Proverbe 18
Romanian: Cornilescu
1Cel ursuz caută ce -i place lui, se supără de orice lucru bun. -

2Nebunului nu -i este de învăţătură, ci vrea să arate ce ştie el. -

3Cînd vine cel rău, vine şi dispreţul; şi odată cu ruşinea, vine şi ocara. -

4Cuvintele gurii unui om sînt ca nişte ape adînci; izvorul înţelepciunii este ca un şivoi care curge într'una. -

5Nu este bine să ai în vedere faţa celui rău, ca să nedreptăţeşti pe cel neprihănit la judecată. -

6Vorbele nebunului aduc ceartă, şi gura lui înjură pînă stîrneşte lovituri. -

7Gura nebunului îi aduce pieirea, şi buzele îi sînt o cursă pentru suflet. -

8Cuvintele bîrfitorului sînt ca prăjiturile: alunecă pînă în fundul măruntaielor. -

9Cine se leneveşte în lucrul lui este frate cu cel ce nimiceşte. -

10Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el, şi stă la adăpost. -

11Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; în închipuirea lui, ea este un zid înalt. -

12Înainte de pieire, inima omului se îngîmfă, dar smerenia merge înaintea slavei. -

13Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea. -

14Duhul omului îl sprijineşte la boală; dar duhul doborît de întristare, cine -l va ridica? -

15O inimă pricepută dobîndeşte ştiinţa, şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa. -

16Darurile unui om îi fac loc, şi -i deschid intrarea înaintea celor mari. -

17Cel care vorbeşte întîi în pricina lui, pare că are dreptate, dar vine celalt, şi -l ia la cercetare. -

18Sorţul pune capăt neînţelegerilor, şi hotărăşte între cei puternici. -

19Fraţii nedreptăţiţi sînt mai greu de cîştigat decît o cetate întărită, şi certurile lor sînt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărăteşti. -

20Din rodul gurii lui îşi satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. -

21Moartea şi viaţa sînt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mînca roadele. -

22Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea; este un har pe care -l capătă dela Domnul. -

23Săracul vorbeşte rugîndu-se, dar bogatul răspunde cu asprime. -

24Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decît un frate. -Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Proverbs 17
Top of Page
Top of Page