Geneza 11
Romanian: Cornilescu
1Tot pămîntul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. 2Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o cîmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo. 3Şi au zis unul către altul: ,,Haidem! să facem cărămizi, şi să le ardem bine în foc.`` Şi cărămida le -a ţinut loc de piatră, iar smoala le -a ţinut loc de var. 4Si au mai zis: ,,Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vîrf să atingă cerul, şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pămîntului.`` 5Domnul S'a pogorît să vadă cetatea şi turnul, pe care -l zideau fiii oamenilor. 6Şi Domnul a zis: ,,Iată, ei sînt un singur popor, şi toţi au aceeaş limbă; şi iacă de ce s'au apucat; acum nimic nu i-ar împedeca să facă tot ce şi-au pus în gînd. 7Haidem! să Ne pogorîm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora.`` 8Şi Domnul i -a împrăştiat de acolo pe toată faţa pămîntului; aşa că au încetat să zidească cetatea. 9De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pămînt, şi de acolo i -a împrăştiat Domnul pe toată faţa pămîntului.

10Iată spiţa neamului lui Sem. La vîrsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacşad, la doi ani după potop. 11După naşterea lui Arpacşad, Sem a trăit cincisute de ani; şi a născut fii şi fiice.

12La vrîsta de treizeci şi cinci de ani, Arpacşad a născut pe Şelah. 13După naşterea lui Şelah, Arpacşad a mai trăit patrusute trei ani; şi a născut fii şi fiice.

14La vrîsta de treizeci de ani, Şelah a născut pe Eber. 15După naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit patrusute trei ani; şi a născut fii şi fiice.

16La vîrsta de treizeci şi patru de ani, Eber a născut pe Peleg. 17După naşterea lui Peleg, Eber a mai trăit patrusute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

18La vîrsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu. 19După naşterea lui Reu, Peleg a mai trăit douăsute nouă ani; şi a născut fii şi fiice.

20La vîrsta de treizeci şi doi de ani, Reu a născut pe Serug. 21După naşterea lui Serug, Reu a mai trăit douăsute şapte ani; şi a născut fii şi fiice.

22La vîrsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor. 23După naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

24La vîrsta de douăzeci şi nouă de ani, Nahor a născut pe Terah. 25După naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani; şi a născut fii şi fiice.

26La vîrsta de şaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran.

27Iată spiţa neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran. -Haran a născut pe Lot. 28Şi Haran a murit în faţa tatălui său Terah, în ţara în care se născuse, în Ur în Haldea. - 29Avram şi Nahor şi-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai, şi numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi Iscăi. 30Sarai era stearpă: n'avea copii deloc.

31Terah a luat pe fiul său Avram, şi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai, noru-sa, nevasta fiului său Avram. Au ieşit împreună din Ur din Haldea, ca să meargă în ţara Canaan. Au venit pînăla Haran, şi s'au aşezat acolo. 32Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani; şi Terah a murit în Haran.



Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Genesis 10
Top of Page
Top of Page