תהילים 67
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח בנגינת מזמור שיר אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה׃

2לדעת בארץ דרכך בכל גוים ישועתך׃

3יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם׃

4ישמחו וירננו לאמים כי תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה׃

5יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם׃

6ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו׃

7יברכנו אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 66
Top of Page
Top of Page