs 22:20 NLTActs 22:20 ESVActs 22:20 NASBActs 22:20 KJVActs 22:20 Bible AppsActs 22:20 Biblia ParalelaActs 22:20 Chinese BibleActs 22:20 French BibleActs 22:20 German BibleBible Hub
Acts 22:19
Top of Page
Top of Page