Proverbe 19
Romanian: Cornilescu
1Mai mult preţuieşte săracul, care umblă în neprihănirea lui, decît un bogat cu buze stricate şi nebun. -

2Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte, o nimereşte rău. -

3Nebunia omului îi suceşte calea, şi apoi cîrteşte împotriva Domnului cu inima lui. -

4Bogăţia aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. -

5Martorul mincinos nu rămîne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. -

6Omul darnic are mulţi linguşitori, şi toţi sînt prieteni cu cel ce dă daruri. -

7Toţi fraţii săracului îl urăsc; cu cît mai mult se depărtează prietenii lui de el! El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi. -

8Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. -

9Martorul mincinos nu rămîne nepedepsit, şi celce spune minciuni va pieri, -

10Unui nebun nu -i şade bine să trăiască în desfătări, cu atît mai puţin unui rob să stăpînească peste voivozi. -

11Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste pentru el să uite greşelile. -

12Mînia împăratului este ca răcnetul unui leu, şi bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă. -

13Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său, şi o nevastă gîlcevitoare este ca o straşină de pe care picură într'una. -

14Casa şi averea le moştenim dela părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar dela Domnul. -

15Lenea te cufundă într'un somn adînc, şi sufletul molatic sufere de foame. -

16Cine păzeşte porunca, îşi păzeşte sufletul; cine nu veghează asupra căii sale, va muri. -

17Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea. -

18Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să -l omori. -

19Cel pe care -l apucă mînia trebuie să-şi ia pedeapsa; căci dacă -l scoţi din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. -

20Ascultă sfaturile, şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept pe viitor! -

21Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărîrea Domnului, aceea se împlineşte. -

22Ceeace face farmecul unui om este bunătatea lui; şi mai mult preţuieşte un sărac decît nu mincinos. -

23Frica de Domnul duce la viaţă, şi celce o are, petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. -

24Leneşul îşi vîră mîna în strachină, şi n'o duce înapoi la gură. -

25Loveşte pe batjocoritor, şi prostul se va face înţelept; mustră... pe omul priceput, şi va înţelege ştiinţa. -

26Cine jăfuieşte pe tatăl său şi izgoneşte pe mamă-sa, este un fiu care aduce ruşine şi ocară. -

27Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura, dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte. -

28Un martor stricat îşi bate joc de dreptate, şi gura celor răi înghite nelegiuirea. -

29Pedepsele sînt pregătite pentru batjocoritori, şi loviturile pentru spinările nebunilor.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Proverbs 18
Top of Page
Top of Page