תהילים 68
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לדוד מזמור שיר יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו׃

2כהנדף עשן תנדף כהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני אלהים׃

3וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה׃

4שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו׃

5אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו׃

6אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה׃

7אלהים בצאתך לפני עמך בצעדך בישימון סלה׃

8ארץ רעשה אף שמים נטפו מפני אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישראל׃

9גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה׃

10חיתך ישבו בה תכין בטובתך לעני אלהים׃

11אדני יתן אמר המבשרות צבא רב׃

12מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שלל׃

13אם תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ׃

14בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון׃

15הר אלהים הר בשן הר גבננים הר בשן׃

16למה תרצדון הרים גבננים ההר חמד אלהים לשבתו אף יהוה ישכן לנצח׃

17רכב אלהים רבתים אלפי שנאן אדני בם סיני בקדש׃

18עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן יה אלהים׃

19ברוך אדני יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה׃

20האל לנו אל למושעות וליהוה אדני למות תוצאות׃

21אך אלהים ימחץ ראש איביו קדקד שער מתהלך באשמיו׃

22אמר אדני מבשן אשיב אשיב ממצלות ים׃

23למען תמחץ רגלך בדם לשון כלביך מאיבים מנהו׃

24ראו הליכותיך אלהים הליכות אלי מלכי בקדש׃

25קדמו שרים אחר נגנים בתוך עלמות תופפות׃

26במקהלות ברכו אלהים יהוה ממקור ישראל׃

27שם בנימן צעיר רדם שרי יהודה רגמתם שרי זבלון שרי נפתלי׃

28צוה אלהיך עזך עוזה אלהים זו פעלת לנו׃

29מהיכלך על ירושלם לך יובילו מלכים שי׃

30גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים מתרפס ברצי כסף בזר עמים קרבות יחפצו׃

31יאתיו חשמנים מני מצרים כוש תריץ ידיו לאלהים׃

32ממלכות הארץ שירו לאלהים זמרו אדני סלה׃

33לרכב בשמי שמי קדם הן יתן בקולו קול עז׃

34תנו עז לאלהים על ישראל גאותו ועזו בשחקים׃

35נורא אלהים ממקדשיך אל ישראל הוא נתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 67
Top of Page
Top of Page